Disciplina Chimie Farmaceutica

Prof. Univ. Limban Carmen titular
Prof. Univ. Stecoza Camelia Elena titular
Prof. Univ. Nitulescu George Mihai titular
Conf. Univ. Nuta Diana Camelia titular
Conf. Univ. Badiceanu Carmellina-Daniela titular
Sef Lucrari Ciolan Dragos-Florian titular
Asist. Univ. Vlad Ilinca Margareta determinat

Noţiuni de chimie farmaceutică au fost predate încă din primii ani ai Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie (1856-1859) de doctorul Carol Davila.

În perioada 1862-1892 disciplina a fost condusă de profesorul Adolf Trausch. S-au succedat apoi profesorii Mihail Georgescu (1892-1934), Gheorghe P. Pamfil (1934-1941) (disciplina se numea Catedra de Farmacie Chimică şi Galenică), Alexandru Ionescu-Matiu (1941-1947) (disciplina se numea Chimie Farmaceutică Organică), Constantin N. Ionescu (1948-1956) (disciplina a fost denumită Chimie farmaceutică), membru corespondent al Academiei Române, şef al Secţiei de Chimie Farmaceutică şi director al Institutului de Cercetări Farmaceutice, E. Puşcaru (1956-1961), Emil Cionga (1962-1973), Victor Decebal Zotta (1973-1987), Jeana Vâlcoci Soare (1987-1989), Alexandru Vasile Missir (1989- 2002), Ileana Cornelia Chiriță (2002-2007), Laurențiu Morușciag (2007-2016).

Menţionăm că un succes deosebit al activităţii disciplinei îl constituie realizarea, în perioada 1974-1992, în condiţiile de lucru dificile existente din laboratoare, de către cadrele didactice şi studenţii anilor III şi IV, a clonidinei. Sinteza a fost executată în baza unui brevet de invenţie original (autori profesorii Al. Missir şi Ileana Chiriţă şi asist. univ. Elena Grigorescu), cantitatea de substanţă sintetizată acoperind necesarul pentru întreaga ţară în acea perioadă. O contribuție valoroasă a cadrelor didactice a fost și aportul la editarea Farmacopeii Române.

Activitatea didactică la Disciplina de Chimie farmaceutică se desfăşoară în anii de studiu III şi IV.

Cursul urmăreşte prezentarea complexă a substanţelor medicamentoase pe baza structurilor chimice, ţinând cont de proprietăţile lor farmacologice, fiecare principiu activ fiind prezentat din punct de vedere al denumirii comune internaţionale, structurii chimice, metodelor de obţinere, proprietăţilor fizico-chimice şi farmaco- toxicologice, indicaţiilor terapeutice, produselor farmaceutice.

Lucrările practice cuprind aspecte principale de sinteză, în cadrul cărora studenții se familiarizează cu unele operaţii de bază ale sintezei de medicamente. De asemenea, efectuează lucrări pentru identificarea şi controlul calitativ şi cantitativ al unor substanţe medicamentoase, dobândind deprinderile necesare pentru efectuarea analizei substanţelor medicamentoase, corespunzător cerinţelor monografiilor din Farmacopeele în vigoare.

În cadrul disciplinei sunt predate și două cursuri opționale: Medicamente de uz veterinar și Strategii de drug-design, care se adresează studenților din anul V.

O preocupare principală a cadrelor didactice o constituie continuarea şi aprofundarea cercetărilor în cadrul unor teme studiate de mai mulţi ani, principalele direcții de cercetare ale disciplinei fiind studii de design, sinteză și caracterizare de noi derivați cu potențială acțiune terapeutică, din următoarele clase:

 • tiureide ale acizilor fenoximetilbenzoici 4-substituiți, 2-feniletilbenzoic, 2-tiofencarboxilic, 3-tiofencarboxilic și 2-tiofenacetic,
 • compuși pirazolici,
 • derivați triciclici cu ciclu central heptagonal,
 • derivați sulfonici,
 • benzanilide N-(2- dialchilaminoetil) substituite,
 • compuși cu structură diarilsulfonamidică,
 • 1,4-dihidropiridine.

În cadrul acestor teme mari de cercetare sunt antrenaţi şi studenţii care lucrează la cercul ştiinţific studenţesc şi care îşi efectuează apoi lucrările de licență, însoţite totdeauna de o bogată parte experimentală.

Activitatea de cercetare a fost apreciată de-a lungul timpului prin acordarea de premii, ca de exemplu premiul “Iuliu Haţieganu” al Academiei Române decernat Prof. Dr. Alexandru Missir şi Prof. Dr. Ileana Chiriţă pentru activitatea depusă în domeniul sintezei de medicamente.

Referitor la activitatea de cercetare depusă de tinerii cercetători se remarcă premiul acordat de firma Gedeon Richter (Iaşi 1998) pentru Prof. Dr. Carmen Limban, premiul acordat de Europharm (Iaşi 1998) la secţiunea poster pentru Prof. Dr. Camelia Elena Stecoza și premiul la categoria e-postere la secţia Design-ul substanţelor bioactive pentru Conf. Dr. Diana Nuţă (Iași 2014).

În anul 2015, Conf. dr. Mihai Nițulescu a primit Premiul de Excelență pentru Cercetare Farmaceutică acordat de către Colegiul Național al Farmaciștilor.

În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică s-au finalizat la catedră un număr de 13 teze de doctorat și o teză de abilitare (Prof. Dr. Carmen Limban).

Cadrele didactice ale catedrei au participat la o serie de manifestări ştiinţifice, simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale, au desfășurat o activitate susținută în cadrul Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din Romania, prin participarea în comitetul ştiinţific al revistei Farmacia și în secretariatul acesteia (Prof. Dr. Ileana Chiriţă şi Prof. Dr. Camelia Elena Stecoza) și ca membru în consiliul editorial al revistelor Biointerface Research in Applied Chemistry şi Letters in Applied NanoBioScience (Prof. Dr. Carmen Limban).

Cadrele didactice activează în cadrul Integrated Research-Innovation Centre for Organic Synthesis and Analysis, Biological and Pharmacological Evaluation (http://erris.gov.ro).

În prezent, în cadrul Școlii doctorale, activează Prof univ. Dr. Nitulescu George Mihai și Prof. dr. Carmen Limban.

 • sinteza organică
 • spectrometrie,
 • analiză elementală
 • drug design
 • chimia medicamentului
 1.  Cercetări privind sinteza, caracterizarea fizico-chimică şi testarea activităţii antiinfecţioase a unor noi compuşi cu structură triciclică [6.7.6], contract UEFISCDI, nr. 42-095, 2008- 2011
 2. Cercetări in silico, in vitro ale unor compuşi cu acţiune antiinfecţioasă, contract ANCS, proiect de cooperare bilaterală cu Slovacia nr. 465, 2011- 2012
 3. Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a unor noi derivaţi ai 2-(2- fenetil)-benzoil- tioureei şi a complecşilor lor cu metale ca potenţiale substanţe antimicrobiene, contract ANCS, proiect de cooperare bilaterală cu Moldova nr. 419, 2010- 2012
 4. Sinteza şi evaluarea antitumorală a unor noi compuşi pirazolici, Contract PN-II- RU-TE- 2011-3- 0228, 2011- 2014
 5. Inhibitori ai sortazei A. Noi soluții terapeutice în tratamentul infecțiilor produse de coci gram pozitiv multirezistenți. Proiect PN-II- RU-TE- 2014-4- 1670, Contract nr. 342/2015, 2015- 2017
 1. Carmen Limban, Alexandru Vasile Missir, Alexandru Mihai Grumezescu, Alexandra Elena Oprea, Valentina Grumezescu, Bogdan Ștefan Vasile, Gabriel Socol, Roxana Trușcă, Miron Teodor Caproiu, Mariana Carmen Chifiriuc, Bianca Gălățeanu, Marieta Costache, Laurențiu Morușciag, Grațiela Pîrcălăbioru, Diana Camelia Nuță. Bioevaluation of Novel Anti-Biofilm Coatings Based on PVP/Fe3O4 Nanostructures and 2-((4- Ethylphenoxy)methyl)-N- (arylcarbamothioyl)benzamides. Molecules 2014, 19(8), 12011-12030;
 2.  Carmen Limban, Alexandru Mihai Grumezescu, Mariana Chirea, Lilia Matei, Mariana Carmen Chifiriuc. Antimicrobial potential of benzamides and derived nanosystems for controlling in vitro biofilm development on medical devices. Current Organic Chemistry, 2013, 17 (2), 162- 175;
 3.  Carmen Limban, Alexandru Vasile Missir, Khairi Mustafa Salem Fahelelbom, Moawia Mohammad Al- Tabakha, Miron Teodor Caproiu, Bassem Sadek. Novel N-phenylcarbamothioylbenzamides with anti- inflammatory activity and prostaglandin E2 inhibitory properties. Drug Design, Development and Therapy, 2013, 7, 883- 892
 4. 4. Magdalena Majekova, Camelia Elena Stecoza, Lucia Kovacikova, Pavel Majek, capitolul 33: ,The use of DRAGON molecular descriptors for the estimation of pharmacologic profile of dibenzothiepine and pyridoindole compouns, in Pokroky v analytickej chemii (Progrese in chimia analitica) (531 pagini), editata de Slovak University ofTechnology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, 2013, ISBN 978-80- 227-3989- 4
 5. Camelia Elena Stecoza,  Magdalena Májeková, Pavol Májek, Miron Teodor Căproiu, Luminiţa Măruţescu, Novel dibenzothiepins with antibiofilm activity demonstrated by microbiological assays and molecular modelling, Curr. Org. Chem., 2013, vol. 17, nr. 2, p. 113- 124;
 6. Nitulescu, GM; Draghici, C; Olaru, OT; Matei, L; Ioana, A; Dragu, LD; Bleotu, C. Synthesis and apoptotic activity of new pyrazole derivatives in cancer cell lines Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2015, 23(17), 5799-5808.
 7. Nitulescu, GM; Draghici, C; Chifiriuc, MC; Marutescu, L; Bleotu, C; Missir, AV. Synthesis and antimicrobial screening of N-(1- methyl-1H- pyrazole-4- carbonyl)-thiourea derivatives, Medicinal Chemistry Research, 2012, 21(3), 308-314.
 8. Nitulescu, GM; Draghici, C; Missir, AV. Synthesis of new pyrazole derivatives and their anticancer evaluation. European Journal of Medicinal Chemistry. 2010, 45(11), 4914-4919.
 9. Diana Camelia Nuţă, Mariana Carmen Chifiriuc, Constantin Drăghici, Carmen Limban, Alexandru Vasile Missir, Laurenţiu Moruşciag. Synthesis, characterization and antimicrobial activity evaluation of new agents from benzamides class. Farmacia, 2013, 61(5), 966- 974,
 10. Carmellina Daniela Bădiceanu, Nicoleta Dimcevici Poesina, Alexandru Vasile Missir, Camelia Elena Stecoza, Mihaela Dinu, The phytobiological testing of some new thiourea derivatives, Farmacia, 2014, Vol. 62, 1, 23-33
TOP