Disciplina Fiziologie

Prof. Univ. Caruntu Constantin titular

Cursurile și lucrările practice caracterizate prin claritate si accesibilitate furnizează noțiunile necesare înțelegerii proceselor fiziologice fundamentale.

Procesul de predare – învățare centrat pe student implică ierarhizarea complexității, a volumului informațiilor oferite, precum și a obiectivelor educaționale în funcție de treptele de specializare.

Utilizarea tehnicilor moderne de transmitere a informației în procesul didactic, dezvoltarea metodelor interactive, stimularea elaborării de referate și studii de caz de către studenți, promovează o mai bună pregatire individuală, gândirea independentă și potențialul creativ al studenților.

Monitorizarea pregătirii riguroase, continue, a asimilării noțiunilor predate, evaluarea corectă, permit evidențierea detaliată a nivelului de pregătire al fiecărui student.

Îndrumarea şi participarea la cercurile și manifestările ştiinţifice studenţeşti, implicarea în cadrul proiectelor de cercetare științifică a studenţilor cu performanţe deosebite, îndrumarea acestora în vederea redactării lucrărilor de licență, încurajarea studenților în activitatea de elaborare și publicare a unor lucrări științifice permit dezvoltarea activității de cercetare și extinderea echipelor de tineri cercetători.

Bibliografie

 • Fiziologie umană , Ion Haulica, Ed. Medicala , Bucureşti, 2007
 • Tratat de fiziologie a omului “, editia a 11-a, Arthur C.Guyton, John E. Hall – traducere publicata in limba romana cu acordul Elsevier Inc. – Bucuresti: Editura Medicala Callisto, 2007
 • Medical Physiology, Walter Boron , Ed. Saunders, 2005
 • Digestia si absorbtia, Ioana Anca Badarau , Ed. Universitara”Carol Davila” Bucuresti, 2000.
 • Fiziologie Sistemul digestiv, Sistemul endocrin, Metabolismul energetic, Termoreglarea – Note de curs”, Ioana Anca  Bădărău, Mariana Artino, Dumitru Ferechide, Cătălina Ciornei, Raluca Papacocea, Istvan Lazăr, Ed. Universitara “Carol Davila” Bucuresti 2009.
 • Fiziologie – Apa în organism, Sistemul digestiv, Sistemul endocrin, Metabolismul energetic, Termoreglarea – Note de curs, sub red. Prof. Univ. Dr. IA Bădărău, A II-a, Ed Universitară „Carol Davila”, 2014.
 • Caruntu C. Noțiuni de electrofiziologie cardiacă și electrocardiografie. Editura Universitară „Carol Davila”, București 2014.
 • Teste Fiziologie, sub red. Prof. Univ. Dr. IA Bădărău, Ediţia I, Ed Universitară „Carol Davila”, 2014.
 • Ioana Anca Badarau, Mariana Artino, Dumitru Ferechide, Catalina Ciornei, Raluca Papacocea – „FIZIOLOGIA” ghid de lucrari practice pentru studentii Facultatii de Moase si Asistenta Medicala, vol.I
 • Ioana Anca Badarau, Mariana Artino, Dumitru Ferechide, Catalina Ciornei, Raluca Papacocea – „FIZIOLOGIA” ghid de lucrari practice pentru studentii Facultatii de Moase si Asistenta Medicala, vol.II
 • Fiziologie – ghid de lucrări practice, sub red. Prof. Univ. Dr. I.A. Bădărău, Ediţia a III-a, Ed Universitară „Carol Davila”, 2014
 • stresul
 • psihodermatologia
 • inflamatia cutanata
 • inflamatia neurogenica
 • dermato-oncologia
 • microscopia confocala in vivo
 • Studiu in vitro al efectului hormonilor de stres asupra proliferarii  si capacitatii de migrare a melanomului – finanțat de Universitatea  de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București; 2014-2016;
 1. Caruntu C, Boda D, Caruntu A, Longo C. Skin Stem Cells in Cutaneous Wound Healing and Tumorigenesis; in “Stem Cells between Regeneration and Tumorigenesis”, e-book, Editors: Cristiana Tanase and Monica Neagu, Bentham Publishing House, 2015, Provisional number 27-8-2013-Ebk1//EOI-205. In press
 2. Caruntu C. Noțiuni de electrofiziologie cardiacă și electrocardiografie. Editura Universitară „Carol Davila”, București 2014, ISBN: 978-973-708-795-9
 3. Neagu M, Caruntu C, Constantin C, Boda D, Zurac S, Spandidos DA, Tsatsakis AM. Chemically induced skin carcinogenesis: Updates in experimental models (Review). Oncol Rep. 2016 May;35(5):2516-28. doi: 10.3892/or.2016.4683. (ISI IF 2015: 2.486)
 4. Voiculescu V, Calenic B, Ghita M.A., Lupu M, Căruntu A, Moraru L, Voiculescu S.E, Ion A, Greabu M, Ishkitiev N, Caruntu C. From normal skin to squamous cell carcinoma – a quest for novel biomarkers. Dis Markers. 2016;2016:4517492, 14 pag. doi:10.1155/2016/4517492 (ISI IF 2015: 2.137)
 5. Lupu M, Caruntu C, Ghita M.A, Voiculescu V, Voiculescu S, Rosca A.E., Caruntu A, Moraru L, Popa I.M, Calenic B, Greabu M, Costea D.E. Gene Expression and Proteome Analysis as Sources of Biomarkers in Basal Cell Carcinoma. Dis Markers. 2016;2016:9831237, 9 pag. doi:10.1155/2016/9831237 (ISI IF 2015: 2.137)
 6. Ghita MA, Caruntu C, Rosca AE, Kaleshi H, Caruntu A, Moraru L, Docea AO, Zurac S, Boda D, Neagu M, Spandidos DA, Tsatsakis AM. Reflectance confocal microscopy and dermoscopy for in vivo, non-invasive skin imaging of superficial basal cell carcinoma. Oncol Lett. 2016 May;11(5):3019-3024. (ISI IF 2015: 1.482)
 7. Calenic B, Greabu M, Caruntu C, Tanase C, Battino M. Oral keratinocyte stem/progenitor cells: specific markers, molecular signaling pathways and potential uses. Periodontol 2000. 2015 Oct;69(1):68-82. doi: 10.1111/prd.12097. (ISI IF 2015: 4.949)
 8. Caruntu C, Boda D, Dumitrascu G, Constantin C, Neagu M. Proteomics focusing on immune markers in psoriatic arthritis. Biomark Med. 2015 Jun;9(6):513-28. (ISI IF 2015: 2.179)
 9. Căruntu C, Boda D, Musat S, Căruntu A, Mandache E. Stress-induced mast cell activation in glabrous and hairy skin. Mediators Inflamm. 2014;2014:105950. 9 pages. doi:10.1155/2014/105950 (ISI IF 2014: 3.236)
 10. Căruntu C, Boda D. Evaluation through in vivo reflectance confocal microscopy of the cutaneous neurogenic inflammatory reaction induced by capsaicin in human subjects. J Biomed Opt. 2012 Aug;17(8):085003. doi: 10.1117/1.JBO.17.8.085003., 2012. (ISI IF 2012: 2.881)
TOP