Disciplina Biochimie

Facultatea de Farmacie, Strada Traian Vuia Nr. 6, Sector 2, Cod 020956

Telefon: 0213180747 interior 144

Prof. Univ. Margina Denisa Marilena titular
Prof. Univ. Gradinaru Daniela titular
Conf. Univ. Dragoi Cristina-Manuela titular
Conf. Univ. Nicolae Alina-Crenguta titular
Sef Lucrari Ungurianu Anca titular

Încă de la întemeierea învăţământului farmaceutic în ţara noastră (1857), Biochimia, deşi recent constituită ca ştiinţă pe plan mondial, s-a dezvoltat aproape concomitent, atât pe linie de învăţământ cât şi pe cea de cercetare, sub două aspecte majore: Biochimia Generală şi Biochimia Aplicată, respectiv, Biochimia Medicală şi Biochimia Alimentelor.

Noțiunile au evoluat, fiind incluse în pregătirea studenților sub diferite forme - Laboratorul de Chimie Biologică, Analiza Alimentelor şi Băuturilor, Chimia Biologică şi Alimentară pentru ca apoi să se individualizeze  Disciplina de Biochimie. Toate aceste transformări s-au desfășurat sub coordonarea unor profesori de renume în știința românească: Alexandru lonescu-Matiu, I. Vintilescu, Constantin N. Lonescu, Dumitru Isăcescu, Aurora Popescu, Simion Căpâlnă, Ştefan Tămăşdan, Matilda Rosetti-Colţoiu. Biochimia şi de Chimia Sanitară, au funcţionat împreună până în 1972, an în care ele s-au separat.

Conferenţiar Matilda Rosetti-Colţoiu a devenit conducătorul Disciplinei de Biochimie, alături de un colectiv alcătuit din: şef de lucrări dr. farmacist Gh. Nuţă, asistent universitar farmacist I. Feraru şi asistenţii stagiari Niculina Mitrea şi Olguţa Macovschi.

În perioada 1990-2011, prof. dr. farmacist Niculina Mitrea a coordonat activitatea organizatorică, didactică și științifică în cadrul disciplinei, fiind în permanență preocupată de dezvoltarea disciplinei, cu toată energia și cu devotament total față de profesie, față de studenți și colaboratori.

Activitatea didactică se desfăşoară sub formă de cursuri şi lucrări practice de Biochimie, ele fiind prevăzute în programa analitică din anul III, semestrele V şi VI.

Însuşirea noţiunilor de bază, teoretice şi practice predate în cadrul Disciplinei de Biochimie este indispensabilă pentru înţelegerea mecanismelor fiziologice şi patologice fundamentale, precum și pentru înțelegerea mecanismului de acțiune al medicamentelor.

Totodată, cunoștințele predate în cadrul cursului de Biochimie creează o bază teoretică pentru înțelegrea noțiunilor predate la alte discipline cu profil farmaceutic: farmacologie, toxicologie, laborator clinic și igiena alimentației.

Obiectivul general al cursului de Biochimie: însuşirea unor concepte fundamentale privind biochimia structurală şi dinamică la om: metabolismul intermediar (glucidic, lipidic, proteic, mineral); procesele consumatoare şi formatoare de energie; mecanismele de reglare homeostatice; modul de acțiune al efectorilor biochimici - hormoni, vitamine, enzime, ca factori de reglare a metabolismului general; înţelegerea mecanismelor biochimice implicate în diferite maladii și a modului de acţiune a medicamentelor.

Obiectivele specifice ale cursului de biochimie:

 • Însușirea informaţiilor teoretice privind constituenţii organismului uman; biomoleculele celulei umane, desfășurarea proceselor fiziologice și metabolice la nivel celular și molecular, funcționarea organismul uman ca sistem biologic deschis, antientropic - logica moleculară a viului;
 • Însușirea informaţiilor teoretice privind sistemele enzimatice prezente în celula umană; enzimele ca biocatalizatori propriu-zişi în desfăşurarea metabolismului glucidic, lipidic şi proteic; inhibiţia enzimatică în mecanismul de acţiune medicamentelor.
 • Însușirea informaţiilor teoretice privind structura și funcțiile acizilor nucleici, biosinteza proteică, pentru înţelegerea acțiunii medicamentelor la nivelul genomului, și a cunoștințelor de biotehnologie;
 • Însușirea informaţiilor teoretice privind mecanismele de reglare a proceselor metabolice și fiziologice prin intermediul moleculelor semnal- hormoni și vitamine; informaţii privind vitaminele, biocatalizatori propriu-zişi de natură exogenă şi implicarea lor în metabolismul intermediar.

Lucrările practice de biochimie au scopul de a oferi noțiuni teoretice și practice privind principiile și tehnicile de bază utilizate pentru explorarea calitativă și cantitativă a constituenților fundamentali ai materiei vii.

Principalele obiective ale lucrărilor practice sunt:

 • cunoaşterea proprietăţilor fizice şi chimice ale constituenţilor fundamentali ai materiei vii – glucide, lipide, proteine, acizi nucleici; metode de identificare şi dozare a diferitelor biomolecule la nivel tisular, celular și subcelular; dozări ale unor biocompuși în fluide biologice; explorări in vitro ale unor căi  metabolice și interrelațiile acestora cu medicamentele;
 • utilizarea şi manipularea corectă a materialului biologic și a probelor biologice, a instrumentelor şi aparaturii de bază în biochimie;
 • însușirea unor tehnici moderne de analiză biochimică și de evaluare a acțiunii medicamentelor la nivel biologic: spectrofotometrie, spectrofluorimetrie, electroforeză, cromatografie, tehnici de analiză imunoenzimatică.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice de la Disciplină s-a axat în ultimii ani şi pe optimizarea metodologică de investigare a mecanismelor biochimice implicate în procesele fiziopatologice și în acţiunea medicamentelor.

Principalele direcții de cercetare abordate în cadrul disciplinei sunt:

 • biochimia stresului oxidativ în îmbătrânire și în patologia asociată senescenței;
 • studiul efectelor exercitate de compuși naturali și de sinteză asupra membranelor celulare și a modelelor de membrane artificiale;
 • modularea biochimică a sistemelor neuroendocrine endogene;
 • mecanisme biochimice implicate în rezistența multimedicamentoasă;
 • modularea barierei hemato-encefalice în farmacoterapia bolilor cronice;
 • mecanisme biochimice de acţiune a medicamentelor biologice.

Conținutul cursului de Biochimie, anul III, semestrul V

 1. INTRODUCERE ÎN BIOCHIMIA DINAMICĂ (2 ore)

1.1. Conţinutul, importanţa şi relaţiile biochimiei cu celelalte discipline farmaceutice

1.2. Compoziţia chimică şi organizarea materiei vii. Logica moleculară a viului

1.3. Caracteristicile dinamice ale proceselor biologice. Organismul viu - sistemele şi subsistemele biologice. Termodinamică biochimică.

 1. ENZIME (12 ore)

2.1 Generalităţi asupra enzimelor. Caracteristicile catalizei enzimatice. Factorii care influenţează viteza unei reacţii enzimatice. Repartiţia tisulară şi intracelulară a enzimelor.

2.2. Structura enzimelor. Cofactorii enzimatici. Coenzime. Grupări prostetice.

2.3. Clasificarea enzimelor. Nomenclatura enzimelor. Descrierea unor enzime individuale din clasele: oxidoreductaze, transferaze, hidrolaze, liaze, izomeraze, ligaze. Rolul lor biologic. Prezentarea mecanismelor biochimice privind coenzimele pentru fiecare clasă de enzime.

2.4. Inhibiţia enzimatică. Medicamente inhibitori enzimatici.

2.5. Enzimele în medicină şi farmacie. Mecanisme biochimice în enzimopatii.

 1. INTRODUCERE ÎN METABOLISMUL INTERMEDIAR (4 ore)

3.1. Mecanisme generale de transformare a constituenţilor organici fundamentali ai materiei vii. Noţiuni de bioenergie în celula vie.

3.2. Ciclul citratului

3.3. Oxidarea biologică mitocondrială

3.4. Oxidarea biologică microzomală

 1. METABOLISMUL GLUCIDIC (12 ore)

4.1. Principalele căi de degradare a glucozei (degradarea aerobă, anaerobă, calea pentozo-fosfat, calea acizilor uronici). Aspecte de bioenergetică în metabolismul glucidic.

4.2. Anabolismul glucidelor

4.3. Metabolismul mucopolizaharidelor

4.4. Metabolismul patologic al glucidelor

 1. METABOLISMUL LIPIDELOR (12 ore)

5.1. Degradarea şi biosinteza acizilor graşi. Metabolismul triacilglicerolilor. Aspecte de bioenergetică în metabolismul lipidic.

5.2. Metabolismul glicerofosfatidelor

5.3. Metabolismul sfingolipidelor

5.4. Metabolismul steridelor

5.5. Lipidele biologic active. Prostacicline. Prostaglandine. Tromboxani. Leucotriene.

5.6. Metabolismul patologic al lipidelor

Conținutul cursului de Biochimie, anul III, semestrul VI

 1. METABOLISMUL PROTEIC (12 ore)

1.1. Mecanisme generale de degradare şi transformare a aminoacizilor. Energetica metabolismului proteic.

1.2. Metabolismul ureei, glutaminei, creatininei şi creatinei

1.3. Metabolismul unor aminoacizi individuali. Aspecte patologice.

1.4. Metabolismul unor cromoproteine. Hemoglobinopatii

1.5. Metabolismul nucleotidelor purinice şi pirimidinice

 1. ACIZII NUCLEICI ȘI BIOSINTEZA PROTEICĂ (3 ore)

2.1. Tipuri de ADN și ARN. Rolul lor biologic. Replicarea și transcrierea ADN. Codul genetic.

2.2. Biosinteza proteică. Mecanisme de reglare şi control

 1. MECANISME BIOLOGICE DE REGLARE ŞI CONTROL ÎN ORGANISMUL VIU (3 ore)

3.1. Aspecte privind mecanismele de comunicare intracelulară şi intercelulară.

3.2. Reglarea la nivel molecular şi celular

3.3. Receptori membranari şi intracelulari, proteinele G şi mesagerii secunzi.

 1. HORMONII ŞI REGLAREA HORMONALĂ (15 ORE)

4.1. Generalităţi asupra glandelor endocrine şi a hormonilor. Clasificarea hormonilor. Mecanisme de acţiune ale hormonilor la nivel celular.

4.2. Hormonii cu structură polipeptidică (hormonii hipotalamici, hipofizari, paratiroidieni, pancreatici şi adipocitari)

4.3. Hormonii cu structură derivată din aminoacizi (medulosuprarenali, tiroidieni)

4.4. Hormonii steroizi

4.5. Hormonii tisulari, locali. Sistemul autacoizilor. Eicosanoizii.

 1. REGLAREA METABOLISMULUI INTERMEDIAR PRIN VITAMINE (6 ore)

5.1. Vitamine hidrosolubile (tiamina, riboflavina, piridoxina, acizii folici, acidul pantotenic, cobalaminele, acidul ascorbic)

5.2. Vitaminele liposolubile (retinolii, tocoferolii, calciferolii, naftochinonele)

 1. MEDIATORI ŞI MODULATORI CHIMICI AI IMPULSULUI NERVOS (3 ore)

6.1. Amine biologic active.

6.2. Polipeptide biologic active.

Bibliografie - Curs

 1. Niculina Mitrea, Andreea Arsene, Denisa Margină, Daniela Grădinaru - Biochimie. Enzimele în procesele metabolice, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2010, 258 pagini, ISBN 978 – 973-708-495-8
 2. Niculina Mitrea, Denisa Margină, Daniela Grădinaru, Andreea Arsene, Călin Burta Biochimie. Vitaminele în procese metabolice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, 551 pagini, ISBN 978-973-30-2037-0
 1. Dinu Veronica, E. Truţia, Elena Cristea Popa, Aurora Popescu – Biochimie medicală. Mic tratat, Ed. Medicală Bucureşti, 2001
 2. Nelson David L, Cox M. Michael – Lehninger’s Principles of Biochemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 2013
 3. Lubert Stryer – Biochemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 2010
 4. Voet D., Voet J. G. – Biochemistry, John Wiley and Sons, 2013
 5. Lippincott’s Illustrated Reviews – Biochemistry, Lippincott Williams & Wilkins, 2014
 6. Devlin M.T. - Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, Sixth Edition, Wiley-Liss., Hoboken, NY, 2010

Bibliografie - Lucrări practice

 1. Investigaţii biochimice – Enzime - Daniela Grădinaru, Denisa Margină, Cristina Manuela Drăgoi, Alina Crenguța Nicolae, Anca Ungurianu, Editura Printech, 2019
 2. Investigaţii biochimice –Partea a-II-a - Metabolismul glucidelor şi al lipidelor - Niculina Mitrea-Vasilescu, Denisa Margină, Daniela Grădinaru, Ion Feraru, Adrian Andrieş, Andreea Niţulescu-Arsene, Editura Universitară „Carol Davila”, 2009
 3. Investigaţii biochimice –Partea a-III-a - Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor- Niculina Mitrea-Vasilescu, Daniela Grădinaru, Adrian Andrieş, Ion Feraru, Denisa Margină, Andreea Niţulescu-Arsene, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2009
 4. Investigaţii biochimice, Partea IV. Hormoni şi vitamine - Niculina Mitrea-Vasilescu, Andreea Niţulescu-Arsene, Denisa Margină, Daniela Grădinaru, Adrian Andrieş, Ion Feraru, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2009

La nivelul Disciplinei se desfăşoară și stagiul de Biochimie destinat rezidenţilor în farmacie, specialităţile Farmacie Clinică și Laborator Farmaceutic.

Prelegerile de curs prevăzute în stagiile de Biochimie pentru rezidenţiat includ ca tematică: mecanisme biochimice asociate stresului oxidativ, markerii biochimici și imunologici ai dezechilibrelor redox, biochimia proceselor inflamatorii, markerii biochimici și imunologici ai inflamației, dezechilibre biochimice asociate obezității, hormonii țesutului adipos, mecanisme biochimice implicate în rezistența organismelor vii la medicamente, teoriile îmbătrânirii și terapiile anti-aging, biomarkerii senescenței celulare.

Bibliografie

 1. Daniela Grădinaru - Biochimia stresului oxidativ în patologia asociată îmbătânirii, Editura Ars Academica, București (2013) ISBN 978-606-8017-87-7
 2. Denisa Margină - Biochimia țesutului adipos. Volumul I -  Biomolecule cu rol orexigen; Volumul II - Biomolecule cu rol anorexigen și protector, Editura Printech, București (2015) ISBN 978-606-23-0507-9, ISBN 978-606-23-0507-6
 3. MELATONIN. MOLECULAR BIOLOGY, CLINICAL AND PHARMACEUTICAL APPROACHES, edited by: Cristina Manuela Dragoi, Alina Crenguta Nicolae, InTech - Rijeka, Croatia, 2018, ISBN: 978-1-78984-504-4
 4. MELATONIN, THE INTEGRATIVE MOLECULE WITHIN THE HUMAN ARCHITECTURE, autori: Cristina Manuela Dragoi, Alina Crenguta Nicolae, Melatonin. Molecular Biology, Clinical and Pharmaceutical Approaches, book edited by Cristina Manuela Dragoi, Alina Crenguta Nicolae, InTech - Rijeka, Croatia, 2018, ISBN: 978-1-78984-504-4.
 5. Alina Crenguța Nicolae - P-glycoprotein and the development of multidrug resistance, LAP LAMBERT Academic Publishing (2014), ISBN 978-3-659-63449-9
 6. Ungurianu Anca, Gradinaru Daniela, Margina Denisa- Spectral Methods of Assessing Redox Imbalances in Biological Samples, Biophysics for Biomedical and Environmental Sciences, Editor Monica Florescu, EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA, BRAŞOV, 2016, pag. 49-65; ISBN 978-606-19-0768-7

Din anul 2015, la disciplina de Biochimie, sub coordonarea Prof. Dr. Daniela Grădinaru și Prof. Dr. Denisa Margină, au fost elaborate și susținute trei teze de doctorat:

 • Asist. univ. farm. Maria Zinaida Constantinescu a obținut titlul de doctor în anul 2017, cu teza „Studii privind acțiunea antiinflamatoare și antioxidantă a unor compuși naturali, în obezitatea indusă experimental”, coordonator Prof. dr. Daniela Grădinaru;
 • Asist. univ. farm. Georgiana Nițulescu a susținut (noiembrie 2018) teza de doctorat intitulată „Dezvoltarea de noi agenți antimicrobieni. Studii privind mecanismele biochimice implicate în efectele biologice”, coordonator Prof. dr. Denisa Margină;
 • Asist. univ. farm. Elena-Ines Dima a elaborat și susținut (noiembrie 2018) teza de doctorat „Studii privind efectele toxice induse de stresul oxidativ în afecțiunile metabolice”, sub coordonarea Prof. dr. Denisa Margină;

În prezent, în cadrul disciplinei își desfășoară activitatea un număr de 5 doctoranzi, care sunt în diferite etape de elaborare a tezelor:

 • Asist univ. drd. farm. Anca Ungurianu realizează un studiu privind „Interdependența inflamație-stres oxidativ. Metode moderne de evaluare a dezechilibrelor redox în sisteme biologice”, iar drd. farm. Laura Constantin abordează o tematică privind „Evaluarea dezechilibrelor redox și inflamatorii la pacienții cu sepsis”, sub îndrumarea Prof. dr. Denisa Margină.
 • Farm. drd. Mușat Mihaela și-a propus în cadrul studiul său doctoral „Indentificarea unor noi compuși cu potențial antiviral și a mecanismelor biochimice de acțiune”, sub coordonarea Prof. dr. Denisa Margină.
 • Farm. drd. Ana-MariaVlădău realizează în colaborare cu Disciplina de toxicologie „Cercetări toxicologice comparative privind nicotina și cotinina. Biomarkeri de stres oxidativ utili în evaluarea tabagismului și a expunerii la fumul de tutun”, sub coordonarea Prof. dr. Daniela Grădinaru.

În cadrul disciplinei își desfășoară stagiul doctoral și farm. drd. Husseina Khaddour – absolventă a Facultății de Farmacie a Universității de Medicină din Damasc, Siria.

Sub îndrumarea Prof. dr. Daniela Grădinaru este elaborată și susținută teza de doctorat cu titlul „The role of oxidative stress and metabolic products in breast cancer progression”.

 • stres oxidativ
 • senescență
 • bioflavonoide
 • adipobiologie
 • melatonină
 • rezistență multimedicamentoasă
 • barieră hemato-encefalică
 • medicamente biologice

Proiecte internaționale

Daniela Grădinaru - Director de proiect din partea Institulului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, la proiectul finanţat de Comisia Europeană pentru Cercetare, în cadrul Programului 7th European Framework Research Project - FP7 Health MARK-AGE: “European study to establish biomarkers of human ageing” (durata de desfășurare- 5 ani; 2008 – 2013)

Denisa Margină - Director al proiectului internațional „Studies regarding certain biological effects of encapsulated vegetal extracts from plants with known cardio-vascular positive outcome”, câștigat prin competiție internațională, finanțat de compania farmaceutică BIONORICA (Germania), în cadrul acțiunii Global Research Initiative2014 (durata de desfășurare-12 luni, 2014-2015).

Proiecte naționale

Denisa Margină - Director de proiect, Programul PNII–Capacităţi, proiectul PD 132/30.07.2010: „Studii  privind efectul unor polifenoli asupra mecanismelor celulare implicate în dezvoltarea complicatiilor cardio-vasculare ale hiperglicemiei cronice”, coordonat şi finanţat de CNCSIS (durata de desfăşurare- 24 luni, 2010-2012).

Denisa Margină - Responsabil de proiect din partea UMF „Carol Davila” în cadrul proiectului de cercetare PNII de tip Parteneriate (PC direcţia 4), nr 41-067/2007, „Studiul mecanismelor celulare, moleculare si genice prin care dislipidemia induce rezistenta la insulina; identificarea de compusi probiotici activi si metode de tratament”, desfăşurat sub coordonarea Institutului de Biologie şi Patologie Celulară N. Siminonescu, Director de proiect: cercetător ştiinţific gr I Anca V. Sima (durata de desfăşurare- 3 ani, 2007-2010).

Cristina Manuela Drăgoi - director de proiect de cercetare câștigat prin competiție internă UMF Carol Davila „Cercetări privind proiectarea și evaluarea fizico-chimică și biologică a unor sisteme multiparticulate cu potențial efect antiaterogen”- (durata de desfășurare-24 luni, 2014-2016).

Alina Crenguța Nicolae - membru în colectivul de cercetare în proiectul: “Produse terapeutice inovative cu acțiune profilactică și curativă destinate sectorului zoo-veterinar” (SANOVET). Instituția coordonatoare: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV), Bucuresti.

Lucrări ştiinţifice semnificative publicate recent (2017-2019)

 1. Ungurianu A, Șeremet O, Grădinaru D, Ionescu-Tîrgoviște C, Margină D, Dănciulescu Miulescu R - Spectrophotometric versus spectrofluorometric assessment in the study of the relationships between lipid peroxidation and metabolic dysregulation. Chem Biol Drug Des. 2019 Jan 30. doi: 10.1111/cbdd.13474.
 2. Elshimali YI, Wu Y, Khaddour H, Wu Y, Gradinaru D, Sukhija H, Chung SS, Vadgama JV. Optimization Of Cancer Treatment Through Overcoming Drug Resistance. J Cancer Res Oncobiol. 2018;1(2). pii: 107. doi: 10.31021/jcro.20181107. Epub 2018 Feb 27.
 3. Grădinaru D, Khaddour H, Margină D, Ungurianu A, Borșa C, Ionescu C, Prada GI, Usher J, Elshimali Y - Insulin-Leptin Axis, Cardiometabolic Risk and Oxidative Stress in Elderly with Metabolic Syndrome. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2018, 126(07): 445-452.
 4. Nitulescu GM, Van De Venter M, Nitulescu G, Ungurianu A, Juzenas P, Peng Q, Olaru OT, Grădinaru D, Tsatsakis A, Tsoukalas D, Spandidos DA, Margina D. The Akt pathway in oncology therapy and beyond (Review). Int J Oncol. 2018, 53(6):2319-2331.
 5. Seremet OC, Olaru OT, Gutu CM, Nitulescu GM, Ilie M, Negres S, Zbarcea CE, Purdel CN, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Coleman MD, Margina DM. Toxicity of plant extracts containing pyrrolizidine alkaloids using alternative invertebrate models. Mol Med Rep. 2018 Jun;17(6):7757-7763
 6. Grădinaru D, Margină D, Borșa C, Ionescu C, Ilie M, Costache M, Dinischiotu A, Prada GI - Adiponectin: possible link between metabolic stress and oxidative stress in the elderly. Aging Clinical and Experimental Research, 2017, 29(4):621-629.
 7. Ungurianu A, Margină D, Grădinaru D, Băcanu C, Ilie M, Tsitsimpikou C, Tsarouhas K, Spandidos DA, Tsatsakis AM. Lipoprotein redox status evaluation as a marker of cardiovascular disease risk in patients with inflammatory disease. Mol Med Rep. 2017, 15(1):256-262.
 8. Costa C, Tsatsakis A, Mamoulakis C, Teodoro M, Briguglio G, Caruso E, Tsoukalas D, Margina D, Dardiotis E, Kouretas D, Fenga C - Current evidence on the effect of dietary polyphenols intake on chronic diseases. Food Chem Toxicol. 2017 Dec;110:286-299. doi: 10.1016/j.fct.2017.10.023. Epub 2017 Oct 14. Review.
 9. Borșa C, Grădinaru D, Margină D, Prada GI, Pena C - Receptor of advanced glycation end products and cardiovascular risk in elderly with type 2 diabetes mellitus. Journal of Biological Research, 2017, 90:6462, 81-86.
 10. Zanfirescu A, Cristea AN, Nițulescu GM, Velescu BS, Grădinaru D - Chronic Monosodium Glutamate Administration Induced Hyperalgesia in Mice. Nutrients, 2017;10(1), 1-9.
 11. Nitulescu G, Nicorescu IM, Olaru OT, Ungurianu A, Mihai DP, Zanfirescu A, Nitulescu GM, Margina D. Molecular Docking and Screening Studies of New Natural Sortase A Inhibitors. Int J Mol Sci. 2017, Oct 23;18(10). pii: E2217. doi: 10.3390/ijms18102217.
 12. Diaconu CC, Drăgoi CM (corresponding author), Bratu OG, Neagu TP, Pantea Stoian A, Cobelschi PC, Nicolae AC, Iancu MA, Hainăroșie R, Stănescu AMA, Socea B. New approaches and perspectives for the pharmacological treatment of arterial hypertension. FARMACIA, 2018, Vol. 66, 3, 408-415
 13. Dumitrescu IB, Lupuliasa D, Drăgoi CM (corresponding author), Nicolae AC, Pop A, Șaramet G, Drăgănescu D. The age of pharmaceutical 3d printing. Technological and therapeutical implications of additive manufacturing. FARMACIA, 2018, Vol. 66, 3, 365-389.
 14. Drăgoi CM, Olaru OT, Dinu M, Popescu C, Arsene AL, Dune A, Nicolae AC, Ancuceanu RV, Zbârcea CE, Negreș S, Nițulescu GM, Șeremet OC. Characterisation, pharmacotoxicological and biochemical studies on Morus alba L. extract and its fractions. FARMACIA, 2018, Vol. 66, 1, 120-128.
 15. Arsene AL, Velescu BS, Drăgoi CM, Nicolae AC, Pop DE, Burcea Dragomiroiu GTA, Dumitrescu IB Diaconu C, Lupuliasa D, Drăgănescu D. Associated risks correlated to the interaction of conventional oral antidiabetics and dietary supplements. În: C. Serafinceanu, O. Negoiţă, V. Elian (Eds.), Interdiab 2018 Book Series, 4th International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Complications: „Surgical Crossroads with Diabetes Mellitus”, Editura Niculescu. Bucureşti, România, ISSN: 2393-3488
 16. Alina Crenguta Nicolae, Andreea Letitia Arsene, Maria Ladea, Mihnea Manea, Mihai Bran, Olivia Timnea, Daniela Elena Popa, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Bruno Stefan Velescu, Cristina Manuela Drăgoi, Ion-Bogdan Dumitrescu. Implications of dietary omega-3 fatty acid supplementationon oxidative damage and inflammatory response in type 2 diabetic depressive patients. Endocrine Abstracts, 2018, 56 EP89 | DOI: 10.1530/endoabs.56.EP89
 17. Barbu CG, Arsene AL, Florea S, Albu A, Sirbu A, Martin S, Nicolae AC, Burcea-Dragomiroiu GTA, Popa DE, Velescu BS, Dumitrescu IB, Mitrea N, Draganescu D, Lupuliasa D, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Dragoi CM, Fica S. Cardiovascular risk assessment in osteoporotic patients using osteoprotegerin as a reliable predictive biochemical marker. Mol Med Rep. 2017 Nov;16(5):6059-6067. doi: 10.3892/mmr.2017.7376. Epub 2017 Aug 28.
 18. Călina D, Docea AO, Rosu L, Zlatian O, Rosu AF, Anghelina F, Rogoveanu O, Arsene AL, Nicolae AC, Drăgoi CM, Tsiaoussis J, Tsatsakis AM, Spandidos DA, Drakoulis N, Gofita E. Antimicrobial resistance development following surgical site infections. Mol Med Rep. 2017 Feb;15(2):681-688. doi: 10.3892/mmr.2016.6034. Epub 2016 Dec 13.
TOP