Disciplina Toxicologie Clinica

Prof. Univ. Macovei Radu Alexandru titular
Conf. Univ. Vasile Daniel titular
Sef Lucrari Ardeleanu Dida titular
Sef Lucrari Tudosie Mihail-Silviu titular
Sef Lucrari Tincu Radu-Ciprian titular
Asist. Univ. Avram Oana-Ruxandra titular
Asist. Univ. Oprita Bogdan-Mihai titular

Sectia ATI II Toxicologie deserveste un numar impresionant de pacientii (aproximativ 1500 de pacienti pe an) si o arie geografica extrem de larga, avand in vedere unicitatea acesteia. In cadrul sectiei ATI II Toxicologie sunt tratate cu precadere intoxicatiile acute, dar in cadrul sectiei sunt internati si pacienti care prezinta intoxicatii cronice.

Sectia are o capacitate de 25 de paturi. Profilul de terapie intensiva ii confera posibilitatea de a trata cazurile cele mai grave de intoxicatii, care necesita masuri avansate de terapie intensiva (ventilatie mecanica, epurare extrarenala, plasmafereza, suport cardiocirculator avansat, administrare de antidoturi specifice).

Sectia detine un laborator de analize toxicologice, laborator care are capacitatea de a identifica o gama extrem de vasta de substante chimice, atat cantitativ, cat si calitativ. Paleta de intoxicatii tratate este extrem de larga: intoxicatii acute medicamentoase (benzodiazepine, barbiturice, neuroleptice, antidepresive, etc), intoxicatii acute cu substante chimice (pesticide, insecticide), intoxicatii acute cu alcooli (alcool metilic, etilenglicol), intoxicatii cu metale grele (plumb, mercur, arsenic), intoxicatii acute cu monoxid de carbon si fum, intoxicatii acute cu substante de abuz (marijuana, LSD, cocaina, heroina, etnobotanice).

Pentru pacientii care urmeaza a fi externati, dar si pe parcursul internarii, sectia ATI II Toxicologie dispune de o echipa interdisciplinara pentru consiliere formata din medic psihiatru si psiholog.

Cercetarea toxicologica cuprinde observarea si fenomenologia toxicelor, detectarea otravurilor, experimente care sa explice mecanismele care initiaza si intretin toxicitatea, realizarea unor protocoale de diagnostic si tratament adaptate evolutiei substantelor toxice. Prima carte despre toxicologie se regaseste in secolul al-II-lea i.H si este scrisa de Nicandru din Colofan, avand titlul “ Tratat despre otravuri si antidoturile lor”. Toxicologia devine o stiinta medicala exacta in anul 1836 cand james Marsh a identificat arsenicul. Fondatorul toxicologiei analitice a fost Matthieu Joseph Bonaventura, medicul regelui Louis al XVIII-lea. In Romania prima carte de toxicologie a fost scrisa de profesorul Nicolae Ioanid in anul 1965.

In cadrul sectiei ATII Toxicologie se desfasoara activitate de cercetare clinica, cat si cercetare fundamentala. Gama foarte variata de intoxicatii, dar si detinerea unui laborator propriu de toxicologie ofera posibilitatea desfasurarii unor proiecte de cercetare. Sectia ATI II Toxicologie a fost partener in cadrul unui proiect desfasurat de Ministerul Sanatatii cu scopul de a elebora primul registru National de Toxicologie, proiect sustinut de comisia Europeana. Sectia ATI II Toxicologie va gazdui Registrul National de Toxicologie –ReTox. Registrul va permite identificarea imediata a substantelor toxice care circula in comunitatea europeana, dar si posibilitatea evaluarii statistice a intoxicatiilor din Romania.

Cercetarile clinice ce s-au desfasurat in cadrul sectiei ATI II Toxicologie au permis elaborarea unor studii si lucrari care au fost prezentate in cadrul unor manifestari internationale de prestigiu. O mare parte din aceste lucrari au fost premiate. Lucrarea “Early digestive decontamination in mercury poisoning” (C. Cobilinschi, Z. Ghiorghiu, R.C. Tincu, R.A. Macovei) –  case report, a fost premiata cu premiul III  ȋn cadrul celui de-al 42-lea congres National de Anestezie și Terapie Intensiva de la Sinaia in anul 2015. Lucrarea a fost publicata ca articol in Jurnalul Roman de Terapie Intensiva. Cercetarile in nutritia clinică și nutritia antioxidanta la pacientii intoxicati au fost prezentate in cadrul congreselor nationale de nutritive clinica, cat si in cadrul Congresului European de Nutritie Clinica (ESPEN).

Dezvoltarea unor noi protocoale de tratament in intoxicatii a reprezentat preocuparea medicilor din cadrul catedrei, care au implementat cele mai noi protocoale europene de tratament. In plus colectivul sectiei ATI II Toxicologie au elaborate protocoale proprii care au fost prezentate in cadrul unor manifestari stiintifice de prestegiu. Medicii sectiei ATI II Toxicologie si cadrele didactice din catedra sunt afiliati celor mai de renume socientati de profil din Europa ( Eurotox, ISICEM, EAPCT, Socientatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva, Societatea Romana de Nutritie Clinica, Societatea Europeana de Hipertermie Maligna).

Studentii participa la cursuri teoretice si lucrari practice/seminarii desfasurate atat in sectia ATI II Toxicologie, cat si la nivelul laboratorului toxicologic.

La finalizarea cursului studentul trebuie sa intruneasca urmatoarele calitatii:

 • să descrie mecanismele toxicitãtii acute generale si pe tipuri de intoxicatii
 • să cunoască parametrii toxicitãţiia acute, reactiile de faza I si faza II; receptorii si interactiunile specifice cu receptorii toxicodinamici
 • să stăpânescă informațiile legate de mãsurile generale de stabilizare în intoxicatiile acute;
 • să dețină noțiuni despre mãsurile de crestere a eliminãrii;
 • să cunoască principalele antidoturi si mecanismele antidotice cu mare specificitate;
 • să cunoascã si sã descrie principalele toxidroame;
 • să stăpânească noțiuni despre intoxicatiile acute cu substante psihotrope, alcooli si glicoli, metale, opiacee;
 • să cunoască principalele mãsuri ale terapiei de sustinere şi monitorizare în unitãtile de terapie intensivã toxicologicã
 • Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire clinicã;
 • Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate;
 • Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul european

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi de comunicare

comportament profesional

 • să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru
 • să coordoneze activitatea în salonul de terapie intensivã toxicologicã, în strânsã colaborare cu personalul mediu
 • să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole, având în vedere riscurile contaminãrii sau ale lezãrii cu instrumentar specific
 • să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale

compotament etic

 • să aplice principiile etice legate de practica medicală
 • să respecte drepturile pacienţilor
 • să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care  răspund nevoilor individuale ale pacientului
 • să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare
 • să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicalã

Obiectivele disciplinei:

Obiectivul general:

 • Dobândirea de noțiuni și cunoștințe necesare stabilirii etiopatogeniei și diagnosticării intoxicatiilor acute.
 • dobândirea de noţiuni şi cunostinţe, aptitudini, comportamente, atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii medicale în domeniul clinicii şi terapiei intensive.
 • însuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a normelor etice de îngrijire a pacienţilor intoxicati şi a metodelor de relaţionare cu pacienţii și cu familiile acestora.
 • realizarea de corelaţii între notiunile cursului de Toxicologie clinicã şi experienţa medicalã anterioară
 • evaluarea performanţelor studenţilor trebuie să se bazeze pe evaluarea periodică şi finală a nivelului cunosţinţelor şi  aptitudinilor
 • cunoaşterea obiectivelor cursului pentru a-şi asuma responsabilităţile ce le revin.

Obiectivul specifice:

La finalizarea disciplinei studentul va fi capabil sã:

 • înțeleagă, să definească și să cunoască mecanismele toxicitãţii acute;
 • cunoască aspectele clinico-paraclinice în intoxicatiile acute;
 • își însușească noțiuni despre metodele terapeutice folosite în intoxicatiile acute;
 • dețină noțiuni privind metodele de laborator analitic toxicologic;
 • își însușească noțiuni legate de antidoturi si mecanisme antidotice.

Bibliografia pentru studenti:

 • 2006 – „Diagnostic şi tratament în intoxicaţiile acuteautoriVictor A. Voicu, Radu Macovei, Liviu Miclea.
 • 2012 ediţie revizuitã şi adãugitã a „Ghidului de Toxicologie Clinicã”, editura Brumar Timişoara. Colectivul de autoriVictor A. Voicu, Radu Macovei, Liviu Miclea; colaboratori – Mihail Silviu Tudosie; Bogdan Opriţã; Mihai Ionicã.
 • Intoxicatii acute
 • Toxicovigilenta
 • Toxicologie clinica
 • Terapie Intensiva Toxicologica
 • 2004-2006: Proiectului de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovãrii „Modificãri neuropsihice induse de consumul de droguri (Studiu de caz: heroina), cu finantare de cãtre Bugetul de stat – Ministerul Educatiei si Cercetãrii, PNCDI, Programul VIASAN.
 • 2005 :  Proiectului de cercetare “Monitorizarea variatiilor psihosomatice la pacienti toxicodependenti în timpul terapiei de substitutie.“ cu finantare de la Bugetul de Stat, Ministerul Educatiei si Cercetãrii – Autoritatea Nationalã pentru Cercetare Stiintificã, Programul de Cercetare de Excelentã.
 • 2006:Studiul multicentric international intitulat „A prospective, Randomized, Double-blind, Placebo Controlled, Dose Ranging, Multi-center Study of the Safety and Efficacy of Three Days Continuous Intravenous Infusion of GR270773 in the Treatment of Suspected or Confirmed Gram-negative Severe Sepsis in Adults.”, Protocol EMD20001.
 • 2006:Studiul multicentric international intitulat „A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Comparative Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of 2 Dosing Regimens of Caspofungin in the Treatment of Invasive Candidiasis in Adults.”, Protocol MK-0991-801-00
 • 2010:Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării; Titlul proiectului: „Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul chirurgiei reconstructive de transplant Contract nr  POSDRU/89/1.5/S/64153; Manager proiect Prof. Dr. Ioan Lascãr

Articol: “Ţincu Radu Ciprian, Dana Tomescu, Laurenţiu Coman, Radu Alexandru Macovei Biochemical parameters changes induced by lead exposure  Farmacia, 2016, Vol. 64, 2, pag 278-282”

Lucrarii stiintifice publicate:

 1. Diagnosis challenge: a coincidence between benzodiazepine intoxication and prion disease Radu Macovei, Radu Tincu, Zoie Ghiorghiu 50th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), 07-10 octombrie 2014,  Edinburgh, UK Toxicology letters, vol. 229S, pages 598-599, ISSN 0378-4274; 229S S1-S252 (2014)
 2. “Ventilator associated pneumonia: do silver-coated endotracheal tubes really work? Radu Ciprian Tincu, Cristian Cobilinschi, Radu Alexandru Macovei Euroanaesthesia 2015, The annual meeting of the European Society of Anaesthesiology (ESA), Berlin, Germany. May-June 2015 European Journal of Anaesthesiology, vol 32, e-Supplement 53, pag 369, June 2015
 3. Rare cerebral lesions in acute carbon monoxide poisoning – A case report R.C. Tincu, C. Cobilinschi, Z. Ghiorghiu, R.A. Macovei 51st Congress of the European Societies of Toxicology, Porto, Portugal, September 2015 Toxicology Letters, Volume 238, Issue 2, Supplement, 16 October 2015, Pages S143-S144
 1. Stevens–Johnson-TEN overlap syndrome induced by mushroom poisoning 51st Congress of the European Societies of Toxicology, Porto, Portugal, September 2015 R.C. Tincu, R.A. Macovei, Z. Ghiorghiu, C. Cobilinschi Toxicology Letters, Volume 238, Issue 2, Supplement, 16 October 2015, Page S144
 1. Methadone-induced torsades de pointes – A case report 51st Congress of the European Societies of Toxicology, Porto, Portugal, September 2015 R.C. Tincu, C. Cobilinschi, Z. Ghiorghiu, R.A. Macovei Toxicology Letters, Volume 238, Issue 2, Supplement, 16 October 2015, Page S144
 1. Long term cholinesterase inhibition after skin exposure to organophosphates 51st Congress of the European Societies of Toxicology, Porto, Portugal, September 2015 R.C. Tincu, C. Cobilinschi, Z. Ghiorghiu, R.A. Macovei Toxicology Letters, Volume 238, Issue 2, Supplement, 16 October 2015, Pages S144-S145
 1. Benefits of L-carnitine in valproic acid induced encephalopathy Radu Ciprian Ţincu, Cristian Cobilinschi, Dana Tomescu, Zoie Ghiorghiu, Radu Alexandru Macovei 36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 15-18 March 2016 Critical Care 2016, Volume 20, Suppl 2, 2016, pag 26
 1. Vasodilatory plant extracts gel as an alternative treatment for fever in critically ill patients Radu Ciprian Ţincu, Cristian Cobilinschi, Dana Tomescu, Zoie Ghiorghiu, Radu Alexandru Macovei 36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 15-18 March 2016 Critical Care 2016, Volume 20, Suppl 2, 2016, pag 26
 1. Can 5-hydroxytriptophan prevent post-traumatic stress disorder in critically ill patients? Radu Ciprian Ţincu, Cristian Cobilinschi, Dana Tomescu, Zoie Ghiorghiu, Radu Alexandru Macovei 36th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 15-18 March 2016 Critical Care 2016, Volume 20, Suppl 2, 2016, pag 26
 1. Unusual chronic arsenic poisoning Radu Ciprian Ţincu, Cristian Cobilinschi, Dana Tomescu, Zoie Ghiorghiu, Radu Alexandru Macovei Toxicology Letters, 2016,Volume 258, Supplement S1-S324 .
TOP