PN-III-P1-1.1-PD-2019-0646: Identificarea de noi inhibitori de colagenază bacteriană ca medicamente antivirulență (COLINA)

Denumirea proiectului: Identificarea de noi inhibitori de colagenază bacteriană ca medicamente antivirulență

Contract Nr.: PD 184/2020

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0646

Tip proiect: PN-III-P1-1.1-PD (Proiecte de Cercetare Postdoctorală)

Finanțare de la bugetul de stat: 236.966 lei

Durata de desfășurare proiect: 01.09.2020 - 31.08.2022 (24 luni)

Echipa de cercetare:

Director proiect: Dr. Georgiana Nițulescu, Asistent universitar la Disciplina Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie, Facultatea de Farmacie, UMF Carol Davila

Mentor: Dr. Daniela Grădinaru, Profesor universitar la Disciplina Biochimie, Facultatea de Farmacie, UMF Carol Davila

Obiectivul proiectului: Identificarea unor inhibitori ai colagenazelor bacteriene, enzime implicate în virulența tulpinilor de Clostridium, P.aeruginosa, precum și a altor bacterii capabile să secrete aceste enzime. Acești inhibitori reprezintă posibile soluții terapeutice pentru tratamentul infecțiilor nosocomiale cu agenți patogeni foarte rezistenți.

Metodologie și plan de lucru:

Etapa I (01.09.2020 – 31.12.2020): Identificarea profilului molecular al inhibitorului enzimatic cu ajutorul tehnicilor moderne de cercetare a medicamentului precum screening virtual.

Etapa II (01.01.2021 – 31.12.2021): Validarea compușilor ca inhibitori eficienți ai anti-colagenazei prin studii de docking molecular și determinarea in vitro a inhibiției enzimatice. Studii de evaluare toxicologică a compușilor.

Etapa III (01.01.2022 – 31.08.2022): Evaluarea inhibitoare a colagenazei în culturile bacteriene.

Rezultate estimate: Identificarea profilului structural optim al inhibitorilor de colagenază bacteriană dar și evidențierea efectului de inhibiție al colagenazei bacteriene pentru diverși compuși testați. În această direcție este avută în vedere publicarea a cel puțin două articole științifice vizibile internațional în reviste indexate Web of Science Core Collection (ISI/ESCI).

TOP