Disciplina Management, Marketing Farmaceutic

Prof. Univ. Soroceanu Valentina titular
Prof. Univ. Taerel Adriana Elena titular
Conf. Univ. Rais Cristina titular
Sef Lucrari Stancu Emilia titular

În planurile de învăţământ ale Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, în 1923-1924 (începutul independent al învățământului farmaceutic la București) disciplina Deontologie este menționată în cadrul Catedrei de Tehnică farmaceutică. În anul 1927 apare în programa analitică disciplina intitulată Deontologie și Legislație Farmaceutică, predată de conferențiar dr. farmacist Alexandru Iteanu (1869 -1928). După decesul în 1928 a singurului cadru didactic pregătit în această specialitate, noțiuni de organizare și conducere farmaceutică nu s-au mai predat în învățământul farmaceutic.

Reintroducerea Disciplinei în 1949 a constituit o continuare a statutuluicelei ce a figurat în cadrul catedrei de Tehnică Farmaceutică, în perioada 1923 -1928 și carea cuprins cursuri de organizare farmaceutică. Disciplina devine independentă în 1953, în învățământul universitar și în 1957, în cel postuniversitar.

În anii 1957 -1979 cercetarea științifică a fost orientată către problemele prioritare ale activității farmaceutice: organizarea prin studii științifice a locului de muncă în farmacii, asigurarea condițiilor optime în această direcție, analiza morbidității și eficiența sanitară și economică în prepararea medicamentelor în farmacie, rolul farmacistului în rezolvarea rețetelor prescrise de medic, elaborarea metodelor de cercetare în organizarea farmaceutică, tehnici și principii de elaborare a prognozelor privind dezvoltarea unităților farmaceutice (farmacii, depozite, laboratoarelor de control), calculul consumului și necesarului de medicamente. Rezultatele cercetărilor științifice au fost valorificate în practică, acestea constituind punctul de plecare a multor acte legislative și normative pentru activitatea farmaceutică.

În programa cursurilor și lucrărilor practice din 1923 – 1924 figurează și o disciplină similară marketingului, având denumirea de Enciclopedie Comercială. Până în 1958, la Catedra de Organizare Farmaceutică s-a predat și curs de Contabilitate. În planurile de învățământ din 1949 -1950 a fost prevăzută cu 32 ore curs și 16 ore seminarii, iar în 1958 – 1959 a funcționat ca disciplină facultativă cu 14 ore de curs și 28 ore de laborator. De-a lungul anilor s-a evidențiat faptul că în practică farmacistul nu exercită operațiuni contabile, el ținând evidență tehnico –operativă. Disciplina va figura în planurile de învățământ din anii 1967-1968 și menținută până în 1990, sub denumirea de Evidență Economică și Legislație. Din anul universitar 1990 – 1991 nu mai apare, iar din numărul de ore disponibilizat (16 ore curs +16 ore seminarii) au fost cedate Disciplinei Organizare Farmaceutică.

Domeniile actuale ale Disciplinei sunt: învățământ universitar și postuniversitar de management și marketing farmaceutic, farmacoeconomie, farmacovigilență, istoria farmaciei. Învățământul postuniversitar se desfășoară pe tot parcursul anului sub forma stagiilor de pregătire a farmaciștilor specialiști (prin rezidențiat), farmaciștilor practicieni (cursuri de perfecționare).

La nivelul disciplinei se desfășoară două cursuri opționale: Antreprenoriat (anul V) și Istoria Farmaciei (anul I).

Disciplina este implicată direct în activitatea coordonată de Şcoala Doctorală, prin modulul „Legislația cercetării științifice în România și Etica cercetării”

De-a lungul timpului conducerea disciplinei a fost asigurată de:

 • Conferențiar Dr. Farmacist Alexandru ITEANU (1923 -1928)
 • Șef lucrări Dr. Farmacist Veturia ODOR (1953 -1957)
 • Conferențiar Dr.Farmacist Zisi Ștefan FÂRȘIROTU (1957 -1969)
 • Șef lucrări Dr. Farmacist Valeria TOCAN (1969 -1986)
 • Profesor Dr. Farmacist Ana CARATĂ (1986 – 2009)
 • Profesor Dr. Farmacist Valentina SOROCEANU (2009 –prezent)

La nivelul disciplinei sunt dezvoltate o serie de teme de cercetare care se pliază pe specificul     domeniului Sănătate, astfel:

 • Modelare structurală a procesului de formare a resursei umane farmaceutice.
 • Identificarea velorificarea şi clasificarea obiectelor de patrimoniu farmaceutic din colecţia facultăţii şi la nivel naţional.
 • Modalitatea aplicării cunoştiinţelor teoretice în activitatea practică farmaceutică.
 • Stagii de practică în vederea formării studenţilor pentru utilizarea noilor tehnologii în farmacie.
 • Tranziţia de la şcoală la viaţa activă în contextul socio economic cultural actual.
 • Aspecte farmacoeconomice privind patologiile cel mai frecvent intalnite
 1. Disciplina de Management și Marketing farmaceutic (disciplină obligatorie) este înscrisă în planurile de învăţământ (programul de licenţă în Farmacie) pe parcursul a două semestre, astfel:
 • Cursul de Management farmaceutic anul IV, (semestrul II) – cuprinde noţiunile generale despre management, management comparat, procesul conducerii, management farmaceutic, etica și deontologia farmaceutică, managementul resurselor umane, asigurarea asistenței farmaceutice. Este structurat astfel: 1 oră curs și 1 oră lucrări practice, săptămânal. Cursul de Marketing farmaceutic anul V, (semestrul I) – cuprinde noţiuni privitoare la marketingul general în domeniul farmaceutic și particularitățile acestui tip specializat de marketing. În conținutul acestui curs este precizat clar rolul și locul farmacistului și medicului în circuitul medicamentului. Este structurat astfel: curs teoretic 2 ore și laborator 2 ore, săptămânal.

Ambele cursuri au ca formă de evaluare finală: examenul scris (lucrare descriptivă), alături de evaluarea activității practice (examen practic eliminatoriu, test grilă).

 1. B. Istoria Farmaciei- anul I, (semestrul II), curs opțional. Cursul îşi propune abordarea istoriei farmaciei ca disciplină în învăţământul farmaceutic, subliniază importanţa cunoaşterii istoriei farmaciei, locul şi rolul acesteia de-a lungul timpului în istoria ştiinţelor, recunoaşterea internaţională a istoriei farmaciei. Obiectivele majore ale acestui curs constau în – formarea culturii profesionale a viitorilor farmaciști prin cunoașterea trecutului profesiunii de la începuturi până în prezent, (la popoarele antice și în țara noastră) și proiectarea viitorului profesiunii în secolul XXI,

– cunoașterea evoluției farmaciei și medicamentului de-a lungul secolelor. Cursul este structurat cu 1 oră curs teoretic/săptămână. Forma de evaluare finală: referat.

 1. C. Antreprenoriat –anul V, (semestrul II), curs opțional ce vizează managementul, marketingul şi administraţia în domeniul sănătăţii, eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate şi asistenţa farmaceutică, depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate, având ca obiectiv Însușirea si aplicarea prevederilor legale in scopul inițieriii activității unei unități economico-sociale în România a practicilor de marketing și management în domeniul economic.

Alte activități

 • Îndrumare lucrări la sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • Coordonare lucrări de diplomă şi de licenţă
 • Implicarea cadrelor didactice în organizarea anuală a Reuniunii Naționale de Istoria Farmaciei

La nivelul disciplinei de Management și Marketing farmaceutic se desfășoară activităţile teoretice şi stagiile practicepentru Specializările Farmacie Clinică şi Laborator Farmaceutic,

La nivelul Disciplinei de Management se desfăşoară anual cursuri postuniveristare, adresate absolvenților de farmacie,farmaciştilor rezidenţi, farmaciștilor specialişti, farmaciştilor primari, doctoranzilor, doctorilor în ştiinţe farmaceutice,cadrelor didactice universitare în formare și anume:

 • Farmacovigilența
 • Reguli de Bună Practică de Distribuție
 • Regulide Bună Practică de Fabricație
 • Procedee de Autorizare – Reautorizare

În cadrul Programului de studii universitare doctorale, la nivelul disciplinei de Management și Marketing farmaceutic sedesfăşoară cursurile, activităţile aplicative şi examinarea anuală, aferente modulului: Legislaţia cercetării ştiinţifice înRomânia, din cadrul Ciclului 1 de pregătire avansată prin doctorat.

 1. Management farmaceutic
 2. Reguli de Bună pracică farmaceutică
 3. Farmacovugilență
 4. Farmacoeconomie
 5. Circuitul medicamentului
 6. Principiile marketingului farmaceutic
 • Aspecte farmaceutice şi economice în tratamentul pacienţilor cu tuberculoză studiu comparativ: România/Moldova, 34072/23.12.2013, director de proiect V.Soroceanu
 1. A.E.Tăerel, Farmacovigilența – obiectiv național și mondial de politică a medicamentului, ConferințaNațională de Farmacie, februarie 20162.
 2. C. Rais, A E. Taerel, E. Stefanescu, M. Brumărel, V. Safta, S. Adauji, V.Priscu, V. Soroceanu,Epidemiological aspects of tuberculosis in adults in Romania versus the Republic of Moldova, Revista Farmacia nr. 4,2016
 3. Soroceanu, C. Rais, E. Stefanescu, M. BrumăreL, V. Safta, S. Adauji, V. Priscu, A.-E. Taerel,Epidemiological and economic aspects of tuberculosis in children. a comparative analysis: Romania vs. the Republic ofMoldova, Revista Farmacia nr. 1, 2016
 4. E. Stancu, A. Carata, A.-E. Tăerel, From the history of drugs: oleum jecoris aselli, a long time used remedy,Revista Farmacia nr.5, 2015
 5. A.-E. Tăerel, M-G Suliman, A. Lucasciuc, O. Buda, Carol Davila (1828-1884), French reformer of 19thcentury romanian medicine and pharmacy: a pictorial biography, Farmacia nr.1, 2015
 6. A.-E. Tăerel, Patrimoniul farmaco-medico- istoric.identificare, valorificareReuniunea naţională de Istoria Farmaciei, ediţia a XXIV-a,vol in extenso, 2015
 7. A-E Tăerel, V Soroceanu, C Rais, E. Stancu, Study of quality standards application in Bucharest communitypharmacies, Revista Farmacia nr. 6, 2014
 8. E. Stancu, A Carata, A.-E. Tăerel,, V. Soroceanu The study of pharmacopoeias used in the romanian area inxviii-xxth centuries: evolution of proportions for drug substances and pharmaceutical preparations, Revista Farmacianr.5, 2014
 9. V Soroceanu, C. RAIS, A.-E. Tăerel, Romanian pharmacy in different political regimes (1948-2013), RevistaFarmacia nr.1, 2014
 10. A.-E. Tăerel, V Soroceanu, C. RAIS, Trends in the evolution of the annual classified list of medicines between1989-2012, Revista Farmacia nr. 5, 2013
TOP