Disciplina Chirurgie Generala si Esofagiana - Spitalul Clinic Sf.Maria

Prof. Univ. Constantinoiu Silviu Marian titular
Conf. Univ. Mates Ioan Nicolae titular
Conf. Univ. Predescu Dragos-Valentin titular
Sef Lucrari Birla Rodica Daniela titular
Asist. Univ. Dinu Daniela Elena titular
Asist. Univ. Constantin Adrian titular
Asist. Univ. Gindea Cristina titular
Asist. Univ. Hoara Petre-Angel titular
Asist. Univ. Achim Ion Florin titular
Asist. Univ. Gheorghe Mircea titular

Odată cu înființarea Facultății de Medicină în 1867, activitatea de învățământ, de formare și de educare a noilor specialiști în domeniul asistenței medicale a cunoscut un crescendo constant, atât în ceea ce privește numărul absolvenților care au trecut prin băncile universității cât și în ceea ce privește calitatea pregătirii acestora. Pentru a putea onora creșterea numărului de studenți concomitent cu îmbunătățirea instrucției acestora, Institutul de Medicină și Farmacie (1948), ținând cont de necesarul crescând de cadre medicale cu studii superioare precum și de diversificarea specialităților medicale, a înființat noi clinici în spitalele din București. Astfel, s-a născut prima clinică din Spitalul “Vasile Roaită“ (la acea vreme, ulterior “Grivița“). Din 1965, în Spitalul ”Grivița” funcționează o secție de chirurgie generală care, odată cu cu venirea Dr. Dan Gerota ca șef de secție, personalitate distinsă a chirurgiei românești contemporane, devine treptat un centru de tradiție în lumea chirurgicală românească. O altă personalitate din cadrul secţiei a fost dr. Tiberiu Ghiţescu, neoficial, dar în realitate unul dintre primii prionieri ai chirurgiei cardiovasculare din România, sub patronajul şi îndrumarea renumitului academician prof. dr. Nicolae Hortolomei de la Spitalul Clinic Colţea.

Drept consecință a unei activități chirurgicale și de cercetare de excepție, începând din anul 1978, secția de chirurgie din Spitalul ”Grivița” (actual Sf.Maria) devine Clinica de Chirurgie Generală ”Grivița”, a Institutului de Medicină și Farmacie București, sub conducerea Conf.dr.I Anghel.

Colaborarea excelentă intraspitalicească cu Clinica Medicală (fostă de Gastroenterologie), cu Clinica ORL (Prof.dr. D.Sarafoleanu) și a unui department de radiodiagnostic de excepție, permite și abordarea unei game largi din patologia esofagiană benignă. Începând cu 1984, la conducerea clinicii se instalează Conf.dr.M.Soare. Pe lângă continuarea și consolidarea activității chirurgicale, inclusiv esofagiene, pentru o bună activitate de învățământ sunt înființate noi posturi în clinică, urmărindu-se dinamizarea și modernizarea procesului didactic precum și o actualizare permanentă, modernă a acestuia, în ciuda vremurilor dificile în ceea ce privește posibilitatea de instrucție și de informare.

Odată cu revoluția din 1989, schimbările majore din societatea românească, indiferent de domeniu, sunt resimțite și în mediile universitare. Preluarea conducerii clinicii în 1992 de către Prof.dr S.Constantinoiu apare tocmai pe acest context nou, favorabil, deschizând noi perspective în toate cele trei direcții specifice unei clinici universitare medicale: învățământ – asistență medicală – cercetare.

Începând din anul 2002, titulatura spitalului și a clinicii de chirurgie cunoaște o nouă schimbare și anume Clinica de Chirurgie Generală ”Sf.Maria, Spital Clinic ”Sf. Maria, București pentru ca, ulterior, ținând cont de profilul chirurgical abordat, numirea oficială să devină Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană ”Sf. Maria” (2005).

Activitatea în toată această perioadă a Clinicii (1978-2013) s-a desfășurat pe un trepiedul esențial oricărei clinici universitare de prestigiu: învățământ – asistență medicală – cercetare – și a cunoscut un proces constant de perfecționare și îmbunătățire pe toate cele trei direcții.

Având în vedere Hotărârea Senatului Universirar din data de 31.01.2014, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București decide că începând cu data de 01.02.2014, se înființează Centrul de Excelență în Chirurgia Esofagiană în cadrul Departamentului Clinic 10, Disciplina Chirurgie Generală și Esofagiană, Spitalul Clinic Sf. Maria (decizia nr. 2424/31.01.2016) iar  domnul prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu devine director prin ordinul Rectorului UMF „Carol Davila”, București, numărul 2472/31.01.2014).

Deși fundamentele chirurgiei esofagiene în spitalul ”Sf.Maria” s-au pus acum mai bine 30 de ani, clinica a cunoscut adevărata s-a dezvoltare, și se poate spune chiar maturitate, în ultimii 15 ani, în urma efortului unei echipe tinere și ambițioase de a pune la punct un centru pentru chirurgia polului digestiv superior, loc unde să se poată rezolva aceste probleme dificile de sănatate și care implică o cooperare multidisciplinară între diferite ramuri medicale.

Acest centru este rezultatul firesc al dezvoltării de noi specialități chirurgicale, alături de chirurgia generală, fiecare dintre acestea contribuind în mod substanțial la ridicarea nivelului de dificultate și tehnicitate al intervențiilor chirurgicale efectuate în clinică.

În urma unor eforturi consistente fizice și materiale, cel mai adesea prin resurse proprii, s-a reușit constituirea singurului centru chirurgical național destinat chirurgiei esofagiene, ce acoperă întreaga gamă de intervenții chirurgicale din patologia esofagiană.

Experiența dobândită în Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană ”Sf.Maria” este dovedită cu prisosință de portofoliu din tematica esofagiană abordată. Astfel, numai în ultimii 5 ani, în clinică au fost diagnosticați și tratați 640 de cazuri de pacienți cu cancere esofagiene (atât adenocarcinoame cât și cancere scuomo-celulare), 164 de pacienți cu cancere ale joncțiunii eso-gastrice ori boli benigne diverse – 578 cazuri

Înființarea în cadrul clinicii, prin surse de finanțare de la granturi de cercetare, a unui laborator de investigație, a permis deținerea prioritatilor nationale in ceea ce privește:

 • Introducerea manometriei esofagiene în diagnosticul tulburărilor de motilitate esofagiene;
 • Introducerea pH-metriei în diagnosticul patologiei de reflux;
 • Videoendoscopia cu colorații vitale pentru identificarea leziunilor esofagiene de tip Barrett, neoplazii incipiente;
 • Dilatații endoscopice ale leziunilor stricturare esofagiene;
 • Introducerea terapiei neoadjuvante în protocoalele chirurgiei cancerului esofagian scuamo-celular, prin asocierea IOB ”Prof.dr.A.Trestioreanu” (radio-chimioterapie preoperatorie).
NR. CRT. TEMATICA BIBLIOGRAFIE
1 Politraumatismul Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul VIII, partea I A,  Editura Academiei Române, 2008, pag: 609 – 632
2 Traumatismele hepatice Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul VIII, partea I A,  Editura Academiei Române, 2008, pag: 644 – 654
3 Adenocarcinomul de joncţiune esogastrică Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul VIII, partea I B, Editura Academiei Române, 2008, pag: 1228-1247
4 Tumorile maligne ale stomacului Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul VIII, partea I B, Editura Academiei Române, 2008, pag: 1351-1374
5 Litiaza veziculară Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul IX, partea a II-a, Editura Academiei Române, 2009, pag: 841-853
6 Cancerul de colon Tratat de Chirurgie sub redacţia Irinel Popescu – volumul IX, partea a II-a, Editura Academiei Române, 2009, pag: 226-263
7 Leiomiomatoza uterină Tratat de Chirurgie sub redactia Irinel Popescu – volumul V A, Ginecologie, Editura Academiei Române, 2008, pag: 90-100.
8 Sarcina extrauterină Tratat de Chirurgie sub redactia Irinel Popescu – volumul V A, Ginecologie, Editura Academiei Române, 2008, pag: 43-52
9 Litiaza urinară Tratat de Urologie sub redacţia Ioanel Sinescu, Gabriel Gluck – volumul II, Editura Medicală, 2008, pag: 1025-1266
10 Disecția acută de aortă Tratat de Chirurgie sub redacția Irinel Popescu – vol VII, Chirurgie Cardiovasculară, Editura Academiei Române, 2009, pag: 389-401
 • Manometrie esofagiană
 • Cancer esofagian
 • Adenocarcinom de joncșiune eso-gastrică
 • Esofsgectomie
 • Cancer colonic
 • Tulburări de motilitate esofagiană
 1. Studiul variantelor genetice ale cancerului de colon în Romania.
 2. Anomalii de transducţie a semnalului în patogenia adenocarcinomului de joncţiune eso-gastrică cu implicaţii în terapia orientată spre pacient: studiu clinico-morfologic, imunohistochimic şi molecular.
 3. Identificarea și caracterizarea unei subpopulații de celule cu proprietăți de celule stem tumorale în hepatoame și cancere esofagiene și corelarea cu mecanismele de rezistența la tratament
 4. Genetic prostate cancer variants as biomarkers of disease progression.
 5. Genetic, infectious and lifestyle risk factors behind two increasing cancers in Central Europe.
 6. Occupational and environmental risk factors and lung cancer in Central and Eastern Europe.
 1. KRAS gene mutations – prognostic factor in colorectal cancer?DOBRE, MARIA; DINU, DANIELA ELENA; PANAITESCU, EUGENIA; ET AL.  Romanian Journal of Morphology and Embryology Volume: 56   Issue: 2   Supplement: S   Pages:671-678   Published: 2015
 2. Surgical Virtual Reality – Highlights in Developing a High Performance Surgical Haptic DeviceCUSTURĂ-CRĂCIUN D, COCHIOR D, CONSTANTINOIU S, NEAGU C. Chirurgia (Bucur). 2013 Nov-Dec;108(6):757-763.
 3. Clinical Importance of the Determinant-Based Classification of Acute PancreatitisSeverityCOCHIOR D, CONSTANTINOIU S, COPĂESCU C, ŞERBĂNOIU D, BIRLĂ R, BOERIU M. Chirurgia (Bucur). 2013 Sep-Oct;108(5):631-642. Review.
 4. Superior Socio-Medical Alternative to Feeding Gastrostomy and Jejunostomy in Advanced Esophago-Gastric Junction Adenocarcinoma
  HULPUŞ R, CONSTANTINOIU S, BRATU D, DUMITRA A, SABĂU A, SABĂU D, URSACHE E, NEGREANU L, SMARANDACHE CG.
  Chirurgia (Bucur). 2013 Jul-Aug;108(4):451-455.
 5. Solitary Ganglioneuromatosis of the Descending Colon, Presenting as Giant Retroperitoneal Tumour
  MATEŞ I, IOSIF C, DINU D, CONSTANTINOIU S.
  Chirurgia (Bucur). 2013 Jul-Aug;108(4):584-588.
 6. The Vascularization Pattern of the Colon and Surgical Decision in Esophageal Reconstruction with Colon. A Selective SMA and IMA Arteriographic Study
  PREDESCU D, POPA B, GHEORGHE M, PREDESCU I, JINESCU G, BOERIU M, CONSTANTINOIU S. - Chirurgia (Bucur). 2013 Mar-Apr;108(2):161-171
 7. Transobturator Urethral Suspension Surgical Treatment of Urinary Incontinence in Men
  BRATU O, MISCHIANU D, CONSTANTINOIU S. - Chirurgia (Bucur). 2013 Mar-Apr;108(2):250-255.
 8. Paraneoplastic Syndrome in Primitive Retroperitoneal Tumours
  BRATU O, MISCHIANU D, SPANU D, BARLA R, HOARA P, CONSTANTINOIU S.
  Chirurgia (Bucur). 2013 Jan-Feb;108(1):26-31.
 9. Principles of surgical treatment of Zenker diverticulum.By: Constantin, A; Mates, I N; Predescu, D; et al. Journal of medicine and life  Volume: 5   Issue: 1   Pages: 92-7   Published: 2012-Feb-22 (Epub 2012 Mar 05)
 10. The immunohistochemistry aspects in two cases of neurofibromatosis-associated abdominal tumorsCARŞOTE M, PĂUN S, NEAMŢU MC, AVRAMESCU ET, IOSIF C, TERZEA D, CONSTANTINOIU S, DĂNCIULESCU MIULESCU R, NEAMŢU OM, POIANĂ C. Rom J Morphol Embryol. 2012;53(2):401-405
TOP