Disciplina Chirurgie si Ortopedie Pediatrica - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Gr. Alexandrescu

Prof. Univ. Balanescu Radu-Ninel titular
Conf. Univ. Ulici Alexandru titular
Conf. Univ. Balanescu Laura titular
Sef Lucrari Datu Razvan Constantin titular
Sef Lucrari Chiriac-Babei Catalin-Ion titular
Asist. Univ. Tranca Razvan titular
Asist. Univ. Sterian Alin-Gabriel titular
Asist. Univ. Moga Andreea Alecsandra titular
Asist. Univ. Caragata-Dragoi Florentina-Ruxandra titular
Asist. Univ. Andriescu Mircea titular
Asist. Univ. Herdea Alexandru Dan determinat

TOP