Disciplina Fizica Farmaceutica si Informatica

Prof. Univ. Draganescu Doina titular
Conf. Univ. Miron Dalia-Simona titular
Sef Lucrari Dumitrescu Anca Irina titular
Sef Lucrari Dumitrescu Ion-Bogdan titular

În cadrul Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Fizica Farmaceutică s-a regăsit  în planul de învăţământ, încă din 1857, având ca obiectiv principal introducerea  acelor elemente din fizica fundamentală și aplicativă,  potrivite a fi integrate în domeniul farmaceutic.

Titulari ai acestui curs au fost personalităţi ale ştiinţei româneşti, precum profesorii doctori: chimist, fizician şi matematician Emanoil Bacaloglu, şi fizicienii Constantin Miculescu, Ioan Gh. Popescu şi Dumitru Ştefănescu.

Între anii 1972 -1978 Disciplina a fost condusă de şeful de lucrări doctor inginer chimist Ştefan Velea, acesta orientând activitatea spre cercetări de ultraacustică, ultracentrifugare analitică şi preparativă, controlul purităţii medicamentelor. De asemenea, a fost înfiinţată o unitate nucleară pentru activităţi cu surse închise. S-au continuat cercetările de extracţie a principiilor active din plante sub acţiunea ultrasunetelor și s-au realizat studii de poluare şi radioactivitate naturală atmosferică.

Din anul 1984, conducerea disciplinei a fost preluată de către doctor fizician Corneliu Georgescu- Licenţiat al Facultăţii de Fizică din Universitatea Bucureşti (1966), doctor în fizică din 1976 (specialitatea Fizica particulelor elementare).

Au fost introduse lucrări practice noi, în strânsă corelare cu legăturile care există între Disciplina de Fizică Farmaceutică şi restul disciplinelor  Facultatea de Farmacie.

În ceea ce priveşte Disciplina de Informatică, ea a fost înfiinţată, la solicitarea studenţilor, în 1990, Profesorul C. Georgescu fiind numit titularul ei.

Din anul 2009 și până în prezent, disciplina este condusă de Prof.dr. farm. Doina Drăgănescu. Atât cursul, prin aspectele teoretice și aplicate, cât și lucrările practice, aprofundează aplicațiile fizicii farmaceutice în toate domeniile farmaceutice, cu accent pe metodele de analiză fizică prezente în Farmacopeea Română și Europeană. De asemenea, în structura cursului și a lucrărilor sunt integrate noțiuni fundamentale de radiofarmacie.

De-a lungul timpului, activitatea didactică și cea de cercetare au avut întotdeauna un caracter interdisciplinar, racordat atât la disciplinele fundamentale cât și la cele de specialitate din facultate. Numeroase colaborări  precum au fost cele cu Disciplina de Farmacodinamie, au permis realizarea unor metode şi aparate originale în domeniul testărilor farmacologice. În acest sens s-au realizat un număr de şase aparate asistate de un microcalculator (două brevete de invenţii şi patru de inovaţii).

Apar materiale care aprofundează caracterul interdisciplinar  și integrarea disciplinei de Fizică Farmaceutică în domeniul profesiei de bază - Aplicații ale Fizicii in Practica Farmaceutică (2013).

Disciplina dispune de materiale didactice complete (cursuri şi caiete de lucrări practice), elaborate într-un stil modern, cu multiple referiri la noţiunile studiate în cadrul celorlalte discipline: Chimie Fizică, Tehnică Farmaceutică, Controlul Medicamentului, Management, Farmacie clinică, etc.

Pentru curs, programa analitică dedicată Fizicii Farmaceutice acoperă capitole fundamentale ale fizicii (mecanică, fizică moleculară și căldură, electricitate, optică, fizica nucleară)   dezvoltate în trei materiale de bază -  Fizica Farmaceutică (Volumele 1,2,3).  Aceste materiale prezintă elemente de fizică fundamentală  și reflectarea acestora în aplicații specifice domeniului farmaceutic.

În completarea cursului, lucrările practice desfășurate într-un laborator complet renovat și utilat modern în anul 2020, urmează capitolele detaliate în cursul teoretic, cu accent pe metodele de analiză fizică prezente în Farmacopeea Română și Europeană (densimetrie, calorimetrie, topiri, tensiune superficială, vâscozimetrie, microscopie, spectrofotometrie, refractometrie, polarimetrie, radiofarmacie, etc.),  conform materialului  – Determinarea parametrilor fizici, în laboratorul farmaceutic.

Din anul 1986, introducerea informaticii în cercetările farmaceutice a fost urmată de  înfiinţarea un cabinet de informatică pentru iniţierea studenţilor și din anul 1995 s-a introdus cursul de Aplicaţii ale Informaticii în Domeniul Farmaceutic, destinat tuturor specialităţilor farmaceutice existente în programa rezidenţiatului. În anii următorii, ținând pasul cu dezvoltarea domeniului, apar noi materiale - cursul de Iniţiere în Informatică (1997), Informatica – Note de curs (2011).

Pentru informatică, dotarea actuală  dispusă într-un laborator nou, (reţea de calculatoare, cu dispozitive multimedia, reţea video), a permis abordarea unor teme moderne: baze de date şi sisteme expert, reţele neuronale, obţinerea unor clipuri video cu caracter didactic, elaborare de materiale în sistem hipertext, imprimare 3D, etc. Lucrările practice de informatică se desfăşoară într-un stil modern, cu ajutorul unui soft specializat, care permite cadrului didactic să explice (să exemplifice) pe calculatorul său şi apoi, să urmărească activitatea individuală a studenţilor.

De asemenea, în desfășurare, s-a inițiat elaborarea unor baze de date pentru mai multe discipline ale Facultăţii, precum și implementarea unui laborator cu tehnologie de realitate virtuală.

În privința direcțiilor de cercetare, există câteva linii principale,care s-au constituit în teme propuse pentru a fi realizate ca proiecte de cercetare naționale și anume:

 • Realizarea unei platforme inovative pentru colectarea și analiza datelor de utilizare off-label a medicamentelor pentru populații speciale, bazată pe sistemul de prescriptie electronica implementat recent
 • Realizarea de studii ale utilizării imprimantelor 3D în domeniul farmaceutic
 • Dezvoltarea unei baze de cunoștințe utilă în studiile de biofarmacie, prin realizarea și implementarea unei platforme care să cuprindă informații esențiale privind datele utile cercetătorilor, personalului implicat în producția și controlul diferitelor forme farmaceutice cu posibilă utilitate terapeutică
 • Crearea unor programe de master dedicate farmaciștilor, cu tematici adaptate niveluluui de cunoaștere specific perioadei actuale
 • Studii clinice ale produselor radiofarmaceutice obținute la Institutul Național de Fizică Nucleară ”Horia Hulubei”.
 1. Aplicatii ale Fizicii in Practica Farmaceutica Doina Draganescu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Anca Dumitrescu, Dalia Miron 2013, Editura Printech, ISBN: 978-606- 23-0044- 9
 2. Informatica – Note de Curs Dalia Miron, Doina Draganescu, Bogdan Dumitrescu, Anca Irina Dumitrescu, sub redactia Corneliu Georgescu 2011, Editura Universitara “Carol Davila” Bucuresti, ISBN: 978-973- 708-524- 5
 3. Fizica Farmaceutica Vol. 3 – Electricitate, Optica, Fizica Nucleara Corneliu Georgescu, Doina Draganescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti, ISBN: 978-973- 8932-43- 2
 4. Fizica Farmaceutica Vol. 2 – Fizica Moleculara si Caldura Corneliu Georgescu, Doina Draganescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti, ISBN: 978-973- 8932-35- 7
 5. Biofarmacia, radiofarmacia si tehnologiile informationale aplucare in domeniul farmaceutic
 1. Cercetare doctorala de top cu finantare europeana TOP-DOC (POSDRU: 156040)
 2. Consiliere si orientare pentru farmacistii de maine (POSDRU/161/2.1/G/141846
 3. Screeningul in vitro al limitarilor biofarmaceutice si al consecintelor farmacocinetice/farmacodinamice pentru oxime (Proiect IDEI, PCE, nr. 25/2013)
 4. Cresterea competitivitatii, eficientei si nivelului de sanante si securitate in munca pentru personalul din sectorul medical in vederea asigurarii de oportunitati sporite de participare pe o piata moderna a muncii (POSDRU 81/3.2/S/48872)
 5. Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC (POSDRU/81/3.2/S/58708)
 1. OMPARATIVE IN VITRO DRUG RELEASE EVALUATIONS OF NEW HYDROGELS CONTAINING OXICAMS , Flavian Ștefan Rădulescu, Dalia Simona Miron, Doina Drăgănescu*, Silvia Maria Stoicescu, Ana Andreea Stănescu, Adrian Cosmin Roșca, Farmacia 2015, 63 (2), 211-217
 2. ANALYSIS OF DATA REGARDING PHARMACEUTICAL LIFELONG LEARNING PROGRAMS IN ROMANIA. PREREQUISITES AND OUTCOMES. Autori:Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuleasa, Ion-Bogdan Dumitrescu, Dragos Florian Ciolan, Adriana Elena Taerel, Sebastian Bocance, Delia Mihaela Iordanescu, Cristina Dinu-Pirvu, Lacramioara Popa, Farmacia, 2013, 61(3), 459-468
 3. RADIOFARMACIA – DOMENIU DE PERSPECTIVĂ ÎN PRACTICA FARMACEUTICĂ DIN ROMÂNIA, Doina Drăgănescu, Sorin Pompiliu Aburel, Ion Bogdan Dumitrescu, Practica Farmaceutica, 2013, 6(4), 212-215
 4. EVIDENCE ON E-PRESCRIBING SYSTEMS WORLDWIDE. FIRST ROMANIAN RESULTS. Autori: Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuleasa, Ion-Bogdan Dumitrescu, Cristina Elena Dinu Pârvu, Dragoş Florian Ciolan, Farmacia, 2013, 61(2), 353-360
 5. THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLES – COMPONENT OF THE IMPLEMENTATION OF LONGLIFE LEARNING PROGRAM. IMPLEMENTATION SPECIFICITY FOR PHARMACEUTICAL FIELD Doina Draganescu, Dumitru Lupuleasa, Ion Bogdan Dumitrescu, Adriana Elena Taerel, Dragos Florian Ciolan, Studia Universitatis 2013
 6. THE IN VITRO RELEASE PROFILES OF NIMESULIDE FROM ORAL SOLID DOSAGE FORMS, IN COMPENDIAL AND MODIFIED PHYSIOLOGICAL MEDIA Flavian Ștefan Rădulescu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Dumitru Lupuleasa, Adrian Andrieș, Doina Drăgănescu, Farmacia, 2010, 58 (4), 502-508
 7. Fizica Farmaceutica Vol. 3 – Electricitate, Optica, Fizica Nucleara. Autori: Corneliu Georgescu, Doina Drăgănescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu, 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti (Acreditata CNCSIS), ISBN: 978-973- 8932-43- 2
 8. STUDIU COMPARATIV AL UNOR SISTEME DE GESTIUNE ÎN FARMACIE. NOTA I, Doina Drăgănescu, C. Georgescu, M.V.Olteanu, Farmacia, 2004, LII(3), 105-112
 9. Aplicatii informatice in medicina si farmacie. Autori:Doina Drăgănescu, Daniela Tatulescu, 2003, Editura Medicala, ISBN: 973-32- 0654-7
 10. PROGRAM-EXPERT PENTRU IDENTIFICAREA GRUPELOR MARI DE COMPUŞI ORGANICI PREZENŢI ÎN PRODUSELE VEGETALE. NOTA II, Doina Drăgănescu, M.N. Ştefănescu, C. Georgescu, Farmacia, 2002, 50 (5), 71-78
TOP