Disciplina Botanica farmaceutica si Biologie celulara

Prof. Univ. Dinu Mihaela titular
Prof. Univ. Ancuceanu Viorel-Robert titular
Conf. Univ. Olaru Octavian-Tudorel titular
Sef Lucrari Hovanet Marilena-Viorica titular
Sef Lucrari Anghel Adriana-Iuliana titular

Încă de la deschiderea porţilor primei şcoli de medicină şi farmacie din Bucureşti (1855), botanica a fost inclusă printre materiile ştiinţifice predate studenţilor, mai întâi atât pentru cei de la medicină, cât şi pentru cei de la farmacie, iar ulterior predarea ei s-a limitat la studenţii farmacişti.

Francisc Pruyinski, Hoffman Ulrich, Constantin Hepites, Dimitrie Grecescu, Mihail Vlădescu, Marcel Brîndză, Theodor Solacolu, Paul Stănescu, Traian Săvulescu, Gheorghe Herman, Alexandru Juracek, D. Gr. Constantinescu (premiul Foulon) Radu Zitti, Silvester Ioseph-Mihael Forstner, Apostol Ionică, Aurel Gheorghiu, Felicia Ştefănescu, Doina Radu, Elena Haţieganu, Maria Alexandru, Mihai Stamanichi, Marcela Untaru, Mihaela Amblard şi Madelena Palade au fost cadre didactice care pentru perioade mai scurte sau mai lungi, au predat în cadrul disciplinei şi au efectuat lucrări de cercetare.

Biologia celulară şi moleculară este o disciplină nouă la nivel mondial, conturată la jumătatea secolului XX, dar cu un statut recunoscut în prezent în numeroase universităţi ale lumii. A fost predată în cadrul Facultăţii de Farmacie mai întâi sub forma unui curs facultativ la începutul anilor 1980, apoi opţional şi în prezent obligatoriu, iniţial limitată la lumea vegetală, iar în prezent la toate regnurile lumii vii, dintr-o perspectivă pronunţat farmaceutică.

 • Cursul de Botanică farmaceutică (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).
 • Cursul de Biologie celulară și moleculară include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).
 • Cursul opțional de Drept farmaceutic (1 semestru, anul II, conf. univ. dr. Robert Ancuceanu), familiarizează studenții cu noțiuni introductive de drept, cu exemplificări din domeniul farmaceutic și introduce principalele domenii reglementate în domeniul farmaceutic.

Cursul de Botanică farmaceutică  (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).

Principalele subiecte abordate:

Citologie: compoziția chimică a materiei vii vegetale, celule procariote și eucariote, structura și ultrastructura celulei eucariote, diviziunea celulară

Histologie: meristeme (primordiale, primare și secundare), țesuturi definitive (de protecție, fundamentale, de transport, mecanice, secretoare).

Organografie: rădăcina (origine, morfologie externă, funcții principale și secundare, tipuri,  metamorfoze, structura anatomică primară și secundară, exemple de plante medicinale de la care se utilizează rădăcina); tulpina (morfologie externă, funcții principale și secundare, tipuri, metamorfoze, structură primară și secundară, exemple de plante medicinale de la care se utilizează tulpina sau părțile aeriene); frunza (origine, morfologie externă, tipuri, metamorfoze, filotaxie, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează frunzele); organe de reproducere la talofite și cormofite; floarea la angiosperme (periant, androceu, ginoceu, formule și diagrame florale, structură anatomică, micro- și macrosporogeneză, polenizarea și fecundația, exemple de plante medicinale de la care se utilizează floarea); fructul (origine, tipuri, morfologie externă, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează fructele); sămânța (origine, tipuri, morfologie externă, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează sămânța).

Taxonomie: criterii de clasificare filogenetică, unități fitotaxonomice, regnul Monera (Bacteriophyta, Cyanophyta), regnul Protista (Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta), regnul Fungi (Mycophyta, Lichenophyta), regnul Plantae (Încrengăturile Bryophyta, Pteridophyta, Prespermatophyta, Spermatophyta).

Cursul de Biologie celulară și moleculară include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).

Principalele subiecte abordate:

 1. Noțiuni introductive– definiția și obiectul de studiu al biologiei celulare și moleculare
 2. Istoric: de la celulă la biologia moleculară
 3. Metode și tehnici de cercetare utilizate în biologia celulară și moleculară.
 4. Celulele vii și clasificarea (clasificările) lor.
 5. Organite celulare– ultrastructură și funcții (nucleu, ribozomi, sistemul endomembranar, mitocondrii, plastide, peroxizomi, citoschelet, organite de protecție și delimitare).
 6. Membrane celulare și transportul prin membrane
 7. Semnalizarea celulară

Cursul de Botanică farmaceutică  (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).

Cursul de Biologie celulară și moleculară (1 semestru, anul II) include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).

Cursul opțional de Drept farmaceutic (1 semestru, anul II) familiarizează studenții cu noțiuni introductive de drept, cu exemplificări din domeniul farmaceutic și introduce principalele domenii reglementate în domeniul farmaceutic.

 

 

 1. Cursul post-universitar „Afaceri reglementare în domeniul farmaceutic“ (2 săptămâni) se adresează celor interesaţi din domeniul farmaceutic (farmacişti, medici, chimişti, biologi etc), familiarizându-i cu principalele concepte şi reglementări domeniul afacerilor reglementare privind medicamentul. Este susţinut anual, în general în ultimele 2 săptămâni din luna martie.
 2. Cursul post-universitar „Variaţii ale autorizaţiilor de punere pe piaţă“ (1 săptămână) se adresează aceloraşi persoane interesate care activează (sau doresc să activeze) în domeniul afacerilor reglementare. Este susţinut anual, în cursul lunii noiembrie.
 • plante medicinale
 • microscopie, fitochimie
 • extracte vegetale
 • teste pe celule vegetale
 • teste pe crustaceae (Artemia, Daphnia)
 • biologie computaţională,
 • drept farmaceutic
 • etică farmaceutică
 1. FDI –0681,2019” „Amenajarea și modernizarea grădinii botanice din curtea Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București”, contract nr. CNFIS-FDI-2019-0681(APECA GBB) Director proiect: Prof. Dr. Mihaela Dinu
 2. FDI –0148,2020 „Dezvoltarea dendoflorei si reabilitarea unei parti dininfrastructura Gradinii Botanice a UMF Carol Davila Bucuresti”, Contract nr. CNFIS-FDI-2020-0148), (APECA GBB) Director proiect: Prof. Dr. Mihaela Dinu
 3. PN-II- PT-PCCA- 2013-4- 1953/199/2014. Dezvoltarea unui medicament pe bază de plante cu administrare topică în dermatoze alergice. Director proiect: Prof. Dr. Mihaela Dinu
 4. Proiect PN-II- PT-PCCA- 2013-4- 1572 (Contract. Nr. 161 /2014) (acronim SALIFEROVEG): Studii privind corelaţiile sol-plantă- aliment-om în vederea obţinerii unui supliment alimentar cu un conţinut crescut în fier de origine vegetală Director proiect: Conf. univ. dr. farm. Robert Ancuceanu
 5.  Proiect PN-II- CT-RO- ZA-2014–18- 1-8- BM/2016 "New synergic biomaterials for anticancer therapy", program cooperare bilaterala Romania – Africa de Sud: 2016 – 2017, partener Nelson Mandela University, Port Elizabeth, South Africa Director proiect: Şef lucr. Dr. Octavian Tudorel Olaru
 1. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu. Botanică farmaceutică. Histologie şi organografie. Editura Printech, Bucureşti, 2016. ISBN: 978-606-23-0613-7.
 2. Robert Ancuceanu. Chemotaxonomia licofitelor şi ferigilor. 1. Flavonoide. Editura Printech, Bucureşti, 2013, 270 pag., ISBN 978-606-23-0146-0
 3. Robert Ancuceanu. Iron content in plants. Editura Printech, Bucureşti, 2016, 394 pagini. ISBN 978-606-23-0612-0
 4. Olaru OT. Plantele din genul Fallopia (Polygonaceae) - soluții tradiționale în terapia modernă. Editura Printech, București, 2014, ISBN: 978-606-23-0346-4.
 5. Dinu M, Anghel AI., Olaru OT., Șeremet OC., Calalb T., Cojocaru-Toma M., Negreş S, Hovaneţ MV., Zbârcea CE, Ancuceanu RV. Toxicity investigation of an extract of Amaranthus retroflexus (Amaranthaceae) leaves. Farmacia, 2017, 65(2): 289-294. IF2016: 1,348.
 6. Fursenco C, Calalb T, Uncu L, Dinu M, Ancuceanu R. Solidago virgaurea L.: A Review of Its Ethnomedicinal Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities. Biomolecules. 2020 Nov 30;10(12):1619. doi: 10.3390/biom10121619. PMID: 33266185; PMCID: PMC7761148. Impact factor 2019, 4.082
 7. Ancuceanu R, Hovanet MV, Anghel AI, Furtunescu F, Neagu M, Constantin C, Dinu M. Computational Models Using Multiple Machine Learning Algorithms for Predicting Drug Hepatotoxicity with the DILIrank Dataset. Int J Mol Sci. 2020;21(6):2114. Published 2020 Mar 19. doi:10.3390/ijms21062114. Impact factor 2019, 4.556
 8. Ancuceanu R, Dinu M, Neaga I, Laszlo FG, Boda D. Development of QSAR machine learning-based models to forecast the effect of substances on malignant melanomacells. Oncol Lett. 2019 May;17(5):4188-4196. doi: 10.3892/ol.2019.10068. Impact factor 2018, 1.871
 9. Ancuceanu R, Tamba B, Stoicescu CS, Dinu M. Use of QSAR Global Models and Molecular Docking for Developing New Inhibitors of c-src Tyrosine Kinase. Int J Mol Sci. 2019 Dec 18;21(1). pii: E19. doi: 10.3390/ijms21010019 Impact factor 2018, 4.183
 10. Olaru OT, Zanfirescu A, Nitulescu GM, Nitulescu G, Dinu‑Pirvu CE, Anuta V, Tsatsakis A., Spandidos DA, Margina D, Seremet OC. Predictive power of the Triticum root elongation test for the assessment of novel anti‑proliferative therapies. J. Mol. Med. 2019,  44(1): 16-24, doi: https://doi.org/10.3892/ijmm.2019.4192. IF2018: 2.784.
 11. Swanepoel B, Venables L, Olaru OT, Nitulescu GM, van de Venter M. In Vitro Anti-proliferative Activity and Mechanism of Action of Anemone nemorosa. J. Mol. Sci., 2019, 20(5), 2217; doi: 10.3390/ijms20051217. IF2018: 3.687.
 12. Dinu M, Ancuceanu RV, Olaru OT, Hovaneț MV, Anghel AI, Negreș S, Șeremet OC, Zbârcea CE, Pârvu Dinu CE, Arsene AL, Drăgoi CM, Popescu CV, Dune A, Nițulescu MG, Băbeanu NE, Popa O, Livadariu O, Manea Ș, Nicolae AC ”Extract selectiv de Morus alba L. de uz topic cu utilitate în tratamentul dermatitei atopice și procedeul de obținere a acestuia”. Brevet de invenţie nr. 132539 . Data eliberării:30.05.2019
 13. Ancuceanu R, Dinu M, Hovaneț MV, Anghel AI, Olaru OT, Dinu Pârvu CE, Nițulescu GM, Popescu VC, Dune CA, Manea Ș, Dociu FS. Extract de origine vegetală pentru suplimentarea fierului din alimentație, și metodă de obținere a acestuia. Brevet de invenție nr. 132538. Data eliberării: 30.03.2020
 14. Olaru OT, Şeremet OC, Margină D, Niţulescu GM, Ilie M, Grigore AE, Negreş S, Velescu BŞ, Apostol TV, Istudor V. Extracte standardizate din Fallopia convolvulus şi Fallopia aubertii – procedeu de obţinere şi utilizare terapeutică. Brevet acordat: nr. 130321 publicat în RO-BOPI nr.4/2019.
TOP