PN-III-P2-2.1-PED-2019-1375 - Elaborarea de noi antiseptice pe bază de oxid de zinc pentru tratarea clinică a plăgilor (MANAGEWOUND)

Denumirea proiectului: "Elaborarea de noi antiseptice pe baza de oxid de zinc pentru tratarea clinica a plagilor" (MANAGEWOUND)

ETAPE

Etapa 1:

Sinteza preliminară și caracterizarea pulberilor ZnO

Etapa 2:

Studii complexe referitoare la posibilitatea utilizării pulberilor ZnO pentru tratamentul infecției plăgilor induse artificial

Etapa 3:

Dezvoltarea nanoparticulelor ZnO optime pentru aplicații antimicrobiene

FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCURESTI

Contract Nr.: 331PED/2020

Cod Proiect : PN-III-P2-2.1-PED-2019-1375

Tip proiect: PN-III-P2-2.1-PED

Durată proiect: 03.08.2020- 02.08.2022

Abstract

Coloniile bacteriene au un rol important în apariția și menținerea infecțiilor plăgiilor postoperatorii. În prezent, cea mai eficientă metodă de combatere a infecției plăgii este aceea de a elimina coloniile bacteriene prin debridare și utilizarea adecvată a tratamentelor antimicrobiene. Utilizarea agenților antimicrobieni fără o debridare adecvată nu este suficientă pentru a elimina coloniile bacteriene din plăgile infectate. Scopul principal al acestui proiect este acela de a rezolva o problema importantă de sănătate și anume aceea a infecțiilor plăgilor. Datorită activității sale antimicrobiene, oxidul de zinc (ZnO) este utilizat pe scară largă în diverse domenii, precum biomedicina, cosmetica și industria farmaceutică. Eficiența sa a fost dovedită prin reducerea infecțiilor, a inflamațiilor locale și prin stimularea epitelizării. Scopul acestui proiect este acela de a obține și caracteriza din punct de vedere fizico-chimic și biologic pulberile de ZnO pentru tratamentul infecțiilor plăgilor create artificial. Administrarea tratamentului se va efectua la diferite intervale de timp, folosindu-se diferite concentrații, stabilite în funcție de evoluția clinică a țesutului afectat. Mai mult decât atât, această propunere de proiect va avea o contribuție majoră în înțelegerea influenței parametrilor de sinteză asupra proprietăților biologice si fizico-chimice. Îndeplinirea obiectivelor acestei propuneri de proiect va duce la o mai bună înțelegere a sinergiei dintre mediile fizice și fiziologice ale unei infecții de plagă. Se vor crea premisele unor strategii superioare de antisepsie în tratamentele infecțiilor plăgilor.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta pulberi ZnO pentru posibile aplicații în tratamentul local al infecțiilor rănilor.

Rezultate estimate

Scopul studiului actual este obținerea și caracterizarea proprietăților fizico-chimice și activităților biologice ale pulberilor ZnO pentru tratamentul infecțiilor plăgilor induse artificial la intervale de timp diferite și pentru diferite concentrații stabilite în funcție de evoluția țesuturilor clinice. Mai mult decât atât, această propunere de proiect va avea o contribuție majoră la înțelegerea influenței parametrilor de sinteză asupra proprietăților fizico-chimice și biologice.

TOP