Teze de abilitare in curs de sustinere

CV FIȘA DE VERIFICARE LISTA DE LUCRĂRI REZUMAT TEZĂ LINK DE CONECTARE ZOOM: https://zoom.us/j/93170299935?pwd=RHUzWTZVcCtjYjJOTHdMRzBYRDNxdz09 DATA – 29.03.2021 ORA – 14:00 COMPONENȚA COMISIEI DE ABILITARE: PROF. UNIV. DR. POIANĂ CĂTĂLINA – UMF ”Carol Davila” din București PROF. UNIV. DR. PREDA CRISTINA – UMF ”Grigore T. Popa” din Iași PROF. UNIV. DR.STOIAN DANA-LIANA – UMF ”Victor Babeș”

CV FIȘA DE VERIFICARE LISTA DE LUCRĂRI REZUMAT TEZĂ LINK DE CONECTARE ZOOM: https://zoom.us/j/91032580365?pwd=MWtaOHM2UUJBR2p2d0ZuOHl2WG4yQT09 DATA – 16.03.2021 ORA – 10.00 COMPONENȚA COMISIEI DE ABILITARE: CONF. UNIV. DR. BREZEAN IULIAN – UMF „Carol Davila” din București PROF. UNIV. DR. ȘURLIN VALERIU – UMF din Craiova PROF. UNIV. DR. LUPAȘCU CRISTIAN-DUMITRU – UMF ” Grigore T. Popa

TOP