Disciplina Medicina Fizica si de Reabilitare - Spitalul Clinic de Urgenta Dr. Bagdasar-Arseni

Prof. Univ. Onose Gelu titular
Sef Lucrari Daia Cristina-Octaviana titular
Sef Lucrari Andone Ioana titular
Sef Lucrari Spinu Aura titular

Secția ne-universitară de  Recuperalre neurologică, a SCUBA, a fost promovată la statut de Clinică Universitară – prin conectare academică, oficial, la UMFCD – în decembrie, 2005, prin demersurile instituționale inițiate de către Prof. Dr. A.V. Ciurea (pe atunci Prodecan al Facultății de Medicină a UMFCD și totdată, Directorul SCUBA – în cadrul strategiei de up-gradare universitară a secțiilor SCUBA) și de căte Șef de Lucrări (pe atunci) Dr. Med. Gelu Onose, care, prin Decizia Senatului UMFCD – adoptată de SCUBA, conform legii – a devenit, de atunci Șeful Disciplinei RMFB a UMFCD, de la SCUBA și al Secției Clinice de Recuperare (denumită, din 2008, de Recuperare neuro-musculară – RNM), a SCUBA.

RMFB fiind din punct de vedere al asistenței medicale și respectiv, didactic: specialitate și disciplină, clinice, activitatea disciplinei RMFB de la SCUBA se desfășoară integrat cu cea a Secției Clinice/ Universitare de Recuperare neuro-musculară (RNM) a SCUBA, pe care o conduc. Se poate afirma, fără falsă modestie, că este secția clinică/ universitară cea mai ”grea”, cu spectrul de patologie beneficiară de recuperare, cel mai larg dintre unitățile de profil din țară.

Concret, în această secție clincă sunt asistate terapeutico-recuperator (dacă este cazul – și de regulă este nevoie – și cu intervenții profesioniste consistente de îngrijiri recuperatorii – inclusiv cu elemente profilactice specifice, aferente), cazuri de la extrem de grave – cu risc vital și potențial invalidant maxim – cum sunt cele de patologie neurologică/ neurochirurgicală majoră (suferințe ale sistemului nervos central sau/și periferic în stadii post acute  timpurii: în medie la 2 săptămâni după evenimentul – traumatic, neuro-/ cardio–vascular, infecțios, tumoral necesitant de intervenție operatorie – acut, cu deficiențe motorii, senzitiv-/ senzoriale, ale sării de conștiență, psiho-cognitiv-/ comportamentale, trofico-metabolice sau și viscerale/ sfincteriene conexe dar și afectări algo-disfuncționale – și adesea, neurologice consecutive – din cadrul frecventei patologii degenerative vertebrale, condiții dizabilitante din afecțiuni neuro-degenerative cronice, inclusiv geriatrice etc.) până la cazuri ortopedico-/chirurgicale sau/și reumatologice diverse.

Munca didactică și de cercetare este foarte densă, în pofida numărului redus de cadre universitare (un fost coleg de disciplină este acum pe schema de personal a
a Facultății de Moașe și Asistență Medicală – FMAM – dezvoltată din interiorul, mai ales, al Facultății de Medicină). Aici, subliniez contribuția mea personală dar și a colegilor mei: pe lângă cursurile și lucrările practice din programa anailtică specifică Disciplinei noastre, de RMFB – aparținând Facultății de Medicină – începând din 2006 desfășurăm activitate didactică și pe linie de FMAM.

Astfel, am înființat și condus, până anul trecut și Disciplina cu 3 materii de studiu diferite (Geriatrie-Gerontologie și Îngrijirea Calificată a Vârstnicului; Recuperare în Neurochirurgie și respectiv, Îngrijiri la Domiciliu Calificate), din cadrul acestei facultăți. În plus, sunt cunoscute demersurile mele tenace – sper finalizate constructiv, în ncurând – privind introducerea, printre materiile obligatorii de studiu (așa cum este deja de peste 15 ani ! la – fosta – Specializare de Fiziokinetoterapie, din cadrul Facultății de Medicină – actuala FMAM) și la Facultatea de Medicină, a celei de Geronto-Geriatrie (G-G); este de asemenea cunoscut faptul că sunt (pe lângă RMFB) și medic primar de Geriatrie și Gerontologie și că, în calitatea pe care am avut-o de Director General Adjunct al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie (INGG) ”Ana Aslan”, am contribuit deosebit de activ/ major la conectarea academică (în anul 2000) a acestui institut – primul din lume, fondat în 1952 ! – la UMFCD și la introducerea, atunci, a materiei de G-G printre disciplinele opționale de la Facultatea de Medicnă.

Pe linie de cercetare științifică, în activitate integrată: Clinica RNM – pendinte de care există un Nucleu de Cercetare Științifică în RMFB – și Disciplina RMFB, de la SCUBA, am participat la realizarea a 21 de proiecte și avem 2 Brevete de Invenție și 2 Modele de Utilitate – brevetate de Oficiul de Stat pentru Invenții și mărci – OSIM – precum și 4 distincții (Onose – în colectiv sau individual), dintre care una internațională: Medalia de Aur la Salonul Internațional de Inventică, Geneva/ Elveția, 2008, pentru proiectul: Dispozitiv (asistiv-recuperator) Ortetic Mecatronic/ ”Mechatronic Orthotic Device” – cu acronimul “MOD”).

Ca performanțe academice, menționăm – dintre numeroase, la care am contribuit – doar două manifest ări științifice recente, de primă importanță; aceastea s-au desfășurat cu contribuția mea majoră – chiar decisivă – precum și a colectivului pe care îl conduc și nu numai: al 41-lea Congres Mondial al International Society of Medical Hydrology and Climatology (ISMH), Congres desfășurat la București, în perioada 19-21 mai, 2016 – Președintele Comitetului Științific, Prof. Dr. Gelu Onose (detalii inclusiv pe: http://www.umf.ro/ → butonul ”Evenimente”, 4 → Citeste mai mult… → http://www.umf.ro/index.php/media-umf-br/evenimenteleuniversitatii/2025-41st-world-congress-of-the-ismh) și Conferinţa naţională cu participare internaţională ”Balneologie Maritimă, Medicină Fizică şi de Recuperare – Tradiţie, Modernitate şi Inovaţie”, desfășurată în perioada 1-4 septembrie, 2016, la Techirghiol – Președinți ai Conferinței: Prof. Dr. Gelu Onose și Prof. Dr. Victor Purcărea (detalii inclusiv pe: http://www.umf.ro/ → butonul ”Evenimente”, 1 → Citeste mai mult… → http://www.umf.ro/index.php/media-umf-br/evenimenteleuniversitatii/2120-conferinta-nationala-cu-participare-internationala-balneologiemaritima-medicina-fizica-si-de-recuperare-traditie-modernitate-si-inovatie și respectiv – ca aspect de maximă vizibilitate internațională – pe: https://www.google.ro/#q=iscos+international+sci+day ; se dă click pe: ISCoS – SCI Day → http://www.worldsciday.org/iscos.html; aici, la butonul ”Events”, se
accesează ”România”) și se ajunge la: http://www.worldsciday.org/Romania.html – cu informații suplimentare)

Prezentăm alăturat Structura și Raportul consecutiv, către Colegiul medicilor din România (CMR), ale curs de perfecționare: ”Noțiuni de bază și actualități în NeuroRecuperare – adulți”, pe care l-am desfășurat, cu deosebit succes, în vara anului 2015, sub egida UMFCD și respectiv – inclusiv ca exemplificare a contribuției mele și a disciplinei pe care o conduc, la activitatea didactică a FMAM – programul modulului educațional de: ”Cursuri,  workshop – lucrari si demonstratii/ ministagiu – practice, aferente modulului de evaluare multidimensionala si ingrijiri recuperatorii/ nursing de reabilitare, inclusiv la domiciliu, pentru varstnici”, organizat în urmă cu cca. doi ani, de către cadre didactice ale UMFCD, la solicitarea Asociației tinerilor medici geriatri (ATMG).  Mai prcizăm, la acest paragraf și că – în conformitate cu metodologia sectorială a UMFCD, în fiecare an, toate disciplinele din Universitatea noastră trimit către Conducerea UMFCD propunerile privind cursurile de perfecționare pe care le pot organiza în anul următor iar după centralizare, acestea sunt publicte.

DESCARCA Structura cursului de perfectionare notiuni de baza si actualitati in neurorecuperare sanatoriul de recuperare eforie sud iulie 2015

DESCARCA Program evaluare multidimensionala si ingrijiri recuperatorii inclusiv la domiciliu

DESCARCA Raport – catre CMR

Prezentăm, în attachment, propunerea de revizuire, actualizare și colmpletare a conținutului bibliografiei aferente pregătirii medicilor rezidenți și promovării examenului de medic specialist în RMFB – la care am lucrat împreună cu actuala Comisie de Specialitate a Ministerului Sănătății (MS) – și care a fost depusă, spre aprobare, Conducerii MS, de către această Comisie, împreună cu proiectul de modificare și completare a curriculei de pregătire în specialitatea de RMFB – la care, de asemenea, mi-am adus o importantă contribuție

DESCARCA Propunerea de reviziuire

evaluări cuantificate clinico-paraclinice funcționale; dispozitive asistiv-recuperatorii, inclusiv avansate (inclusiv tip brain-computer/ machine interface); bio/(neuro)- protecție/ regenerare/ recuperare, în patologie neuro-/senzitivo-motorie, vegetativă, de comunicare sau/și cognitivă, pe fond organic sau/și respectiv, cutaneo-/ musculo-scheletală, la adulți și vârstnici; îngrijiri recuperatorii complexe (inclusiv cu abordări suportivfarmacologice complexe); îngrijiri la domiciliu calificate (pentru diverse categorii de vârstă); re-inserție socio-profesională/ (educațională) a persoanelor cu invalidități/ dizabilități; e-health – baze de date/ registre electronice unitare pe domenii de patologie sau/și respectiv, pentru facilități aferente sano-turismului/ turismului
medical; management integrat/ legislație și sano-turism/ turismului medical (în special balneo-geriatric)

1. “Soluții optimizate de actuatoare pentru acționarea modulelor componente ale unor dispozitive asistive medicale” (proiect    câștigător la competiția națională a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), din anul 2004 – Programul VIASAN – cu acronimul: “ACTUAT” – premiat, în colectiv, cu Premiul Programului RELANSIN, al MEC/ Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS)/ Cercetarea Științifică de Excelență (CEEX) – Director  de Proiect: Ing. V. Cardei; Dr. Med. G. Onose: responsabil colectiv medical cercetători)

2. „Asistarea/ recuperarea ortostatismului și mersului la bătrani sever dizabilitați și bolnavi cu insuficiențe cardio-respiratorii sau/și deficiențe neurolocomotorii grave, cu ajutorul unor sisteme ortetice robotizate”, proiect cu acronimul: „ROBOSIS” (premiat cu Medalia de Aur la Salonul Internațional de Inventică, Geneva/ Elveția, 2008  – ”MOD”) , câștigător la prima competitțe națională lansata de MEC/ ANCS, pentru CEEX și având contractul de finanțare CEEX – prin Programul Național de Cercetare Științifică VIASAN – nr. 41/ 2005 – Dr. Med G. Onose: Co-Director de Proiect

3. „Inițierea unei rețele naționale complexe, de clusterizare dinamică a pacienților sechelari după traumatisme vertebro-medulare, dedicată ameliorării calitțiiii vieții acestora, ca demers contributiv pentru eficientizarea serviciilor medico-sociale de profil, in tranziție”, proiect cu acronimul: „RISCI”, câștigător la competiția națională CEEX, lansata de MEC/ ANCS in 2006 și avand contractul de finantare CEEX – prin Programul Național de Cercetare Științifică INFOSOC – nr. 79/ 2006 – Conf. Dr. G. Onose: Director de Proiect; Dr. Cristina (Chendreanu) Daia – membru în lista de personal a colectivului de specialiști al proiectului

4. “Smart textile – platforma convergentă pentru identificarea și procesarea informației personalizate mobile”, proiect cu acronimul: „IET”, câștigator la competiția națională CEEX, lansată de MEC/ ANCS în 2006 și având contractul de finanțare CEEX – prin Programul Natțonal de Cercetare Stiințifică RELANSIN – nr. 145/ 2006 – Conf. Dr. G. Onose: specialist, membru în colectivul medical de cercetători; Dr. Cristina (Chendreanu) Daia – membru în lista de personal a colectivului de specialiști al proiectului

5. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 –  2013; Axa prioritară nr.1: “Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării”; Titlul proiectului: ”Programe doctorale ȋn avangarda cercetării de excelenţă ȋn domenii prioritare: sănătate, materiale, produse şi procese innovative”; Cod Contract: 155631; Beneficiar: Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti Numărul de identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155631 – Director de proiect: Prof. Dr. Mircea Beuran; Expert coordinator – studii doctorale: Prof. Dr.  Gelu Onose

1. Onose G et al. Mechatronic wearable exoscheletons for bionic bipedal standing and walk assistance. (in press in) Frontiers in Neuroscience doi: 10.3389/fnins.2016.00343, 2016; IF: 3.4

2. Onose G, … Chendreanu (Daia) C et al. A review of published reports on neuroprotection in spinal cord injury Spinal Cord, 47 (10):716-726, 2009; IF: 1.826

3. Onose G, … Daia C et al. On the feasibility of using motor imagery EEG-based braincomputer interface in chronic tetraplegics for assistive robotic arm control: a clinical test and long-term post-trial follow-up. Spinal Cord. 50(8):599-608, 2012; IF 1.826

4. Huang H, et al. Consensus of clinical neurorestorative progress in patients with complete chronic spinal cord injury. Cell Transplant. 23 Suppl 1:S5-17, 2014. IF 3.13

5. Huang et al. Global clinical neurorestauration in complete spinal cord injury. Neuroreport 25(3) 144-144, 2014. IF 1:64.

6. Onose G, Daia C. et al. Validation of assessment method and outcomes with interferential medium frequency currents (IMFES) therapy for micturition control in mainly SCI patients with neurogenic bladder (NB). European Journal of Neurology 19, Supplement 1:576-576, 2012. IF 4.16

7. Capisizu A, … Onose G. et al. Findings regarding the relationships between sociodemographic, psychological, co-morbidity factors, and functional status, in geriatric inpatients. Adv Exp Med Biol. 821:45-55, 2015. IF: 2.0

8. Onose G, … Chendreanu (Daia) C et. al. Recent advancements in biomaterials and medical devices, aiming to improve consistently the outcomes of therapeutic approaches within spinal cord injury. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 10(1) 18- 28, 2008. IF: 1.1

9. Padure L, Onose G. Our experience in using the botulinum toxin at spastic children. Movement Disorders Vol. 24, pp.:S454-S455, 2009. IF: 4.014

10. Popescu M, … Onose G et al. Foix-Chavany-Marie syndrome caused by bilateral opercular lesions: right side tumor and left side ischemic stroke. Rev Neurol. 1;57(7):333-5, 2013. IF: 0.926

TOP