Dezvoltarea unui sistem de evaluare continuă a calității procesului de învățământ la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București (INVQUAL)

Titlu proiect: Dezvoltarea unui sistem de evaluare continuă a calității procesului de învățământ la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București (INVQUAL)
Perioada de desfasurare: 15 iulie - 15 decembrie
Buget aprobat: 85500 lei
Sursa de finantare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017

Proiectul CNFIS_FDI_2015_055 ”Dezvoltarea unui sistem de evaluare continuă a calității procesului de învățământ la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București (INVQUAL)” este finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI2017) vizează dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de evaluare a calității  procesului de învățământ din UMFCD prin elaborarea de metodologii și instrumente de evaluare academică pentru studenți, cadre didactice și programe de studiu și prin integrarea instrumentelor în platforma electronică existentă care asigura managementul școlarității.

Proiectul are un buget de 85500 lei, din care 17% cofinanțarea UMFCD și presupune trei direcții majore de acțiune:

  1. Dezvoltarea unui pachet de instrumente pentru evaluarea satisfacţiei studenţilor faţă de procesul de învăţământ
  2. Dezvoltarea unei metodologii de evaluare colegială, prin implementarea unui mecanism de tip peer–analysis
  3. Integrarea metodologiilor și instrumentelor dezvoltate în platforma electronică pentru managementul școlarității.

Echipa de proiect are o structură multidiciplinară, iar instrumentele prevăzute se dezvoltă printr-o colaborare susținută cu studenții.

Rezultatele directe vor fi reprezentate de evaluarea satisfacției studenților prin mijloace electronice (fapt ce va crea premizele unui proces sistematic și valid de implicare a studenților, ca parteneri în procesul de învățământ), precum și de formalizarea unei metodologii de evaluare colegială a cadrelor didactice, care va asigura îmbunătățirea continuă a calității în UMFCD. Instrumentele și mecanismele dezvoltate în cadrul acestui proiect vor contribui la accelerarea eforturilor de a ne transforma într-o universitate de elită pe plan mondial, printr-o atitudine responsabilă, deschisă şi flexibilă a liderilor universitari de la toate nivelurile și prin asigurarea echilibrului între tradiţie şi inovaţie și între excelenţa academică şi eficienţa clinică.

TOP