Disciplina Nefrologie - Institutul Clinic Fundeni

Conf. Univ. Ismail Gener titular
Sef Lucrari Andronesi Andreea Gabriella titular
Asist. Univ. Achim Camelia-Adriana titular
Asist. Univ. Obrisca Bogdan determinat
Asist. Univ. Zilisteanu Diana-Silvia titular
Asist. Univ. Rusu Elena-Emanuela titular
Asist. Univ. Sorohan Bogdan Marian determinat
Asist. Univ. Lupusoru Gabriela-Elena titular

Clinica de Nefrologie a Institutului Clinic Fundeni are în componenţă Secţia de Nefrologie Clinica  cu 46 paturi din care Compartimentul de Dializa Peritoneala cu 8 paturi  si  Secţia de Hemodializa Adulti cu 8 aparate. Clinica mai are în componenţă: Laborator de Acces Vascular, Laborator de Explorari Ecografice, Laborator de Biomarkeri serici si urinari in injuria renala.

Încadrarea cu personal medical supraspecializat (în centre europene şi internaţionale) permite rezolvarea patologiei nefrologice dificile din România, în toată complexitatea ei. Serviciile medicale oferite sunt : diagnosticul şi tratamentul al glomerulopatiilor primitive si secundare, Diagnosticul şi tratamentul nefropatiilor tubulo-interstitiale primitive si secundare, Diagnosticul si tratamentul bolilor nefrologice rare, Managementul pacientului cu Boala cronica de Rinichi, Diagnosticul şi tratamentul injuriei renale acute, Diagnosticul şi tratamentul malfunctiei accesului vascular si peritoneal, Diagnosticul şi tratamentul litiazei aparatului urinar, Diagnosticul şi tratamentul patologiei infectioase a aparatului reno-urinar.

În anul 2015 activitatea medicală a Clinicii a insumat: peste 5000 de pacienti internați, 1000 de internări de zi, peste 6500 de sedințe de supleere a functiei renale, peste 200 de pacienți inițiati într-o procedură de supleere a funcției renale, peste 150 de puncții biopsii renale.

Activitatea disciplinei Nefrologie este în concordanţă cu activitatea didactică din alte centre universitare din ţară si din străinătate. Urmărim crearea discernământului profesional, deductiv şi etic decizional al studentului la medicină.

Obiectivele disciplinei Nefrologie sunt de a familiariza studentul la medicină cu patologia bolilor  aparatului reno-urinar în general, cu patologia altor organe cu rasunet în sfera nefrologica şi cu principiile de diagnostic şi de tratament ale afecţiunilor acute şi cronice nefrologice.

Studentul care urmează stagiul de Nefrologie va deprinde tehnica efectuării examenului clinic general al aparatului reno-urinar, examenele paraclinice si imagistice caracteristice patologiei renale, se va familiariza cu montarea abordului vascular temporar si permanent pentru hemodializa, montarea cateterului de dializa peritoneala, tehnicile de supleere a functiei renale atat cele utilizate in acut cat si cele cronice, cu ecografia aparatului reno-urinar, diagnosticul şi atitudinea de urgenţă în afectiunilor acute nefrologice: colica renală, anuria, hematuria, retenţia de urină, injuria renala acuta, etc.

Procesul didactic se desfasoara în două Sali de curs ( dotate cu videoproiector si ecran de proiectie, instalatie sonorizare, computer cu acces internet, computer conectat  la reteaua de vizualizare a imagisticii medicale) si un număr de 6 Săli de lucrari practice (dotate cu aparatură specifică demonstratiilor practice).

Clinica noastră contribuie la formarea unui numar de 500 studenti/ an universitar, studenți în cadrul stagiului de nefrologie, aparținând curriculei celui de al V-lea an de pregatire, dintre care un modul de pregătire in limba engleză.

In ultimii 3 ani în Clinica noastră s-au desfașurat cu succes 2 programe de formare profesională a studenților, doctoranzilor și cercetatorilor post-doctorali cu finantare europeana (Proiectul  POSDRU/ 161/2.1/G/135802 „Parteneriat pentru o cariera de succes in specialitatile medicale implicate in patologia renala”, Coordonator UMF „Carol Davila” Bucuresti și Proiectul POSDRU/ 159/1.5/S/135760; 2014 „CERO – Profil de cariera: cercetator roman”, Coordonator UMF „Carol Davila” Bucuresti).

Cercetarea stiințifică a fost o permanentă preocupare pentru colectivul Disciplinei noastre, astfel am participat ca membri sau conducatori  în colectivele de cercetare a 20 de proiecte de tip cercetare-dezvoltare naționale și  internationale în domeniile patologiei aparatului reno-urinar.

Deasemenea, în Clinică se derulează în prezent un numar de 10 studii de cercetare clinică multicentrice internaţionale în domeniile patologiei renale (nefropatia diabetica, boala polichistica autozomal dominanta, anemia in boala renala cronica, infectiile complicate ale aparatului reno-urinar, osteodistrofia renala, boala cardio-vasculara la pacientul cu boala cronica de rinichi si infectiile abordului vascular la pacientii hemodializati).

Rezultatele activitatii de cercetare a colectivului disciplinei noastre sunt cuprinse în peste 300 de lucrări ştiinţifice publicate in extenso sau în rezumat  în reviste de specialitate, sau prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale de prestigiu.

In activitatea de cercetare desfasurata am incurajat permanent implicarea studentilor si a medicilor rezidenti aflati în stagii de pregatire în cadrul Clinicii noastre, aportul acestora fiind unul foarte important.

 1. Glomerulopatiile: Diagnostic si tratament 2016
 2. Punctia biopsie renala: curs practic
 3. Curs introductiv în nefropatologie

Boala cronica de rinichi, Hemodializa, Dializa peritoneala, Nefropatologie, Injuria renala acuta, Metabolismul fosfo-calcic, Hipertensiunea arteriala secundara, Glomerulopatii primitive, Glomerulopatii secundare, Sindromul Hepato-renal

 1. Proiect Modul I CEEX Nr. 79-1/ 2006/ PNII 2006-2008 “Mecanisme celulare și moleculare implicate în fibroza tubulointerstițială și stadializarea sa în glomerulonefritele cronice”.

Valoare proiect: 1.999.808 RON (sursa-buget de stat)

 1. Proiect INOVARE/ PNII 2007 “Valorificarea unei tehnologii neconvenționale de înaltă performanță, în vederea realizării dializorului romanesc”.

Valoare grant: 3.603.040 RON (include si alte surse atrase); 2.000.000 RON (sursa numai buget de stat).

 1. Proiect INOVARE/ PNII 2008 „Seturi arterio-venoase destinate procedurii de dializă renală și tehnologie de obținere”.

Valoare proiect: 3.059.900 RON (include si alte surse atrase); 2.000.000 RON (sursa numai buget de stat).

 1. Proteomica şi metabolomica în diagnosticul şi scorificarea calcificărilor vasculare din boala renală cronică (RENART), Proiect PN-II-PT-PCCA-2011,contract 93/2012

Valoare proiect: 1.999.808 RON (sursa-buget de stat).

 1. Proiect Parteneriate în domenii prioritare, PNII 42-171/2008 „Studiul celulelor endoteliale circulante și al citokinelor ca marker precoce de disfuncție endotelială în insuficiența renală cronică (RENDO) ”,Proiect PNCDI II , contract nr. 42171/2008.

Valoare proiect: 1.999.808 RON (sursa-buget de stat).

 1. Validation study of Oxford Classification of IgA Nephropathy: the significance of extracapillary hypercellularity and mesangial IgG immunostaining”. Ştefan G, Ismail G, Stancu S, Zugravu A, Andronesi A, Mandache E, Mircescu. Pathol Int. 2016 Aug;66(8):453-9. doi: 10.1111/pin.12442. Epub 2016 Jul 21.
 2. “An intriguing association of Turner syndrome with severe nephrotic syndrome: searching for a diagnosis”. Minzala G, Ismail G. Lupus, 2016 Mar 1. pii: 0961203316636469.
 3. “Antiphospholipase A2 Receptor Autoantibodies: A Step Forward in the Management of Primary Membranous Nephropathy”. Obrisca B, Ismail G, Jurubita R, Baston C, Andronesi A, Mircescu G. Biomed Res Int. 2015;2015:249740. doi: 10.1155/2015/249740.
 4. “Identification of Subgingival Periodontal Pathogens and Association with the Severity of Periodontitis in Patients with Chronic Kidney Diseases: A Cross-Sectional Study”. FB Ismail, G Ismail, AS Dumitriu, C Baston, V Berbecar. BioMed research international, 2015. http://dx.doi.org/10.1155/2015/370314.
 5. “Desmosomes as markers for the proliferating parietal epithelial cells in collapsing glomerulosclerosis. A case report “. Eugen Mandache, Simona Stancu, Gener Ismail, Mircea Penescu. Rom J Morphol Embryol 2014, 55(2):459–462
 6. „Risk factors for predicting venous thromboembolism in patients with nephrotic syndrome: focus on haemostasis-related parameters”. G. Ismail, Mircescu G, Ditoiu AV, Tacu BD, Jurubita R, Harza M. Int Urol Nephrol. 2013 Sep 29
 7. “Plasma free metanephrine and normetanephrine levels are increased in patients with chronic kidney disease”. Dan A. Niculescu, Gener Ismail, Catalina Poiana. Endocrine Practice. doi:10.4158/ep13251.or.
 8. „The impact of obesity and metabolic syndrome on chronic hepatitis B and drug-induced liver disease”. R. Pais, E. Rusu, V. Ratziu. Clin Liver Dis 2014; 18:165-178.
 9. „Molecular Adsorbents Recirculating System in Patients with Severe Liver Failure. Experience of a Single Romanian Centre”Elena-Emanuela Rusu, M. Voiculescu, Diana-Silvia Zilisteanu, Gener Ismail., J Gastrointestin Liver Dis September 2009 Vol.18 No 3, 311-316
 10. “Inflammation and repair in viral hepatitis C”. Neuman MG, Sha K, Esguerra R, Zakhari S, Winkler RE, Hilzenrat N, Wyse J, Cooper CL, Seth D, Gorrell MD, Haber PS, McCaughan GW, Leo MA, Lieber CS, Voiculescu M, Buzatu E, Ionescu C, Dudas J, Saile B, Ramadori G. Dig Dis Sci. 2008 Jun;53(6):1468-87. Review
TOP