Apel deschis PerMed 2020

În cadrul proiectului ERA-NET Cofund on Personalised Medicine - PerMed - a fost lansat apelul de proiecte 2020 care urmăreşte sprijinirea şi încurajarea proiectelor de cercetare translaţională, prin combinarea cercetării preclinice şi/sau clinice cu componente computaţionale.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 5 martie 2020, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: uefiscdi.ro/permed;

Persoana de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Tel: +4021 302 38 63

TOP