PN-III-P1-1.1-PD-2019-0118 : CONFIRMAREA UNUI PANEL DE BIOMARKERI PROTEOMICI CANDIDAT LA PACIENȚII CU SCLERODERMIE (BIOSSC)

Denumirea proiectului: CONFIRMAREA UNUI PANEL DE BIOMARKERI PROTEOMICI CANDIDAT LA PACIENȚII CU SCLERODERMIE

Contract Nr: PD 92 din 13/08/2020

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0118

Tip proiect: PN-III-P1-1.1-PD (Proiecte de Cercetare Postdoctorală)

Finanțare de la bugetul de stat: 246.500 lei

Durata de desfășurare proiect: 01.09.2020-31.08.2022 (24 luni)

Echipa de cercetare:

Director proiect - Dr Paul-Cristian Bălănescu, Asistent Universitar Disciplina Metodologia Cercetării Științifice, Spitalul Clinic Colentina, UMF Carol Davila, medic specialist Medicină de Laborator

Mentor - Prof. Dr. Cristian Băicuș, Disciplina Metodologia Cercetării Științifice și Medicină Internă, Spitalul Clinic Colentina, UMF Carol Davila, medic primar Medicină Internă.

Abstract:
Problematica: Sclerodermia (Ssc) este o boală autoimună cu fiziopatologie incomplet cunoscută fiind o provocare pentru clinicieni și cercetători. Eforturile se îndreaptă spre identificarea de biomarkeri noi și relevanți care să aibă o bună capacitate predictivă pentru pacienții cu Ssc. Studiile ce folosesc tehnicile high-throughput au identificat un număr crescut de biomarkeri candidat pentru Ssc. Totuși studii independente pentru confirmarea acestor biomarkeri trebuie să fie realizate pentru transferul informației în clinică.

Obiective: Obiectivul proiectului este de a confirma noi biomarkeri candidat promițători identificați prin studii de spectrometrie de masă. Proiectul va avea ca rezultat un panel de biomarkeri confirmați și asociați cu caracteristici clinice ale Ssc.
Impact: Impactul proiectului va fi obținut prin transferul informației obținute din cercetarea fundamentală în clinică prin studiul de confirmare al biomarkerilor. Acest studiu este o etapa importantă, intermediară și obligatorie. Propunerea de proiect este în acord cu tendința internatională de căutare de biomarkeri pentru monitorizarea bolii. Proiectul va transfera rezultate obținute în studii fundamentale către patul pacientului.

Metodologie: Va fi realizat un studiu caz martor pentru confirmarea biomarkerilor aleși (membri ai proteinelor dădace-proteine chaperoni dar și alți biomarkeri promițători). Vor fi recrutați pacienți cu Ssc dar va fi folosită și biobanca deja existentă pentru analiză, biobancă ce a stat la baza studiului doctoral al directorului de proiect. Proiectul este împarțit în 4 etape de lucru specifice pe parcursul celor 2 ani de desfășurare.

Obiectivul proiectului: Proiectul iși propune să confirme biomarkeri proteomici candidat la pacienții cu sclerodermie, biomarkeri identificați din studii de spectrometrie de masă. Proiectul are un design de studiu tip caz-martor cu abordare transversală în lotul de pacienți cu sclerodermie ce va putea scoate în evidența biomarkeri ce ar putea fi relevanți în practica clinică curentă. Rezultatul proiectului este reprezentat de un panel de biomarkeri promițători asociați cu caracteristicile clinice ale pacienților cu sclerodermie. In plus având în vedere că majoritatea acestor biomarkeri nu au fost încă evaluați nici măcar în populația sănătoasă, studiul iși propune să evalueze distribuția acestor markeri și în grupul de sănătoși pentru a putea estima valori prag ale normalului distribuției.

Rezumate estimate: Proiectul își propune să confirme un panel de biomarkeri proteomici candidat la pacienții cu sclerodermie. În această direcție este avută în vedere publicarea a cel puțin două articole științifice vizibile internațional în reviste indexate Web of Science Core Collection (ISI/ESCI).

TOP