PN-III-P1-1.1-TE-2019-1285 – Valoarea clinică și prognostică a imagisticii avansate la pacienții spitalizați pentru insuficiență cardiacă decompensate (PRO HEART 3D)

Denumirea proiectului: Valoarea clinică și prognostică a imagisticii avansate la pacienții spitalizați pentru insuficiență cardiacă decompensate (PRO HEART 3D)

Contract Nr: TE 137

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1285

Tip proiect: PN-III-P1-1.1-PD

Finanțare de la bugetul de stat: 431.326 lei

Durată de desfășurare proiect: 30.09.2020 - 30.08.2022 (24 luni)

Echipa de cercetare:

Director proiect - Șef de Lucrări Dr Sorina Mihăilă-Baldea, Disciplina Medicină Internă și Cardiologie, Spitalul Universitar de Urgență București, UMF Carol Davila, Medic primar Cardiologie

Mentor - Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Disciplina Medicină Internă și Cardiologie, Spitalul Universitar de Urgență București, UMF Carol Davila, Medic primar Cardiologie

Abstract
Insuficiența cardiacă (IC) reprezintă o problemă majoră de sănătate, cu morbi-mortalitate crescuta, costuri ridicate și productivitate redusă a pacienților.

Pe baza fracției de ejecție a ventriculului stâng (FEVS) măsurată prin ecografie bidimensională (2DE), IC se clasifică în:

  • IC cu FE redusă (ICrFE, FEVS<40%),
  • IC cu FE mid-range (ICmrFE, FEVS 40–49%), și
  • IC cu EF prezervată (ICpFE, FEVS≥50%).

2DE este metoda principală pentru a diagnostica, clasifica și ghida tratamentul în IC. Totuși, 2DE are numeroase limitări legate de acuratețe, reproductibilitate și valoare prognostică.

În schimb, noi metode imagistice, ca ecografia tridimensională (3DE) și rezonanța magnetică cardiacă (RMC), au dovedit acuratețe și reproducitbilitate superioare 2DE pentru evaluarea dimensiunii, funcției și structurii cardiace. Mai mult, ultrasonografia pulmonară (USP), utilă pentru evaluarea congestiei pulmonare, și diverși biomarkeri sugestivi pentru fibroza miocardică și inflamația sistemică, au fost propuși pentru o mai bună stratificare a pacienților cu ICrFE și ICmrFE. Cu toate acestea, valoarea prognostică a 3DE, a RMC și a USP a fost studiată rar la pacienții cu ICrEF, și deloc în ICmrFE. Mai mult, rolul prognostic al biomarkerilor în funcție de tipul și severitatea IC, rămâne de asemenea de clarificat.

În acest context, obiectivul nostru este de a stabili rolul prognostic al noilor parametri de evaluare a dimensiunii, funcției și structurii cardiace, și a congestiei pulmonare reziduale, prin 3DE, RMC, USP și biomarkeri, la pacienții spitalizați pentru ICrFE și/sau ICmrFE.

Obiective: 

Obiectivul acestui proiect este de a evalua rolul prognostic al noilor parametri imagistici de evaluare a dimensiunii, funcției și structurii cardiace și a congestiei pulmonare reziduale, prin 3DE, RMC, USP și biomarkeri, la pacienți cu ICrEF și ICmrEF, pe lângă tehnicile actuale utilizate în evaluarea acestor pacienți, precum 2DE.

Obiectiv primar: Modele predictive de deces cardiovascular (DCV) și spitalizare pentru IC (spIC) la pacienții cu ICrFE și/sau ICmrFE.

Obiective secundare:

1) Modele predictive de DCV, spIC si evenimente cardiovasculare in ICrFE si/sau ICmrFE;

2) Analiza fezabilității, acurateții și reproductibilității parametrilor 3DE în ICrFE și/sau ICmrFE;

3) Identificarea parametrilor care prezic tranziția ICmrFE către ICrFE sau ICpFE.

Rezultate estimate:

Rezultatele estimate sunt în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivului și pot fi sistematizate astfel:

  1. Identificarea unor modele predictive pentru evenimente cardiovasculare, utilizând parametri 3DE, CMR, LUS și biomarkeri în ICrFE și ICmrFE;
  2. Identificarea unor parametri imagistici superiori ca fezabilitate, acuratețe și reproductibilitate față de cei utilizați ca referință în prezent;
  3. Identificarea unor parametri imagistici și biologici care să prezică tranziția de la ICmrFE către ICrFE sau ICpFE.

Etapa 1

Denumire Etapa: Management și coordonare de inițiere a grantului

Rezultate Etapă:

  1. Definitivarea și submisia documentelor pentru înregistrarea și inițierea studiului (protocol clinic, consimțământ informat și aviz comisie etică)
  2. Training al echipei de studiu
  3. Inițierea înrolării pacienților și crearea bazei de date
  4. Achiziție de softuri dedicate
TOP