Disciplina Stiinte comportamentale

Conf. Univ. Iorgulescu Gabriela titular
Asist. Univ. Neagu Liliana titular

Din necesitatea integrării în practica medicală a unor concepte şi tehnici psihologice, în special ale psihologiei comportamentale, Dr. Gabriela Iorgulescu , seful dișciplinei Științe Comportamentale, având o dublă experienţă profesională, atât în medicină, cât şi in psihologie, a iniţiat, în anul 2014, o nouă direcţie complementară medicinei dentare (după ce, în prealabil, a funcționat într-o formă atipică împreună cu Sănătatea Orală), menită să se ocupe de identificarea factorilor de risc şi modificarea comportamentelor implicate în sănătate, punând bazele medicinei comportamentale ca domeniu interdisciplinar interesat de acumularea cunoştinţelor şi metodelor de modelare comportamentală care au relevanţă pentru înţelegerea sănătăţii şi aplicarea acestor cunoştinţe în prevenţie, tratament şi reabilitare, atingând, astfel, obiectivul contemporan care vizează trecerea de la « terapia centrată pe simptom », la terapia « centrată pe pacient », prin aplicarea unor programe la nivel individual, de grup sau comunitar, cu scopul influenţării comportamentului problematic şi al motivării de a adopta un stil de viaţă sanogen, făcând în acest fel ca lucrurile să intre pe făgașul lor normal, Științele Comportamentale ocupând astfel un rol bine meritat în structura materiilor preclinice.

Domeniile « Stiinţelor Comportamentale »| sunt focalizate preponderent pe înţelegerea proceselor comportamentale şi sociale, dar şi pe utilizarea acestora pentru prevenţie şi înlăturarea factorilor de risc pentru boală. Medicina Dentară Comportamentală abordează procesele comportamentale, sociale şi culturale într-un cadru interdisciplinar, incluzând corelatele etiologice ale factorilor psiho-sociali în patogenia tulburărilor sau bolilor zonei orale, de aceea însuşirea şi aplicarea unor cunoştinţe privind modalităţile de intervenţie educaţională şi psihoterapeutică, au o mare importanţă practică în reducerea factorilor de risc şi, implicit, a creşterii calităţii vieţii.

În practica dentară, mai mult decât în alte specialităţi, medicul se confruntă cu reticenţele şi abandonul pacineţilor de a-şi păstra sănătatea orală, dezvoltând veritabile fobii faţă de tratamentul stomatologic. Cunoaşterea modalităţilor de abordare în relaţia medic-pacient determină stabilirea unei alianţe/complianţe terapeutice favorabile, la fel de importantă fiind şi satisfacţia personală a profesiei exercitate, ridicată la adevărata sa vocaţie umanistă.

Abordarea psiho-comportamentală a sănătăţii oro-dentare, în condiţiile existenţei unui spectru larg de pacienţi, presupune un demers complex ce are în vedere particularităţile şi reacţiile acestora, care să ţină cont de vârstă, sex, nivel de educaţie, status socio-economic, trăsături de personalitate, vulnerabilitate la stres – ca variabile ce pot influenţa riscul de îmbolnăvire şi comportamentul faţă de boală. Aceasta presupune aplicarea unor strategii de evaluare în plan diagnostic şi terapeutic, care poate să crească semnificativ utilitatea clinică în efectuarea actului medical în conformitate cu standardele de calitate şi abordare terapeutică optimă. Stiinţele Comportamentale contribuie la implementarea intervenţiilor holistice ale pacientului, menite să trateze sau să amelioreze impactul bolilor asupra funcţionării comportamentale şi sociale.

Cursurile abordează teme care cuprind aplicaţii practice ale psihologiei comportamentale în medicina dentară, precum : teoria bio-psiho-socială a anxietăţii dentare asupra activităţii zilnice ; boli psihosomatice ale zonei orale şi managementul durerii în medicina dentară ; strategii de comunicare verbală şi non-verbală cu pacientul ; psihofarmacologie şi tehnici neconvenţionale în tratamentul anxietăţii şi depresiei – hipnoza şi bio-feedback-ul ; aspecte comportamentale ale medicinei dentare adresate vâstnicilor şi persoanelor cu nevoi speciale, stresul medicului şi al studentului în stomatologie – sindromul burnout ; aplicabilitatea mindfulness-ului în practica medicală, etc. Am enumerat aici doar câteva din temele care fac parte din curricula educaţională.

În cadrul seminariilor, studenţii învaţă tehnici de evaluare a proceselor cognitive, afective şi comportamentale prin utilizarea unor teste şi chestionare precum : chestionar de anxietate dentară, chestionar de anxietate academică, scala vizuală a durerii ; teste : inteligenţa emoţională, nivel de stres, personalitate, empatie, dominante motivaţionale, teste proiective, analiza a stilului de comunicare, etc. , dar şi strategii de intervenţie terapeutică, cum ar fi : abordarea cognitiv-comportamentală, tehnici de relaxare pentru diminuarea anxietăţii, hipnoterapia pentru reducerea durerii, proceduri psihologice de creştere a complianţei la tratament, prin aplicaţii practice, prezentări Power-Point, dar şi vizionarea unor filme cu caracter educaţional care îmbină tematica abordată la cursuri cu aplicabilitatea practică în cabinetul stomatologic.

Activitatea de educare şi cercetare, în cadrul disciplinei, are în vedere dezvoltarea competenţelor si optimizarea nivelului profesional din domeniul Ştiintelor Comportamentale, precum şi implemetarea acestora în practica medicală. Procesul educaţional se desfăşoară în concordanţă cu nevoile studenţilor de stimulare a capacităţilor intelectuale, imaginative şi creative, prin accentuarea promovării metodelor activ-participative, comunicare euristică, activităţi pe microgrupuri, proiecte de cercetare – aplicabile în cadrul seminariilor şi a cursurilor. Informaţiile predate prin utilizarea frecventă a mijloacelor moderne de instruire, precum prezentări în Power Point, video-proiectoare, dublate de explicaţii, demonstraţii, studii de caz, etc., facilitează comprehensiunea acestora.

Curricula educaţională are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor şi tehnicilor comportamentale care să servească scopului major de creştere a calitaţii vieţii, prin prevenirea şi identificarea factorilor psiho-sociali în etiologia, evoluţia şi tratarea afecţiunilor dentare.

Curricula educaţională :

Importanţa şi rolul stiinţelor comportamentale în practica medicală : noţiuni generale de psihologie şi aplicaţii în medicina dentară ; locul şi importanţa ştiinţelor comportamentale în programa universitară naţională şi internaţională ; delimitări generale şi diferenţieri conceptuale în psihologie ;
Noţiuni introductive în medicina dentară comportamentală ; factori bio-psiho-sociali implicaţi în sănătatea orală ; principalele aspecte teoretice şi conceptuale implicate în ştiinţele comportamentale ; ştiinţele comportamentului în medicina dentară şi rădăcinile lor psihosomatice ;
Anxietate, frică şi durere : abordări teoretice privind personalitatea anxioasă ; anxietatea şi durerea, tehnici de management comportamental în medicina dentară ;
Anxietate şi durerea – abordare psihocomportamentală la copii ; efectul anxietăţii în plan ortodontic la copii; mijloace alternatice în controlul durerii în medicina dentară ;
Eficienţa psihoterapiei cognitiv-comportamentale în medicina dentară ;
Noţiuni de psihosomatică generală specifică zonei orale ;
Abordarea pacientului cu nevoi speciale şi a persoanelor vârstnice în medicina dentară;
Personalităţi dificile – tipologii şi abordări comportamentale;
Stresul şi mecanismele de copying utilizate în practica medicală; stresul psihic- modele teoretice şi strategii antistres;
Stresul şi motivaţia academică din perspectiva studentului la medicină;
Beneficii şi bariere în calea comunicării medic-pacient;
Interviul, anamneza, soluţii practice:
Psihofarmacologie şi tehnici neconvenţionale folosite în practica şi managementul comportamental din medicina dentară;
Introducere în neuroştiinţe, aplicaţii în medicină; Mindfulness în Medicina Dentară.
Bibliografie :

Gabriela Iorgulescu, „Elemente de Ştiinte Comportamentale şi Neuroştiinţe în Medicina Dentară”, Editura Medicală, 2016( Manual, suport de curs)

Descarca cursurl Elemente de stiinte comportamentale

  • mindfulness,
  • inteligenţă emoţională,
  • conştient/subconştinet,
  • anxietate,
  • depresie,
  • motivaţie,
  • stimulare cerebrală,
  • neurorezonanţă,
  • memorie,
  • atenţie

În perspectiva anului 2017 urmează desfăşurarea unor proiecte importante pe care le prezentăm în continuare:
Proiecte de cercetare propuse:

Tema 1:
Studiu pentru elaborarea unor strategii eficienteși programe de antrenament mental menite să conducă la îmbunătățirea performanțelor academice.
Vor fi vizate:
– creșterea construcțiilor neuronale;
– dezvoltarea atenției selective (a capacității de concentrare);
– îmbunătățirea memoriei;
– control cognitiv;
– creșterea vitezei de procesare mentală (îmbunătățirea IQ-ului);
– gestionarea stresului.

Metodologii vizate:
– programe de stimulare cerebrală prin neurorezonanță sonoră în special cu frecvențe Gamma, axate predominant pe creșterea activității lobilor frontali;
– metode de concentrare și meditație mindfulness.

Tema 2:
Studiu asupra unei metode de stimulare a lobului prefrontal stâng în vederea ameliorării unor afecțiuni cum ar fi anxietatea și depresia.
Pentru creșterea activițății în lobul prefrontal stâng se va utiliza Tehnologia SAV, o metodă de stimulare cerebrală prin Neurorezonanță sonoră ce se bazează pe Vectori Acustici Spațiali cu frecvențe ridicate din domeniul Gamma.

Cercetarea urmărește să dovedească validitatea terapeutică a acestei metode care ar putea astfel să devină o metodă complementară Stimulării magnetice Transcraniene (TMS) utilizate astăzi în tratarea depresiei.

Lucrări ştiinţifice/articole publicate
Autor: Lect. Univ. Dr. Gabriela Iorgulescu – şef lucrări disciplina “Stiinţe Comportamentale”, U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti

“Psycho-Behavioral Particularities in Dental Anxiety “-in Jurnal of Psychology and Behavioral Science, June-2015, Vol.3, No.1,pp. 105-109; ISSN: 2374-2380(Print), 2374-2399(Online); Published by American Research Institute for Policy Development; DOI: 10.15640/jpbs.v3n1a11; URL: http://dx.doi.org/10.15640/jpbs.v3n1a11
Indexata in: CrossRef, CrossCheck, Cabell`s, Ulrich`s, Griffith Research Online, Google Scholar, Education.edu, Information, Universe Digital Library, Standard Periodical Directory, Gale, Open I-Gate, EBSCO, Journal Seek, DRJI, ProQuest, BASE, InfoBase Index, OCLC, IBSS, Academic Journal Databases, Scientific Index. Se afla sub controlul organizatiilor de indexare: ISI, Scopus si PubMed.

“Types of patients in dental medicine practice – The management of child patient” –lucrare acceptata pentru publicare in volumele Congresului International de Psihologie ASCIPS 2015 (Sibiu) – indexata in Thomson Reuters-Web of Science(ISI));
“Psycho-Sociology-Cultural reasons and consequences of violence and aggression”-lucrare acceptata pentru publicare in volumele conferintei (ASCIPS 2015 – Sibiu) – indexata in Thomson Reuters-Web of Science(ISI) ;
“Sanogenetic and pathogenesis manifestations specific to dental medicine” – lucrare acceptata pentru a fi publicata in extenso in volumele Congresului International PSIWORLD 2015, sept. Bucuresti – indexata ISI );
“The relationship between the family environment and the personality development of the preschooler children” – lucrare prezentata la Congresul International PSIWORLD 2015, sept. Bucuresti;
“Psycho-behavioral management and directions for promoting the oral health in Romania” –articol publicat in revista Medicine in Evolution,XX, nr.4/2015; ISSN 2065-376X, indexata BDI, Index Copernicus, recunoscuta CNCSIS in B+;
“Musictherapy in dental medicine” – articol publicat in International Journal of Music and Performing Arts,3, No.2, pp. 1-15, decembrie 2015; ISSN: 2374-2690(Print), 2374-2704(Online); Published by American Research Institute for Policy Development DOI: 10.15640/ijmpa.v3n2a1; URL: http://dx.doi.org/10.1 5640/ijmpa.v3n2a1;
“Posttraumatic stress correlated with dental anxiety manifested by victims of childhood sexual abuse” –articol publicat in European International Journal of Science and Technology;ISSN: 2304-9693, vol.4, nr.8, October 2015; Indexat in: New Jour, Electronic Journals & NewPetters, Google Scholar beta, Hochschulbibliothek Reutlingen, OCLC, WorldCat, Journal Seek, CrossRef, M Library, Contemporany Science Association, Scribd., ScientificCommons; site: eijst.org.uk
“The correlation between intrafamilial influencing factors and the behavior of preschooler child” – articol publicat in American International Journal of Social Science,4, nr.6, dec.2015; United States of America, website: www.aijssnet.com; Manuscript ID:X-11188, dec.24, 2015, ISSN 2325-4149 (print), 2325-4165(online); Revista indexata in: Cabell`s, Ulrich`s, EBSCO, Index Copernicus International, and Gale. Revista se afla sub procesul de indexare cu ISI, ERIC, DOAJ, JSTOR, Econlit and Scopus.
“Elements of psychosomatic allergology” – in International Journal of Current Research (IJCR)-manuscript nr.13356, ISSN: 0975-833X, SJIF 2015 (Scientific Journal Impact Factor value for 2015 : 6,226/ Index Copernicus Value : 6,24, Indexat Thomson Reuters` Researcher, ID: C-9046-2014: http://www.researcherid.com/rid/C-9046-2014; jounalcra.comAutor: Asist. Univ. Dr. Liliana Neagu – disciplina “Stiinţe Comportamentale”, U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti
„Depresia și formele sale de manifestare”, „Relațiile interpersonale și suportul social”, „Psihoterapia pentru îmbunatățirea funcționării interpersonale” – capitole/paragrafe din cartea „Psihocardiologie”, sub redacția Prof. Univ. Dr. I.B. Iamandescu si Prof.Univ.Dr. Crina Julieta Sinescu, ed. ALL, București, 2015;
„The improvement of memory and attention to depressed versus healthy subject”, poster prezentat la al III-lea Congres Internațional „Mozart &Science”, Krems, Austria, 2010;
„Infectia HIV/SIDA, capitol în cartea „Psihologia Medicală”, Psihosomatică Generală și Aplicată, Partea a II-a, sub redacția Prof. Univ. Dr. I.B. Iamandescu, Ed. InfoMedica, București, 2009.
În cadrul activităţii ştiinţifice şi de educare au fost organizate şi conferinţe care au avut ca obiectiv principal combaterea violenţei domestice, şi mai ales identificarea şi prevenţia abuzului împotriva copiilor.

Conferinţă dezbatere “Abuzul asupra copilului – forme de identificare şi prevenţie din perspectiva medicală, pedagogică şi psihologică”, 16 oct. 2013- Bucureşti, Palatul Parlamentului.
Manifestarea a adus la masa discuţiilor reputate personalităţi publice, profesionişti din domeniul medical şi specialişti implicaţi în prevenirea şi identificarea abuzului asupra copiilor pentru a pune bazele unei colaborări în vederea elaborării unei legi şi metodologii legate de abuzul asupra copiilor.

Evenimentul abordează identificarea şi formele de prevenire a abuzurilor faţă de copii, prin prezentarea celor mai adecvate competenţe şi proceduri cu ajutorul cărora specialiştii pot identifica şi interveni asupra acestei probleme psiho-sociale grave, ce marchează în mod traumatizant traiectoria bio-psiho-socială a copiilor abuzaţi.

Invitat special – David Prescott – Director of Professional Development and Quality Improvement for the Becket Family of Services in Northern New England, USA, Past President of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, Certified Trainer for the ISTT – international Center for Clinical Excellence and Member of the Motivational Interviewing Network of Trainers.

Fotografii care promovează activitatea științifică și de educare

Desfășurarea cursurilor la disciplina Științe Comportamentale – invitatul special, actorul Howard Dell, prezintă povestea sa de viață în care spiritul de învingator este transpus prin variatele experiențe pe care le-a simțit.

Cursuri într-o atmosfera degajată, uneori și în aer liber atunci când este posibil (de exemplu completarea unor teste sau formulare din cadrul lucrărilor practice) – o abordare pedagogică inedită, ce pune în valoare interrelaționarea și armonizarea cu natura în raport cu tematica susținută.

Totodată, menționăm că studenții au ocazia de a participa sau chiar iniția acțiuni extra-curriculare, cu tematică sportivă, care ar putea pune în valoare disciplina comportamentală prin stimularea voinței, a resurselor motivaționale în atingerea și optimizarea performanțelor, dar și a posibilității de a se cunoaște mai bine, în contextul dezvoltării spiritului de echipă, prin gestionarea și evaluarea corectă a potențialului uman.
Înregistrări video:

Descifrarea comportamentului uman a făcut obiectul multor studii ştiinţifice, dintr-o paletă largă de ramuri socio-umaniste, precum: filosofia, genetica, psihologia, sociologia, antropologia, etc., acesta fiind, de fapt, produsul interacţiunii dintre factorii ereditari, influenţele din mediu şi trecutul istoric şi cultural.

Suntem ceea ce credem cu adevărat că suntem, nu ceea ce vrem să transmitem sau să ascundem sub diverse măşti. Există o infinitate de nuanţe ale comportamentului uman, depinzănd de contextul în care se desfăşoară, dar atitudinea pe care o avem faţă de noi înşine ne poate conduce spre culmile gloriei sau neputinţa de a ne descătuşa din lanţurile care ne limitează acţiunile şi libertatea de a fi noi înşine, aşa cum ne dorim. Orice om, care nu este limitat de condiţia genetică, poate să-şi genereze forţa de care are nevoie pentru a-şi depăşi limitele şi capacităţile manageriale ale propriului destin.

Analiza comportamentului şi modul cum funcţionează şi interferează elementele psihicului uman- sunt teme predate şi exemplificate în cadrul cursurilor “Ştiinţe Comportamentale” (dublate uneori de invitați speciali, prin demonstrații practice – de ex. inducția hipnotică cu aplicabilitate în medicina dentară). În prezentarea video, d-na Lect. Univ. Dr. Gabriela Iorgulescu descrie mecanismele explicative şi caracterizarea psihologică a fenomenului hipnotic, utilitatea acestuia în diverse afecţiuni, dar şi în optimizarea performanţelor umane prin aplicarea metodelor de reglare şi autoreglare psihică.

Totodată, exemplificăm printr-un model concret, o prezentare live, în care studenţii au avut posibilitatea să înţeleagă, dincolo de teorie şi termenii academici, modul de aplicare a psihologiei, printr-un exemplu de voinţă, motivaţie, disciplină şi credinţă, oferit de actorul Howard Dell, invitat, la unul din cursurile sale, de către Lect.Univ.Dr. Gabriela Iorgulescu – şef disciplina “Ştiinţe Comportamentale”.

Iată câteva cuvinte spuse de Howard Dell, expresiile unui mod de gândire constructiv şi demn de urmat ca exemplu “ URMEAZĂ-ŢI PASIUNEA ŞI Să FII MAI BUN LA CEVA ÎN FIECARE ZI!”

http://www.columnatv.ro/curs-cu-howard-dell/

TOP