Disciplina Pediatrie I - Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu

Conf. Univ. Ciomartan Tatiana titular
Sef Lucrari Popp Alina-Mihaela titular
Sef Lucrari Stan Iustina Violeta titular
Sef Lucrari Brezan Florin-Nicolaie titular
Asist. Univ. Ritivoiu Mirela-Elena titular
Asist. Univ. Codreanu Ioana Florentina titular
Asist. Univ. Balanescu Anca titular
Asist. Univ. Tudor Lucia Maria determinat

Disciplina Pediatrie I şi II funcţionează în cadrul Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei  şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” (INSMC), unitate de referinţă în domeniul sănătăţii mamei şi copilui. INSMC se poate mândri cu rezultate notabile de-a lungul a peste jumătate de secol, în domeniile de pediatrie, neonatologie, obstetrică-ginecologie şi cercetare medicală.

Clinicile de Pediatrie I şi II au funcţionat in Institut încă din 1958, pe vremea când Departamentul actual de Pediatrie se numea Spitalul de copii „Emilia Irza”. „Emilia Irza” a fost considerat leagănul învăţământului universitar în disciplina pediatrie în epoca modernă in UMF „Carol Davila”, deoarece marea majoritate a profesorilor de pediatrie din acea vreme au fost formaţi în acest spital, sub conducerea corifeilor pediatriei româneşti – Prof. Dr. Alfred Rusescu, Prof. Dr. Răzvan Prişcu, Prof. Dr. Valeriu Popescu şi Prof. Dr. Mircea Maiorescu. Printre discipolii celor patru mari personalităţi se numără remarcabili dascăli, cum ar fi Prof Dr. Eugeniu Pascal Ciofu, fost decan şi prorector al UMF „Carol Davila”- şef al Disciplinei de Pediatrie de la Spitalul Clinic Central de Copii Grigore Alexandrescu, Prof. Dr. Adrian Georgescu – director al IOMC şi şef al Disciplinei I Pediatrie, Prof. Dr. Florea Iordăchescu – director al Spitalului Clinic de Urgenţă „M. S. Curie” şi şef al disciplinei de pediatrie din acest spital, Prof. Dr. Ioan Gherghina, şef al disciplinei II Pediatrie IOMC, Prof Dr. Constantin Arion, prorector UMF şi şef al disciplinei de pediatrie de la Institutul Fundeni, ca şi Prof. Dr. Dimitrie Dragomir – şef al disciplinei de pediatrie a Spitalului clinic „Victor Gomoiu”.

 

Disciplina Pediatrie I se mândreşte cu activitatea profesională a Profesorului Dr. Adrian Georgescu, director al IOMC timp de mai mult de 16 ani, şi al Disciplinei I Pediatrie până în anul 2003, îndrumător a numeroase generaţii de studenţi, rezidenţi, doctoranzi, coordonatorul Compediului de pediatrie (care a ajuns la a III-a ediţie) şi al doamnei Profesor Dr. Ioana Alina Anca.

Profesor Dr. Ioana Alina Anca a condus Disciplina I în perioada octombrie 2003 – iunie 2015. Pe lângă activitatea de profesor în pediatrie a fost membru fondator al grupului de cardiologie pediatrică, pionier în ecografia pediatrică românească (autor unic al cărţii cu titlul „Ecografia transfontanelară la nou-născuţi şi sugari – abordare practică”), coordonator a numeroase cursuri postuniversitare, membru marcant al echipei de cercetare ştiinţifică al Institutului. Domnia sa a susţinut cursuri universitare, a îndrumat instrucţia practică şi a condus studiile de licenţă a numeroase generaţii de studenţi, dovedindu-se un cadru didactic excepţional, cu deosebite calităţi de a împărtăşi cunoştinţele şi cu o atitudine corectă şi protectoare faţă de tinerii discipoli.

Conferenţiar Dr. Tatiana Ciomârtan, actualul şef al Disciplinei I Pediatrie şi-a început cariera profesională sub îndrumarea Prof. Dr. Răzvan Prişcu, a Prof. Dr. Adrian Georgescu şi a dr. Octavian Rusu şi a echipei de cadre didactice şi eminenţi medici din Institut. De la aceştia a avut privilegiul de a-şi însuşi cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice, precum şi dragostea pentru nou-născuţii şi copiii pe care i-a îngrijit de-a lungul a peste 25 ani. Multiplele stagii de pregătire  în străinătate (Japonia, Mexic, Marea Britanie, SUA etc) în domeniul pediatriei, neonatologiei şi, mai ales al terapiei intensive pediatrice i-au deschis noi orizonturi şi au motivat-o să depună eforturi pentru iniţierea supraspecializărilor pediatrice în România. Activitatea de asistenţă medicală, didactică şi de cercetare a echipei Disciplinei 1 Pediatrie a INSMC se doreşte a fi o continuare firească a tradiţiei bogate a acesteia.

În Institut au fost dezvoltate domenii de înaltă expertiză in arii de pionierat cum ar fi iniţierea primului program naţional de screening pentru maladii ereditare. Încă din 1975 in Institut au apărut primele structuri care au permis dezvoltarea actualului program naţional de screening pentru fenilcetonurie şi pentru hipotiroidism congenital – şi în prezent câteva zeci de mii de nou născuţi din toate judeţele din sudul României continuă să beneficieze de activitatea laboratorului de screening şi de cea a Centrului de Excelenţă în medicina materno-fetală. Cabinetul de Genetică al Institutului a fost multă vreme coordonat de către dnul dr. Emil Tomescu, unul dintre cei mai importanţi experţi români în fibroza chistică şi pionier al geneticii pediatrice în ţara noastră.

Pe lângă valenţele academice ale spitalului ar fi de citat elementele de pionierat în redactarea protocoalelor şi ghidurilor de practică, fiind de notorietate înainte de 1989 Scrisorile Metodologice ale Institutului care au stat la baza activităţii de îndrumare şi control în domeniul pediatriei în România. În prezent INSMC este organul tehnico-metodologic al Ministerului Sănătăţii în domeniul sănătăţii femeii şi copilului, implicat în educaţia pentru sănătate şi coordonatorul unor programe naţionale de sănătate a mamei şi a copilului.

IOMC / INSMC a participat şi participă substanţial la activitatea de cercetare şi la elaborarea Ghidurilor de Creştere şi Dezvoltare ale Copilului, precum şi la elaborarea Ghidurilor de practica ale Societăţii Naţionale de Pediatrie. INSMC este cunoscut ca fiind una dintre unităţile care oferă asistenţă medicală in unităţi spitaliceşti şi ambulatorii; este cunoscut ca unitate de învăţământ medical superior (obstetrică-ginecologie, neonatologie şi pediatrie), centru de specializare şi perfecţionare postuniversitară, precum şi învăţământ pentru personalul mediu.

Cercetarea ştiinţifică (in domeniul sănătăţii mamei şi a copilului) este un obiectiv major al activităşii INSMC. Zeci de studii clinice s-au desfăşurat în Institut în arii pediatrice variate – studii de antibioterapie, de vaccinologie, studii la pacienţi cu astm, fibroză chistică şi alte maladii respiratorii pediatrice, studii în aria imunologiei, a reumatologiei pediatrice, studii privind tehnici de imagistică pediatrică. În acest fel s-a acumulat o foarte valoroasă expertiză.

În cadrul Disciplinei I de pediatrie stagiile practice se desfăşoară în compartimentul de terapie intensivă, secţia clinică pediatrie I, secţia clinică pediatrie II, compartimentul de primiri urgenţe, cabinetul de ecografie pediatrică.

Curicula de pediatrie a studentului la medicină, Disciplina 1 Pediatrie INSMC, Lista de verificare a activităţilor la stagiu

Activitate Data
1. Anamneza şi comunicarea:a.      Motivele prezentării
b.      Istoricul bolii actuale
c.      Antecedente personale patologice
d.      Antecedente personale fiziologice
e.      Istoricul dezvoltării
f.       Istoricul nutriţional
g.      Istoric centrat pe organe şi sisteme
h.      Istoricul familial
i.       Aspecte sociale
2. Examenul clinic
Diferenţe în realizarea examenului clinic la copil faţă de adult:a.      Abordare generală
b.      Funcţii vitale
Examenul clinic pediatric – schemă
a.     General
b.     Tegumentele şi sistemul ganglionar
c.     Capul
d.     Ochii
e.     Urechile
f.      Nasul
g.     Gura, faringeleh.     Gâtul

i.      Toracele / Plămânul

j.      Cardio-vascular

k.     Abdomenul

l.      Sistemul osteo-muscular

m.   Sistemul nervos – se realizează în cea mai mare parte prin observarea copilului

n.     Genito-urinar

 1. Recunoaşterea şi tratarea copilului bolnav
 • prioritizarea îngrijirilor acordate unui copil bolnav,
 • utilizarea unei abordări sistematice (ABCDE) în acordarea asistenţei unui copil bolnav,
 • demonstrarea capacităţii de a realiza managementul de bază al căilor aeriene,
 • realizarea resuscitării cardio-pulmonare – manevre corespunzătoare vârstei pacientului,
 • recunoaşterea momentului în care are nevoie de ajutor şi cunoaşterea modului în care îl poate obţine,
 • calcularea unui scoruri de diagnostic precoce al deteriorării stării unui copil,
 • utilizarea unui scoruri de diagnostic precoce pentru identificarea deteriorării stării unui copil;
 1. Modalităţi frecvente / grave de debut ale unor afecţiuni

Identificarea, în diferite contexte (asistenţă primară, ambulatoriu), a:

 • elementelor cheie ale anamnezei,
 • elementelor cheie ale examenului clinic,
 • semnelor de gravitate,
 • diagnosticelor diferenţiale,
 • investigaţiilor iniţiale,
 • tratamentului iniţial,
 • existenţei unor ghiduri clinice naţionale (acolo unde este cazul)

Pentru modalităţile de debut, studentul trebuie să demonstreze capacitatea de a:

 • identifica semnul clinic de debut,
 • realiza o evaluare iniţială a copilului,
 • iniţia un tratament de bază,
 • căuta ajutor, atunci când este cazul.
 1. Scrierea de reţete medicale
 • Scrierea reteţei bazate pe vârsta, greutatea corporală şi suprafaţa corporală a copilului,
 • Identificarea celor mai frecvente erori de prescriere la copii,
 • Sublinierea diferenţelor de metabolism al medicamentelor la sugari, copii şi adulţi,
 • Identificarea principalelor instrumente de asigurare a prescripţiei în siguranţă la copii (farmacistul spitalului, cărţi precum “Taketomo”),
 • Identificarea resurselor adecvate pentru cazurile de intoxicaţii (ToxApel etc),
 • Scrierea unei prescripţii sigure, exacte şi legale pentru un copil, utilizând Taketomo sau ghiduri locale sau naţionale pentru diverse medicaţii
 1. Proceduri practice / investigaţii
 • Identificarea principalelor provocări în realizarea procedurilor practice la copii,
 • Descrierea tehnicilor de realizare a procedurilor practice la copii (ex. distragerea atenţiei, terapie prin joc, anestezice locale),
 • Descrierea nevoii de a justifica procedurile practice la copii,
 • Interpretarea testelor de laborator utilizate frecvent la copii,
 • Interpretarea gazometriei la copii,
 • Interpretarea radiografiilor toracice la copii;

Descrierea principiilor (nu şi să o facă practic):

 • tehnicii aseptice de realizarea a procedurilor practice la copil,
 • procedurilor utilizate frecvent la sugari (ex recoltarea de sânge din călcâi la sugari)
 1. Evenimente fiziologice, creşterea şi dezvoltarea
 • Descrierea influenţelor fiziologice asupra creşterii normale în copilărie,
 • Identificarea principalelor schimbări fiziologice de la naştere la vârsta de adult,
 • Descrierea alimentaţiei copilului sănătos şi a comportamentlor alimentare normale de la naştere la vârsta de adult,
 • Descrierea comportamentlor normale de la naştere la vârsta de adult,
 • Descrierea principalelor achiziţii de dezvoltare a copilului cuvârsta de 0 – 5 ani,
 • Descrierea principiilor schemei de imunizare a copiilor din România,
 • Descrierea principiilor schemei de profilaxie a rahitismului;
 1. Profilaxia abuzului la copii
 • Enumerarea factorilor de risc de abuz la copil,
 • Definirea principalelor tipuri de abuz la copil,
 • Descrierea simptomelor, semnelor şi a semnelor de gravitate ale abuzului la copil,
 • Identificarea procedurii de ridicare a suspiciunii de abuz la copil,
 • Identificarea datoriei oricărei categorii de personal medical de a raporta o suspiciune de abuz la copil;
 1. Bazele legale şi etice ale sănătăţii copilului
 • Explicarea principiilor obţinerii consimţământului la copil şi tânăr,
 • Descrierea principiilor confidenţialităţii cu privire la copii şi tineri – vezi cursuri de bioetica pentru studenţi – http://www.eticamedicala.ro/,
 • Explicarea responsabilităţii parentale faţă de un copil (care sunt persoanele care o pot avea),
 • Identificarea dilemelor etice şi legale în pediatrie;
 1. Sănătate publică / Sănătate globală
 • Explicarea conceptului de boli raportabile,
 • Identificarea surselor naţionale de informaţii cu privire la boli raportabile,
 • Descrierea determinanţilor sociali şi de mediu ai sănătăţii copilului în România şi în lume,
 • Enumerarea unora dintre nevoile speciale de sănătate ale unor grupuri vulnerabile în pediatrie (ex copii din familii dezorganizate, cu nivel socio-economic scăzut, refugiaţi);
 1. Buna guvernanţă, siguranţa pacientului, bune practici
 • Explicarea importanţei siguranţei pacientului în raport cu sănătatea copilului,
 • Descrierea oportunităţilor de ameliorare a siguranţei pacientului în pediatrie (ex învăţarea din incidente critice şi accidente prevenite în ultimul moment, proiecte de ameliorare a calităţii asistenţei medicale în pediatrie),
 • Descrierea importanţei ridicării suspiciunilor atunci când siguranţa pacientului este sau poate fi compromisă,
 • Demonstrarea dorinţei de ameliorare continuă a cunoştinţelor, reflecţie şî învăţare (inclusiv de la familii),
 • Demonstrarea capacităţii de a realiza o cercetare bibliografică de bază pentru a răspunde la o întrebare clinică în pediatrie;
 1. Atitudini / comportamente

Principii generale ale sănătăţii copilului pentru studenţii la medicină:

 • Copiii nu sunt un motiv de speriat,
 • Copiii sunt diferiţi de adulţi,
 • Sănătatea şi bunăstarea copiilor sunt importante pentru toţi doctorii,
 • Abordarea multidisciplinară este o componentă vitală a practicii pediatrice.

* copil – se înţelege nou-născut, sugar, copil sau tânăr

Bibliografia pentru studenţi

 • Compediu de Pediatrie ed a 3-a, Georgescu A, Anca IA, 2009
 • Nelson’s Textbook of Pediatrics, ed 17, 2015
 • Cloherty Manual of Neonatal Care, ed 2012

Cursuri opţionale pentru studenţi

 1. Sindromul copilului zgâlţâit, – diagnostic, profilaxie şi tratament, cadre didactice: Conf. Tatiana Ciomârtan, Asist. Univ. Dr. Anca Lădaru
 2. Terapia inhalatorie la copil, cadru didactic: Univ. Dr. Iustina Stan
 3. Ecografia pediatrică, noţiuni generale, cadre didactice Univ. Beata Acs, Asist. Univ. Mirela Ritivoiu
 • Subdomeniile de interes pentru activitatea de cercetare
 • astm bronşic,
 • fibroză chistică,
 • sepsis neonatal,
 • prematuritate,
 • retinopatia de prematuritate,
 • celiachie,
 • screening neonatal
 • astm bronşic,
 • fibroză chistică,
 • sepsis neonatal,
 • prematuritate,
 • retinopatia de prematuritate,
 • celiachie,
 • screening neonatal
 1. Joint Action on Nutrition and Physical Activity – proiect finanţat din fonduri europene, iniţiat în 2015.
 2. Siguranţa şi tolerabilitatea produselor din ovâz îmbogăţite în calciu şi fier, în alimentaţia fără gluten.Program Parteneriate ANCS/UEFISCDI. Contract de finantare 111/2012. Coordonator : Dr. ing. Denisa Duta. Institutul de Bioresurse Alimentare. In curs.
 3. Prospective Celiac Disease Diagnosis Evaluation. ProCeDe DRKS00003555/2012. Coordonator: Prof. Sibylle Koletzko, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany. Finalizat.
 4. Improvement in coeliac disease diagnostic. Prognostic value and disease specificity of early diagnosis markers. A Finish-Romanian multicentric collaborative study. Finnish- Romanian Project on Celiac Disease 20534/2011. Coordonator: Prof. Markku Maki. University of Tampere, Finland. In curs.
 5. Studiul clinico-anatomotatologic al sindromului nefritic la copil: evaluarea etiologiei şi conduita terapeutică precoce”, contract de finanţare nr 4182/2006, Programul Naţional de Cercetare de Excelenţă, proiectul CEEX. Finalizat
 1. Tatiana Ciomartan – „Arginine vasopressin plasma levels could indicate children undergoing cardiopulmonary bypass that might benefit from exogenous arginine vasopressin” – publicată în Critical Care Medicine 2010; Oct;38(10):2079-81. ISSN0090-3493. Impact factor 6,147
 2. Tatiana Ciomartan – “The n-3 polyunsaturated fatty acids – another option in the management of persistent pulmonary hypertension of the newborn?” – publicată în Critical Care Medicine 2011; Iun;39(6):1587-9. ISSN0090-3493. Impact factor 6,147
 3. Tatiana Ciomartan – “Telemedicine — A useful adjunct in the care of critically ill children” – publicată în Critical Care Medicine 2012; Sept; 40(9):2731-2. ISSN0090-3493. Impact factor 6,147
 4. Tatiana Ciomartan – “Are We Any Closer to Predicting Outcomes of Pediatric Cardiac Arrest?” – publicată în Critical Care Medicine 2014; 42:753-4. ISSN0090-3493. Impact factor 6,147
 5. Tatiana Ciomartan – “What is the best fluid for volume resuscitation in critically ill adults with sepsis? The jury is still out, but a verdict is urgently needed…” – publicată în Critical Care Medicine 2014; 42 (7):1722-3. ISSN0090-3493. Impact factor 6,147
 6. Suciu N, Pop L, Panaitescu E, Suciu ID, Popp A, Anca I. Fetal and neonatal outcome in celiac disease.The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2014;27:851-5.
 7. Taavela J, Popp A, Korponay-Szabo IR, Ene A, Vornanen M, Saavalainen P, Lähdeaho ML, Ruuska T, Laurila K, Parvan A, Anca I, Kurppa K, Mäki M.A prospective Study on the Usefulness of Duodenal bulb biopsies in celiac disease diagnosis in children: urging caution. Am J Gastroenterol 2016;111:124-33.
 8. Stan IV, Comanici V, Matei D, Craiu M –The family practitioner’s role in the management of patients with cystic fibrosis. Pneumologia 2013; 62(3):161-5. Indexed PubMed PMID 24274000
 9. Craiu M, Stan IV – Caracteristicile astmului sever la copii de vârstă mică din România. Pneumologia 1/2014; 36-43.
 10. Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie – coordonator Prof. Dr. Nanulescu Mircea – Fibroza chistica -Mosescu S, Stan IV; Ed. Almateea 2014: 327-332.
TOP