Disciplina Fizica Farmaceutica si Informatica

Prof. Univ. Draganescu Doina titular
Conf. Univ. Miron Dalia-Simona titular
Sef Lucrari Dumitrescu Anca Irina titular
Sef Lucrari Dumitrescu Ion-Bogdan titular

Fizica Farmaceutică a fost cuprinsă în planul de învăţământ, încă din 1857, la Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie. Ca titulari ai acestui curs au figurat personalităţi ale ştiinţei româneşti, cum au fost profesorii doctori: chimist, fizician şi matematician Emanoil Bacaloglu, ca şi fizicienii Constantin Miculescu, Ioan Gh. Popescu şi Dumitru Ştefănescu.

Fizica Farmaceutică a avut ca obiectiv prioritar sublinierea acelor elemente din fizica aplicativă în măsură să fie integrate în dezvoltarea cercetării farmaceutice. Între 1972 şi 1978 Disciplina a fost condusă de şeful de lucrări doctor inginer chimist Ştefan Velea. El a orientat activitatea Catedrei spre cercetări de ultraacustică, ultracentrifugare analitică şi preparativă, controlul purităţii medicamentelor prin RES şi RMN. De asemenea, a înfiinţat o unitate nucleară pentru activităţi cu surse închise.

S-au continuat cercetările de extracţie a principiilor active din plante sub acţiunea ultrasunetelor, s-au realizat studii de poluare şi radioactivitate naturală atmosferică.

Din 1984, doctor fizician Corneliu Georgescu a preluat conducerea disciplinei, și a introdus lucrări practice noi, a insistat pe o interpretare logică-raţională a noţiunilor, pe corelarea acestora, subliniind în permanenţă legăturile care există între Disciplina de Fizică Farmaceutică şi restul disciplinelor de bază existente în Facultate.

În prezent disciplina este condusă de prof.dr. Doina Drăgănescu.

Profesorul C. Georgescu a urmărit, încă de la începutul activităţii sale, să-şi aducă contribuţia la activitatea de cercetare din Facultatea de Farmacie, el având şi numeroase colaborări interdisciplinare, cum au fost cele cu

Disciplina de Farmacodinamie pentru realizarea unor metode şi aparate noi privind testările farmacologice. În acest sens s-a obţinut un număr de şase aparate asistate de un microcalculator (două brevete de invenţii şi patru de inovaţii).

Din 1986, profesorul C. Georgescu s-a preocupat de introducerea informaticii în cercetările farmaceutice. A înfiinţat un cabinet de informatică pentru iniţierea studenţilor şi a ţinut conferinţe pe tema cunoaşterii şi utilizării microcalculatoarelor.

În ceea ce priveşte Disciplina de Informatică, ea a fost înfiinţată, la solicitarea studenţilor, în 1990, profesorul C. Georgescu fiind numit titularul ei (anul II, semestrul I). Programele analitice au fost revizuite şi îmbunătăţite anual, funcţie şi de dotarea materială. Din 1995 s-a introdus cursul de Aplicaţii ale Informaticii în Domeniul Farmaceutic, destinat tuturor specialităţilor farmaceutice existente în programa rezidenţiatului. În 1997 a editat cursul de Iniţiere în Informatică.

 1. Aplicatii ale Fizicii in Practica Farmaceutica Doina Draganescu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Anca Dumitrescu, Dalia Miron 2013, Editura Printech, ISBN: 978-606- 23-0044- 9
 2. Informatica – Note de Curs Dalia Miron, Doina Draganescu, Bogdan Dumitrescu, Anca Irina Dumitrescu, sub redactia Corneliu Georgescu 2011, Editura Universitara “Carol Davila” Bucuresti, ISBN: 978-973- 708-524- 5
 3. Fizica Farmaceutica Vol. 3 – Electricitate, Optica, Fizica Nucleara Corneliu Georgescu, Doina Draganescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti, ISBN: 978-973- 8932-43- 2
 4. Fizica Farmaceutica Vol. 2 – Fizica Moleculara si Caldura Corneliu Georgescu, Doina Draganescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti, ISBN: 978-973- 8932-35- 7
 5. Biofarmacia, radiofarmacia si tehnologiile informationale aplucare in domeniul farmaceutic
 1. Cercetare doctorala de top cu finantare europeana TOP-DOC (POSDRU: 156040)
 2. Consiliere si orientare pentru farmacistii de maine (POSDRU/161/2.1/G/141846
 3. Screeningul in vitro al limitarilor biofarmaceutice si al consecintelor farmacocinetice/farmacodinamice pentru oxime (Proiect IDEI, PCE, nr. 25/2013)
 4. Cresterea competitivitatii, eficientei si nivelului de sanante si securitate in munca pentru personalul din sectorul medical in vederea asigurarii de oportunitati sporite de participare pe o piata moderna a muncii (POSDRU 81/3.2/S/48872)
 5. Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC (POSDRU/81/3.2/S/58708)
 1. OMPARATIVE IN VITRO DRUG RELEASE EVALUATIONS OF NEW HYDROGELS CONTAINING OXICAMS , Flavian Ștefan Rădulescu, Dalia Simona Miron, Doina Drăgănescu*, Silvia Maria Stoicescu, Ana Andreea Stănescu, Adrian Cosmin Roșca, Farmacia 2015, 63 (2), 211-217
 2. ANALYSIS OF DATA REGARDING PHARMACEUTICAL LIFELONG LEARNING PROGRAMS IN ROMANIA. PREREQUISITES AND OUTCOMES. Autori:Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuleasa, Ion-Bogdan Dumitrescu, Dragos Florian Ciolan, Adriana Elena Taerel, Sebastian Bocance, Delia Mihaela Iordanescu, Cristina Dinu-Pirvu, Lacramioara Popa, Farmacia, 2013, 61(3), 459-468
 3. RADIOFARMACIA – DOMENIU DE PERSPECTIVĂ ÎN PRACTICA FARMACEUTICĂ DIN ROMÂNIA, Doina Drăgănescu, Sorin Pompiliu Aburel, Ion Bogdan Dumitrescu, Practica Farmaceutica, 2013, 6(4), 212-215
 4. EVIDENCE ON E-PRESCRIBING SYSTEMS WORLDWIDE. FIRST ROMANIAN RESULTS. Autori: Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuleasa, Ion-Bogdan Dumitrescu, Cristina Elena Dinu Pârvu, Dragoş Florian Ciolan, Farmacia, 2013, 61(2), 353-360
 5. THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLES – COMPONENT OF THE IMPLEMENTATION OF LONGLIFE LEARNING PROGRAM. IMPLEMENTATION SPECIFICITY FOR PHARMACEUTICAL FIELD Doina Draganescu, Dumitru Lupuleasa, Ion Bogdan Dumitrescu, Adriana Elena Taerel, Dragos Florian Ciolan, Studia Universitatis 2013
 6. THE IN VITRO RELEASE PROFILES OF NIMESULIDE FROM ORAL SOLID DOSAGE FORMS, IN COMPENDIAL AND MODIFIED PHYSIOLOGICAL MEDIA Flavian Ștefan Rădulescu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Dumitru Lupuleasa, Adrian Andrieș, Doina Drăgănescu, Farmacia, 2010, 58 (4), 502-508
 7. Fizica Farmaceutica Vol. 3 – Electricitate, Optica, Fizica Nucleara. Autori: Corneliu Georgescu, Doina Drăgănescu, Anca Irina Dumitrescu, Dalia Simona Miron, Ion-Bogdan Dumitrescu, 2009, Editura Tehnoplast Company Bucuresti (Acreditata CNCSIS), ISBN: 978-973- 8932-43- 2
 8. STUDIU COMPARATIV AL UNOR SISTEME DE GESTIUNE ÎN FARMACIE. NOTA I, Doina Drăgănescu, C. Georgescu, M.V.Olteanu, Farmacia, 2004, LII(3), 105-112
 9. Aplicatii informatice in medicina si farmacie. Autori:Doina Drăgănescu, Daniela Tatulescu, 2003, Editura Medicala, ISBN: 973-32- 0654-7
 10. PROGRAM-EXPERT PENTRU IDENTIFICAREA GRUPELOR MARI DE COMPUŞI ORGANICI PREZENŢI ÎN PRODUSELE VEGETALE. NOTA II, Doina Drăgănescu, M.N. Ştefănescu, C. Georgescu, Farmacia, 2002, 50 (5), 71-78
TOP