Disciplina Botanica farmaceutica si Biologie celulara

Prof. Univ. Dinu Mihaela titular
Prof. Univ. Ancuceanu Viorel-Robert titular
Conf. Univ. Olaru Octavian-Tudorel titular
Sef Lucrari Hovanet Marilena-Viorica titular
Sef Lucrari Anghel Adriana-Iuliana titular

Încă de la deschiderea porţilor primei şcoli de medicină şi farmacie din Bucureşti (1855), botanica a fost inclusă printre materiile ştiinţifice predate studenţilor, mai întâi atât pentru cei de la medicină, cât şi pentru cei de la farmacie, iar ulterior predarea ei s-a limitat la studenţii farmacişti.

Francisc Pruyinski, Hoffman Ulrich, Constantin Hepites, Dimitrie Grecescu, Mihail Vlădescu, Marcel Brîndză, Theodor Solacolu, Paul Stănescu, Traian Săvulescu, Gheorghe Herman, Alexandru Juracek, D. Gr. Constantinescu (premiul Foulon) Radu Zitti, Silvester Ioseph-Mihael Forstner, Apostol Ionică, Aurel Gheorghiu, Felicia Ştefănescu, Doina Radu, Elena Haţieganu, Maria Alexandru, Mihai Stamanichi, Marcela Untaru, Mihaela Amblard şi Madelena Palade au fost cadre didactice care pentru perioade mai scurte sau mai lungi, au predat în cadrul disciplinei şi au efectuat lucrări de cercetare.

Biologia celulară şi moleculară este o disciplină nouă la nivel mondial, conturată la jumătatea secolului XX, dar cu un statut recunoscut în prezent în numeroase universităţi ale lumii. A fost predată în cadrul Facultăţii de Farmacie mai întâi sub forma unui curs facultativ la începutul anilor 1980, apoi opţional şi în prezent obligatoriu, iniţial limitată la lumea vegetală, iar în prezent la toate regnurile lumii vii, dintr-o perspectivă pronunţat farmaceutică.

 • Cursul de Botanică farmaceutică (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).
 • Cursul de Biologie celulară și moleculară include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).
 • Cursul opțional de Drept farmaceutic (1 semestru, anul II, conf. univ. dr. Robert Ancuceanu), familiarizează studenții cu noțiuni introductive de drept, cu exemplificări din domeniul farmaceutic și introduce principalele domenii reglementate în domeniul farmaceutic.

Cursul de Botanică farmaceutică  (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).

Principalele subiecte abordate:

Citologie: compoziția chimică a materiei vii vegetale, celule procariote și eucariote, structura și ultrastructura celulei eucariote, diviziunea celulară

Histologie: meristeme (primordiale, primare și secundare), țesuturi definitive (de protecție, fundamentale, de transport, mecanice, secretoare).

Organografie: rădăcina (origine, morfologie externă, funcții principale și secundare, tipuri,  metamorfoze, structura anatomică primară și secundară, exemple de plante medicinale de la care se utilizează rădăcina); tulpina (morfologie externă, funcții principale și secundare, tipuri, metamorfoze, structură primară și secundară, exemple de plante medicinale de la care se utilizează tulpina sau părțile aeriene); frunza (origine, morfologie externă, tipuri, metamorfoze, filotaxie, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează frunzele); organe de reproducere la talofite și cormofite; floarea la angiosperme (periant, androceu, ginoceu, formule și diagrame florale, structură anatomică, micro- și macrosporogeneză, polenizarea și fecundația, exemple de plante medicinale de la care se utilizează floarea); fructul (origine, tipuri, morfologie externă, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează fructele); sămânța (origine, tipuri, morfologie externă, structură anatomică, exemple de plante medicinale de la care se utilizează sămânța).

Taxonomie: criterii de clasificare filogenetică, unități fitotaxonomice, regnul Monera (Bacteriophyta, Cyanophyta), regnul Protista (Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta), regnul Fungi (Mycophyta, Lichenophyta), regnul Plantae (Încrengăturile Bryophyta, Pteridophyta, Prespermatophyta, Spermatophyta).

Cursul de Biologie celulară și moleculară include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).

Principalele subiecte abordate:

 1. Noțiuni introductive– definiția și obiectul de studiu al biologiei celulare și moleculare
 2. Istoric: de la celulă la biologia moleculară
 3. Metode și tehnici de cercetare utilizate în biologia celulară și moleculară.
 4. Celulele vii și clasificarea (clasificările) lor.
 5. Organite celulare– ultrastructură și funcții (nucleu, ribozomi, sistemul endomembranar, mitocondrii, plastide, peroxizomi, citoschelet, organite de protecție și delimitare).
 6. Membrane celulare și transportul prin membrane
 7. Semnalizarea celulară

Cursul de Botanică farmaceutică  (2 semestre, anul I) include noţiuni fundamentale de botanică predate dintr-o pronunţată perspectivă farmaceutică (desi are un character general, accentul este pus pe speciile vegetale cu utilizări medicinale şi conceptele relevante pentru practica farmaceutică).

Cursul de Biologie celulară și moleculară (1 semestru, anul II) include noțiuni fundamentale ale acestor ramuri ale biologiei, predate de asemenea din perspectivă farmaceutică (relevanța pentru biotehnologii, terapie sau epidemiologie a diverselor concepte).

Cursul opțional de Drept farmaceutic (1 semestru, anul II) familiarizează studenții cu noțiuni introductive de drept, cu exemplificări din domeniul farmaceutic și introduce principalele domenii reglementate în domeniul farmaceutic.

 

 

 1. Cursul post-universitar „Afaceri reglementare în domeniul farmaceutic“ (2 săptămâni) se adresează celor interesaţi din domeniul farmaceutic (farmacişti, medici, chimişti, biologi etc), familiarizându-i cu principalele concepte şi reglementări domeniul afacerilor reglementare privind medicamentul. Este susţinut anual, în general în ultimele 2 săptămâni din luna martie.
 2. Cursul post-universitar „Variaţii ale autorizaţiilor de punere pe piaţă“ (1 săptămână) se adresează aceloraşi persoane interesate care activează (sau doresc să activeze) în domeniul afacerilor reglementare. Este susţinut anual, în cursul lunii noiembrie.
 • plante medicinale
 • microscopie, fitochimie
 • extracte vegetale
 • teste pe celule vegetale
 • teste pe crustaceae (Artemia, Daphnia)
 • biologie computaţională,
 • drept farmaceutic
 • etică farmaceutică
 1. PN-II- PT-PCCA- 2013-4- 1953/199/2014. Dezvoltarea unui medicament pe bază de plante cu administrare topică în dermatoze alergice.
  Director proiect: Prof. Dr. Mihaela Dinu
 2. Proiect PN-II- PT-PCCA- 2013-4- 1572 (Contract. Nr. 161 /2014) (acronim SALIFEROVEG): Studii privind corelaţiile sol-plantă- aliment-om în vederea obţinerii unui supliment alimentar cu un conţinut crescut în fier de origine vegetală Director proiect: Conf. univ. dr. farm. Robert Ancuceanu
 3.  Proiect PN-II- CT-RO- ZA-2014–18- 1-8- BM/2016 "New synergic biomaterials for anticancer therapy", program cooperare bilaterala Romania – Africa de Sud: 2016 – 2017, partener Nelson Mandela University, Port Elizabeth, South Africa Director proiect: Şef lucr. Dr. Octavian Tudorel Olaru
 1. Dinu M., Olaru O.T., Dune A., Popescu C.V., Nițulescu G.M., Ancuceanu R.V., The Obtaining and Characterization of a Rich-phenolic Extract from Amaranthus hypochondriacus L., Revista de Chimie, Bucuresti, 2016, 67(5), p. 880-883, ISSN 0034-7752, Impact Factor 0,693
 2. Dinu M., Ancuceanu R.V., Rădulescu V., Ilieş D.C., Munteanu C., Aramă C., A Comparative Morphological and Chemical Study of the Seeds from Trigonella foenum graecum (L.) and T. caerulea (L.) Ser. Species, Farmacia, 61(6), 2013, p 1069 – 1081, ISSN 0014-8237, Impact Factor 2012: 0,578 (autor principal).
 3. Ancuceanu R, Dinu M, Hovaneţ MV, Anghel AI, Popescu CV, Negreş S. A Survey of Plant Iron Content-A Semi-Systematic Review. Nutrients. 2015; 7(12):10320-51. ISSN: 2072-6643, Impact Factor 3.270, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690087/
 4. Ancuceanu R, Neagu M. Immune based therapy for melanoma. Indian J Med Res. 2016; 143(2):135- 44. doi: 10.4103/0971-5916.180197. ISSN: 0971-5916. Impact Factor 1.446, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4859123/
 5. Olaru, O.T., Niţulescu, G.M., Orţan, A., Dinu-Pîrvu, C.E. Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological profile of anthriscus sylvestris as an alternative source for anticancer lignans (2015) Molecules, 20 (8), pp. 15003-15022. (Impact factor = 2.46)
 6. Olaru, O.T., Venables, L., Van De Venter, M., Nitulescu, G.M., Margina, D., Spandidos, D.A., Tsatsakis, A.M. Anticancer potential of selected Fallopia Adans species (2015) Oncology Letters, 10 (3), pp. 1323-1332. (Impact Factor= 1.48)
 7. Ancuceanu R, Dinu M, Arama C, Wight loss food supplements Adulteration and multiple quality issues into products of Chinese origin, FARMACIA. 2013; 61:1, 28-44.
 8. Ancuceanu R.V., Aramă C., Neagu A.F., Dinu M., Hovanet M.V., Olaru O.T., Popescu C., Anghel A.I., Ascorbic acid is virtually degraded in dried herbal products – an hplc assessment of six plant species, Farmacia, 63(5), 2015, p. 745-750, Revistă cotată ISI; ISSN 0014-8237, ISSN 2065-0019 (on- line); Impact Factor 2014: 1,005
 9. Hovaneț M.V., Marinaş I.C., Dinu M., Oprea E., Chifiriuc C.M., Lazăr V., , The phytotoxicity and antimicrobial activity of Amorpha fruticosa L. leaves extract, Romanian Biotechnological Letters (ISI, FI = 0.404), 20(4), 2015, p. 10670-10678, http://www.rombio.eu/rbl4vol20/14.pdf;
 10. Anghel A.I., Ilie M., Olaru O.T., Dinu M., Ancuceanu R.V., Istudor V., Hptlc qualitative and quantitative detection ofsterols in species of the Portulaca genus from Romania, Farmacia, 63(5), 2015, p. 697-699, Revistă cotată ISI; ISSN 0014-8237, ISSN 2065-0019 (on-line); Impact Factor 2014: 1,005.
TOP