Serviciul Juridic si Contencios

Structura

Obiective

Realizarea tuturor activităţilor ce ţin de reprezentarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti în faţa instanţelor de judecată şi a diferitelor organisme cu competenţă juridicţională, precum si a altor activităţi specifice, cum ar fi: întocmirea de acte juridice, întocmirea contractelor şi negocierea clauzelor contractuale, consilierea Rectorului, a Consiliului de Administraţie şi a compartimentelor din punct de vedere juridic, acordarea vizei de legalitate, conformarea cu cerinţele legale etc.

 

Atribuţii:

  • întreprinde demersurile necesare în vederea existenţei documentaţiei adecvate derulării activităţii;
  • redactează actele şi reprezintă UMF „Carol Davila”din Bucureşti, în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, astfel încât să se realizeze o apărare eficientă;
  • întocmeşte acte juridice, contracte şi negociază clauzele contractuale;
  • consiliază conducerea si compartimentele din cadrul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, din punct de vedere juridic;
  • acordă viza de legalitate după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de legalitate;
  • studiază legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamentele interne ale universităţii, jurisprudenţa în domeniu;
  • urmăreşte şi comunică compartimentelor din cadrul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, apariţia noilor acte normative în Monitorul Oficial al României.

Echipa

Sef Birou:  Consilier juridic Raluca- Andreea Gavrilă

Contact: juridic@umfcd.ro

Consilier juridic  Florina Adina Ion

Contact: juridic@umfcd.ro

Tel. +40 (21).318.07.26
Fax. +40 (21).318.07.26

TOP