Disciplina Industria Medicamentului si Biotehnologii Farmaceutice

Prof. Univ. Andries Adrian titular
Conf. Univ. Radulescu Flavian Stefan titular
Sef Lucrari Hincu Lucian titular
Asist. Univ. Cioaca Maria-Daniela titular

Inițial, în 1928, Disciplina de Industria Medicamentului şi Biotehnologii Farmaceutice a fost organizată la Facultatea de Farmacie din Bucureşti prin crearea Conferinţei de Industria Medicamentelor Chimice, condusă de profesorul Alexandru Mavrodin.

Din 1948, Disciplina de Industria Medicamentelor Chimice face parte din secţia Industrială, pregătind farmacişti pentru fabricile de medicamente din România, pentru cercetare şi învăţământ.

În anul universitar 1951-1952 Industria Medicamentelor Chimice s-a comasat cu Chimia Organică, catedra rezultată fiind condusă de profesorul Al. Mavrodin.

În 1966, disciplina se reînfiinţează în varianta iniţială, de sine stătătoare, fiind condusă de profesorul Dumitru Oţeleanu până în 1990.

Din 1990 şi până în 1995, conducerea catedrei a fost încredinţată conferenţiarului Gh. Zuchi. În 1993, disciplina și-a largit domeniul de activitate și a primit titulatura de Industria Medicamentului şi Biotehnologii Farmaceutice. Între 1995-2000 a fost condusă de profesorul D. Lupuleasa.

De-a lungul timpului la catedră, alături de conducătorii de disciplină, și-au desfășurat activitatea: șef de lucrări dr. Maria- Agnes Dumitru, asistent univ. Bianca Tache, laboranta Ioana Burghelea ș.a.

În prezent, personalul disciplinei este format din: profesor dr. Adrian A. Andrieş, conf. dr. Flavian St. Rădulescu, şef de lucrări dr. Lucian Hîncu şi asistent universitar dr. Daniela Maria Cioacă şi laborant Cameliea Ion.

1. Dezvoltarea de forme farmaceutice solide sau semisolide, pentru substanţe farmaceutice greu solubile;
2. Studiul profilelor de cedare in vitro, prin utilizarea dispozitivelor experimentale compendiale, dezvoltarea unor condiţii de testare in vitro biorelevante, corelaţii in-vitro/in-vivo, evaluarea profilelor farmacocinetice, dozarea în fluide biologice;
3. Evaluarea proprietăţilor biofarmaceutice ale entităţilor chimice cu potenţială activitate terapeutică;
4. Obţinerea de proteine farmacologic active prin procedee biotehnologice;
5. Studii de genotipare, ca element al medicinii personalizate.

INDUSTRIA MEDICAMENTULUI ŞI BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE

Tematica cursului
PARTEA I
Biotehnologii farmaceutice
1. Introducere
Secţiunea I
Biotehnologii fermentative
1. Noţiuni generale de biotehnologie fermentativă
2. Biotehnologii fermentative farmaceutice
Secţiunea a II-a
Biotehnologii genetice
1. Fluxul informaţiei genetice
2. Tehnologia ADN recombinat
3. Insulina umană recombinată
4. Interferonul
5. Alte medicamente obţinute prin tehnologia ADN recombinat

Partea a II-a
Managementul producţiei industriale de medicamente
Secţiunea I
1. Crearea şi dezvoltarea unui medicament (concepţia, producţia şi realizarea în fază pilot)
2. Producţia industrială a medicamentului. Întreprinderea farmaceutică
3. Elemente ce generează calitatea medicamentului; Calificarea echipamentelor şi validarea procedeelor de fabricare
Secţiunea II
1. Reguli de bună practică în fabricația și evaluarea produselor farmaceutice industriale
2. Clasificarea și evaluarea variațiilor de compoziție și de proces pentru produsele farmaceutice industriale
3. Proiectarea și analiza calității farmaceutice

Partea a III-a
Tehnologia industrială farmaceutică
1. Materiale utilizate pentru condiţionarea medicamentelor
2. Materiale folosite pentru construcţia utilajelor folosite în industria medicamentelor
3. Coroziunea şi metodele de protecţie împotriva coroziunii
Tematica lucrărilor practice
Partea I
Biotehnologii Farmaceutice
1. Introducere
2. Biotehnologii genetice. Studiul acizilor nucleici
3. Expresia şi purificarea proteinelor de interes farmaceutic

Partea a II-a
Instalaţii industriale
1. Reactorul
2. Operaţii mecanice
3. Operaţii hidrodinamice
4. Operaţii termice
5. Alte operaţii

Partea a III-a
Procese tehnologice de obţinere industrială a unor substanţe farmaceutice (Tolbutamida, Zaharina sodică, Hidroclorotiazida,
Lidocaina, Salicilaţi, Metamizolul sodic, Paracetamolul, Oxichinolul, Clorquinaldolul, Acidul nicotinic şi derivaţii,
Trimetoprimul, p-Hidroxibenzoatul de metil, Iodiseptul, Acidul ascorbic ș.a.)

Partea a IV-a
1. Fluxuri tehnologice de obţinere a formelor farmaceutice în cadrul unor întreprinderi de medicamente.
2. Staţia pilot

Bibliografie selectivă:
Alberts B., Johnson Al., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., Molecular biology of cell, Garland Science, Taylor & Francis
Group, New York, 2002;
Andrieş A.A., Lupuleasa D., Oţeleanu D., Zuchi Gh., Hîncu L., Sultana Niţă, Cazacincu R., Procese tehnologice de obţinere
industrială a unor substanţe farmaceutice, Ed. Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2006;
Constantinescu D., Văireanu D. I., Maior Ioana, Ştiinţa materialelor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2004;
Aiache J.-M., Beyssac E., Cardot J.-M., Hoffart V., Renoux R., Inistiation à la connaissance du médicament, Elsevier Masson
SAS, 2008;
Couper J.R., Penney W.R., Fair J.R., Walas S.M., Chemical process equipment, Elsevier, 2005;
Jurcoane Ştefana, Biotehnologii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000;
Kimball N., Glossary of biotechnology terms, CRC Press, 2002;
Klefenz H., Industrial pharmaceutical biotechnology, Wiley, 2002;
Leucuţa E. Sorin, Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001;
Muntean Marcela, Ghizdăveţ Z., Proiectarea fabricilor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2003;
Mitrea Niculina, Lupuleasa D., Andrieş A.A., Enoiu Milica, Biotehnologii utilizate în prepararea medicamentelor, Ed. Medicală,
Bucureşti, 2002;
Popovici Iuliana, Lupuleasa D., Tehnologie farmaceutică, vol. I-III, Ed. Polirom, Iaşi, 1997;
Scriban R. Biotechnologie Ed. Technique & Documentation, Lavoisier, Paris, 1993;
Walsh G., Biopharmaceuticals, Wiley, 2004;
***Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, Third Edition, William Andrew Publishing, Norwich, NY, USA, 2007;
*** Farmacopeea Română, Ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
*** European Pharmacopoeia , Ed.8.0, Directorate for the Quality of Medicine & Health Care (EDQM), Council of Europe,
Strasbourg, France, 2013;
*** The United States Pharmacopeia, The United States Pharmacopeial Convention, 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD
20852, 36, 2013.

1. Modalități de standardizare a producției de medicamente

Bibliografie selectivă

Andrieş A.A., Lupuleasa D., Oţeleanu D., Zuchi Gh., Hîncu L., Sultana Niţă, Cazacincu R., Procese tehnologice de obţinere
industrială a unor substanţe farmaceutice, Ed. Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2006;
Aiache J.-M., Beyssac E., Cardot J.-M., Hoffart V., Renoux R., Inistiation à la connaissance du médicament, Elsevier Masson
SAS, 2008;
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, Third Edition, William Andrew Publishing, Norwich, NY, USA, 2007;
Leucuţa E. Sorin, Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001;
Muntean Marcela, Ghizdăveţ Z., Proiectarea fabricilor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2003;
***Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, Third Edition, William Andrew Publishing, Norwich, NY, USA, 2007;
*** Farmacopeea Română, Ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
*** European Pharmacopoeia , Ed.8.0, Directorate for the Quality of Medicine & Health Care (EDQM), Council of Europe,
Strasbourg, France, 2013;
*** The United States Pharmacopeia, The United States Pharmacopeial Convention, 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD
20852, 36, 2013.
2. Farmacogenomica și medicina personalizată
Bibliografie selectivă
Alberts B., Johnson Al., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., Molecular biology of cell, Garland Science, Taylor & Francis
Group, New York, 2002;
Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacie clinică, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, 2015;
Cristea Aurelia Nicoleta, Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, 2013;
Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacologie generala, Ed. Didactica si Pedagogica, 2011;
Cristea Aurelia Nicoleta, Farmacie clinică, vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 2012;
Kimball N., Glossary of biotechnology terms, CRC Press, 2002;
Klefenz H., Industrial pharmaceutical biotechnology, Wiley, 2002;
Popovici Iuliana, Lupuleasa D., Tehnologie farmaceutică, vol. I-III, Ed. Polirom, Iaşi, 1997;
Scriban R. Biotechnologie Ed. Technique & Documentation, Lavoisier, Paris, 1993; Walsh G., Biopharmaceuticals, Wiley, 2004;
*** Farmacopeea Română, Ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
*** European Pharmacopoeia , Ed.8.0, Directorate for the Quality of Medicine & Health Care (EDQM), Council of Europe,
Strasbourg, France, 2013;
*** The United States Pharmacopeia, The United States Pharmacopeial Convention, 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD
20852, 36, 2013.

Disciplina: Industria Medicamentului și Biotehnologii Farmaceutice

Nr.crt. Tematica Bibliografie

 • 1. Biodisponibilitatea medicamentelor.
  Bioechivalența. Evaluarea biodisponibilității
  Popovici I, Lupuleasa D, Tehnologie farmaceutică, vol. I, ediția a III-
  a, Editura Polirom, Iași, 2011, pag.223-229.
 • 2. Realizarea în fază pilot a medicamentelor Popovici I, Lupuleasa D, Tehnologie farmaceutică, vol. I, ediția a III-
  a, Editura Polirom, Iași, 2011, pag.106-110.
 • 3. Asigurarea calității medicamentelor industriale Popovici I, Lupuleasa D, Tehnologie farmaceutică, vol. I, ediția a III-
  a, Editura Polirom, Iași, 2011, pag.190-198.
 • 4. Dezvoltarea unui nou medicament Popovici I, Lupuleasa D, Tehnologie farmaceutică, vol. I, ediția a III-
  a, Editura Polirom, Iași, 2011, pag.85-104.
 • 5. Parametrii de evaluare a profilelor de dizolvare
  in vitro
  Mircioiu C, Miron D, Rădulescu F, Mircioiu I, Anuta V. Elemente
  de biofarmacie și farmacocinetică, vol. I – Fundamente,
  EdituraUniversitară „Carol Davila”, București, 2008, pag.21-33.
 • 6. Caracteristici ale căilor de administrare
  Mircioiu C, Miron D, Rădulescu F, Ghiciuc C, Mircioiu I. Elemente
  de biofarmacieșifarmacocinetică, vol. I – Fundamente,
  EdituraUniversitară „Carol Davila”, București, 2008, pag.65-72.
 • 7. Corelații in vitro / in vivo
  Mircioiu C, Miron D, Rădulescu F, Mircioiu I, Anuta V. Elemente
  de biofarmacie și farmacocinetică, vol. II – Evaluări comparative
  șicorelări, EdituraUniversitară „Carol Davila”, București, 2008,
  pag.119-130.
 • 8. Calificarea echipamentelor și validarea
  procedeelor de fabriacație
  Popovici I, Lupuleasa D, Tehnologie farmaceutică, vol. I, ediția a III-
  a, Editura Polirom, Iași, 2011, pag.223-229.
 • 9. Modele farmacocinetice compartimentale
  Mircioiu C, Miron D, Rădulescu F, Mircioiu I, Anuta V. Elemente
  de biofarmacie și farmacocinetică, vol. I – Fundamente, Editura
  Universitară „Carol Davila”, București, 2008, pag.95-105.
 • 10. Cinetici și metrici de dizolvare
  Mircioiu C, Miron D, Rădulescu F, Mircioiu I, Anuta V. Elemente
  de biofarmacie și farmacocinetică, vol. I – Fundamente, Editura
  Universitară „Carol Davila”, București, 2008, pag.10-20.
 • proprietăţi biofarmaceutice;
 • condiţii biorelevante;
 • dizolvare/cedare in-vitro;
 • corelaţii in-vitro/in-vivo;
 • procedee biotehnologice;
 • genotipare.
 1. Proiect PN II, PCCA tip 2, nr. 28/2014, titlu: Nouă platformă interactivă şi colaborativă adresată forurilor de reglementare, mediului academic şi industriei pentru dezvoltarea medicamentelor bazată pe Sistemul de Clasificare Biofarmaceutică, perioada de desfășurare 2014-2016, director proiect Prof.Dr. Dumitru Lupuleasa.
 2. Proiect IDEI, PCE, nr. 25/2013, titlu: Screeningul in vitro al limitărilor biofarmaceutice și al consecințelor farmacocinetice / farmacodinamice pentru oxime, perioada de desfășurare 2013-2015, director proiect Acad.Prof.Dr. Victor A. Voicu.
 3. Proiect PN II, PCCA tip 2, nr. 126/2012, titlu: Noi combinaţii complexe ale unor lantanide cu proprietăţi antitumorale şi utilizarea lor in design-ul şi dezvoltarea de noi medicamente, perioada de desfășurare 2012-2015, director proiect Dr.Sultana Niță.
 4. Proiect PNCDI II nr. 41-053/14.09.2007, titlu: Evaluarea polimorfismului genetic ca sursă a variabilității răspunsului terapeutic la medicamentele cu metaboliți activi, perioada de desfășurare 2007-2010, director proiect Acad.Prof.Dr. Victor A. Voicu.
 5. Proiect PNCDI II nr.41-049/14.09.2007, titlu: Dezvoltarea investigației farmacogenomice pentru personalizarea terapiei medicamentoase în boala cardio-cerebro- vasculară, perioada de desfășurare: 2007-2010, director proiect Prof.Dr. Ioan Axente Guțiu.
 1. Munteanu AC, Uivarosi V, Andrieș A. Recent progress in understanding the molecular mechanisms of radioresistance in Deinococcus bacteria. Extremophiles 2015;(19)4:707-719.
 2. Ciolan DF, Minea A, Andries AA, Nicoara AC, Radulescu FS, Miron DS. The influence of compendial cells design and experimental setup on the in-vitro similarity of ketoconazole topical creams. Farmacia 2015;63(6):865-871.
 3. Nita S, Andries AA, Patron L, Radulescu F, Albulescu R, Beteringhe A, Vintila M, Rusu N. Synthesis, Physico-Chemical and Toxicological Characterization of New Complexes of Lanthanides (III) with Ampiroxicam and Lornoxicam. Revista de Chimie 2015;66(10):1659-1662.
 4. Voicu V, Rădulescu FȘ, Medvedovici A. Relationships between the antidotal efficacy and structure, PK/PD parameters and bio-relevant molecular descriptors of AChE reactivating oximes: inclusion and integration to biopharmaceutical classification systems. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015;11(1):95-109.
 5. Voicu V, Sârbu C, Tache F, Micăle F, Rădulescu FȘ, Sakurada K, Ohta H, Medvedovici A. Lipophilicity indices derived from the liquid chromatographic behavior observed under bimodal retention conditions (reversed phase/hydrophilic interaction): Application to a representative set of pyridinium oximes. Talanta. 2014;122:172-9.
 6. Voicu V, Rădulescu FȘ, Medvedovici A. Toxicological considerations of acetylcholinesterase reactivators. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013;9(1):31-50.
 7. Mircioiu C, Voicu VA, Ionescu M, Miron DS, Rădulescu FȘ, Nicolescu A.C. Evaluation of in vitro absorption, decontamination and desorption of organophosphorous compounds from skin and synthetic membranes, Toxicol Lett. 2013;219(2):99-106.
 8. Voicu VA, de Leon J, Medvedovici AV, Rădulescu FȘ, Miron DS. New insights on the consequences of biotransformation processes on the distribution and pharmacodynamic profiles of some neuropsychotropic drugs. Eur Neuropsychopharmacol. 2012;22(5):319-29.
 9. Nita S, Andries AA, Patron L, Albulescu R, Rădulescu FȘ, Tanase C, Vintila M. Analytical and toxicological characterization of new Co(II) coordination compounds used for antiinflammatory oxicams Drugs. Revista de chimie 2011;62(5):549-553.
 10. Andrieș AA, Cioacă DM, Axente GI, Oprea I, Rădulescu FȘ, Georgescu AM. Detection of Cyp2d6*6 allele by real time polymerase chain reaction in Romanian population. Farmacia 2010;58(3):353-61.
TOP