Disciplina Obstetrica Ginecologie - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Prof. Univ. Cirstoiu Monica-Mihaela titular
Conf. Univ. Bohiltea Roxana-Elena titular
Conf. Univ. Vasiliu Cristina titular
Sef Lucrari Grigoriu Corina titular
Sef Lucrari Dumitrascu Mihai-Cristian titular
Asist. Univ. Secara Diana-Cristina titular
Asist. Univ. Campean Doru titular
Asist. Univ. Albu Elena Simona titular
Asist. Univ. Baros Alexandru titular
Asist. Univ. Albu Andreea-Ruxandra titular
Asist. Univ. Horhoianu Irina-Adriana titular
Asist. Univ. Eremia Monica-Eliza titular
Asist. Univ. Grozavu-Arsene Luciana Valentina determinat

Clinica de Obstetrică-Ginecologie a fost înfiinţată în anul 1978, odată cu Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Astfel, având în vedere faptul  că SUUB este un spital multidisciplinar de urgenţă care permite tratarea cazurilor complexe atât ginecologice cât şi obstetricale, sarcinile cu risc necesitând frecvent o abordare pluridisciplinară, dezvoltarea în timp a Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a fost deosebit de complexă.

Clinica de Obstetrică-Ginecologie a avut de la început un statut de clinică universitară. Pe lângă activitatea medicală şi de cercetare, aici se desfăşoară o intensă activitate didactică pentru studenţii anului VI ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, activităţi de formare şi îndrumare a medicilor rezidenţi, precum şi cursuri în vederea obţinerii de competenţe pentru medicii specialişti şi primari.

Primul Șef de Clinică a fost Profesorul Traian Rebedea, organizator şi conducător al unui colectiv energic de cadre didactice prin intermediul cărora a promovat metode moderne de analgezie la naştere, chirurgie conservatoare a uterului şi tehnici de reconstrucţie tubară prin microchirurgie.  Printre numeroasele sale realizări, se numără înfiinţarea primului cabinet de ginecologie infantilă din capitală, în cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, având scopul de a supraveghea dezvoltarea tinerelor şi de a preveni patologia vârstei adulte.

Din 1991 până în 2004, Clinica a fost condusă de Profesorul Petrache Vârtej, care a înfiinţat Societatea Romană de Ginecologie Endocrinologică, organizând anual congrese şi având o intensă activitate de cercetare în domeniul ginecologiei endocrinologice.

Din 2004 până în 2011 Clinica a fost condusă de Profesorul Valerică Horhoianu. Acesta a fomat o echipă cu Departamentul de Radiologie Intervenţională din cadrul SUUB şi a introdus, pentru prima dată în România, tehnica de embolizare a arterelor uterine ca metodă complementară de tratament în diverse afecţiuni ginecologice.

Din anul 2011 şi până în februarie 2016, Clinica a fost condusă de Conferenţiar Alexandru Florin Anca, clinician cu vastă experienţă atât în medicina materno-fetală cât şi în cazuistica ginecologică.

În prezent (din 29 februarie 2016), Clinica este condusă de Profesor Dr. Monica Cîrstoiu. Activitatea sa profesională este impresionantă, recunoscută atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, ţinând cont de cele două proiecte cu fonduri europene câştigate prin concursuri naţionale, care au contribuit major la modernizarea și propulsarea invățământului și cercetării clinicii la un înalt nivel.

În clinică vin anual cel puţin 140 de studenţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” în stagiul de ginecologie al anului VI sau în stagii de vară. Cadrele didactice coordonează circa 20 de lucrări de diplomă anual și lucrări de doctorat ale căror coordonatori sunt Prof.Dr.Cîrstoiu Monica, Prof.Dr.Vârtej Petrache și Prof.Dr.Horhoianu Valerică. Se efectuează cursuri de perfecţionare postuniversitară: Medicină Materno-Fetală (coordonator Prof.Dr.Cîrstoiu Monica – adresat medicilor primari cu competenţă de ecografie în Obstetrică şi Ginecologie), Colposcopie (coordonator Conf.Dr.Vasiliu Cristina – adresat medicilor specialişti şi primari), Histeroscopie (coordonator Prof.Dr.Cîrstoiu Monica – adresat medicilor specialişti şi primari) și Laparoscopie Ginecologică (coordonator Prof.Dr.Cîrstoiu Monica – adresat medicilor specialişti şi primari). Două cursuri opționale pentru studenții anului VI ai  UMF  “Carol Davila“ , “Introducere în Sexologie” și “Ginecologie pediatrică” fac să fie neîncăpător amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București. Colectivul de cadre didactice SUUB este întotdeauna prezent în organizarea și desfășurarea concursului de admitere și a examenului de licență al Universității, participând activ în comisii de examinare sau promovare pe linie universitară.

În Clinică, în anul 2017 lucrează 28 medici primari, 7 medici specialişti și se formează 30 de medici rezidenţi. Dintre aceştia 13 sunt cadre didactice, 6 cercetători ştiinţifici. Clinica este structurată în trei secţii cu 114 paturi și 3 blocuri operatorii care asigură acces imediat la orice oră în sala de operaţie. În 2010 Clinica a avut peste 5000 de naşteri, înregistrându-se cel mai mare număr de naşteri din Bucureşti. Se efectuează peste 400 de intervenţii laparoscopice pe an şi peste 1500 de intervenţii chirurgicale ginecologice de elecţie sau în urgenţă. La camera de gardă Obstetrică-Ginecologie sunt peste 80 de prezentări pe zi. Maternitatea are un profil unic datorat faptului că este parte a unui spital multidisciplinar de mare performanţă. În acest context, Clinica de Obstetrică-Ginecologie şi cea de Neonatologie deţin o experienţă de excepţie. În cadrul Clinicii se realizează diagnosticul și tratamentul cazurilor de ginecologie-endocrinologică de la pubertate la menopauză, prin individualizarea tratamentelor hormonale. Un domeniu important îl constituie chirurgia vaginală, inclusiv uroginecologia, acest domeniu dezvoltându-se prin implicarea Prof.Dr.Cîrstoiu, vicepreşedinte al Asociaţiei de Uroginecologie, care a organizat în luna aprilie a anului trecut desfăşurarea unui curs operator destinat intervenţiilor uroginecologice,  curs cu participare internaţională, ce se dorește a fi reiterat în 2017. În cadrul cursului, au fost operate 12 paciente în 2 zile, toate operaţiile fiind filmate şi difuzate în timp real în Amfiteatrul Mare al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Asfel, medicii au putut urmări în direct parcurgerea celor mai moderne tehnici de uro-gincologie, cursurile fiind realizate de o echipă de 5 profesori universitari: Prof.Dr.Brătilă Petre, Conf.Dr.Brătilă Elvira, Prof.Dr.Cîrstoiu Monica, Prof.Dr.Andrei Müller Funogea şi Prof.Dr.Klaus Goeschen. La sfârşitul acestui curs, a fost lansată monografia „Planşeul Pelvic la Femeie”, în care sunt prezentate pe larg, tehnicile operatorii moderne din domeniu. În cadrul chirurgiei ginecologice, se abordează toată patologia tumorală benignă pelvină şi patologia tumorală malignă. Se practică intervenţiile lărgite necesare în cancerul de col uterin, de corp uterin, de ovar, de vulvă, de vagin şi de sân. Domenii de interes în ginecologie sunt constituite de terapia şi urmărirea postintervenţională a leziunilor precanceroase ale colului, tratamentul tulburărilor menstruale la pubertate şi adolescenţă și tratamentul tulburărilor menopauzei; se practică histeroscopie diagnostică și operatorie, chirurgie clasică ginecologică pentru afecţiuni benigne, terapii alternative conservatoare (embolizarea arterelor uterine în colaborare cu departamentul de Angiografie şi Terapie Endovasculară – Clinica de Radiologie), chirurgie laparoscopică ginecologică și chirurgie oncologică în colaborare cu experţi de la Institutul Oncologic Fundeni. Importantă în domeniul obstetrical este abordarea patologiei asociate sarcinii şi colaborarea cu secţiile de Terapie Intensivă, Anatomie Patologică, Cardiologie, Chirurgie, Medicină Internă, Neurologie, Hematologie, Medicină de laborator, Ortopedie, Oftalmologie. Colaborarea cu secţia de Terapie Intensivă a Clinicii de Neonatologie permite naşterea şi îngrijirea prematurității extreme în clinica SUUB.

Clinica de Obstetrică-Ginecologie este un centru de referinţă al medicinei materno-fetale. Pe lângă cazurile complexe transferate la noi din Bucureşti şi aproape toată ţara, aici se desfăşoară şi cursuri de pregătire postuniversitară în acest domeniu, al căror coordonator este Prof.Dr. Cîrstoiu.

În anul 2009, Prof.Dr. Cîrstoiu, Monica a câştigat prin competiţie internaţională, alături de Prof.Dr.Cătălin Cîrstoiu, proiectul ce poartă acronimul de Molimagex (Dezvoltarea infrastructurală de cercetare translaţională în patologie moleculară şi imagistică), proiect finanţat pe fonduri structural europene, încheiat în anul 2011. Dotarea Clinicii cu echipament tehnic de cercetare şi îmbunătăţirea serviciului de imagistică medicală în ginecologie a facilitat crearea a 10 locuri de muncă în cercetare în SUUB şi a permis dezvoltarea activităţii de formare a studenţilor,  rezidenţilor şi doctoranzilor. În cadrul Clinicii a fost introdus conceptul de medicină translaţională, concept care vine în ajutorul pacienţilor şi în egală măsură, al medicilor, datorită accesibilităţii de a transforma cercetările ştiinţifice rezultate în urma studiilor clinice într-o modalitate de selecţie mai uşoară a terapiei şi o evaluare promptă şi clară a răspunsului clinic.

În anul 2015 a început implementarea proiectului RO 19.10:  „Îmbunatățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nasterea prematură și boli hematologice”, proiect finantat din fonduri norvegiene. Obiectivele proiectului au constat în îmbunătățirea asistenței și îngrijirii medicale acordate sarcinii cu risc crescut. Astfel, au fost introduse noi teste de screening pentru trombofilii ereditare și dobandite, gravidele beneficiind de explorare imagistică modernă în cadrul consultului de specialitate și monitorizare CTG de înaltă performanță. De asemenea, s-a realizat îmbunătățirea tehnicilor de analgezie la naștere prin introducerea Entonoxului. Spațiile destinate proiectului au fost complet renovate și au fost îmbunătățite serviciile medicale pentru pacienții cu boli hematologice. În același timp au crescut experiența și cunoștiințele personalului din cadrul SUUB prin participarea la diverse programe de pregatire și prin implicarea acestora în desfășurarea proiectului.

TOP