Disciplina Audiologie si protezare clinica

Conf. Univ. Georgescu Madalina Gabriela titular
Sef Lucrari Marinescu Andreea-Natalia titular

În cadrul disciplinei de Audiologie și protezare auditivă se organizează anual cursul de perfecționare

„Actualități în Explorarea Audio-Vestibulară” cu durată de două săptămâni, curs inclus în tematica obligatorie pentru obținerea competenței în Audiologie

Ziua Tematica

 • L Anatomia şi fiziologia analizatorului auditiv.
 • M Teste subiective de explorare auditivă – partea I (acumetrie, ATL, supraliminare, AV).
 • Mc Teste subiective de explorare auditivă – partea a II-a (audiometrie pediatrică).
 • J Teste obiective de explorare auditivă – partea I (impedansmetria, otoemisiuni acustice).
 • V Screening-ul auzului la nou-născut.
 • L Teste obiective de explorare auditivă – partea a III-a (electrofiziologie).
 • M Patologie auditivă:Hipoacuzia de transmisie.Hipoacuzia neurosenzorială
 • Mc Anatomia și fiziologia analizatorului vestibular.
 • J Examen clinic vestibular. Teste obiective vestibulare.
 • V Patologie vestibulară.

Bibliografie: note de curs și cursuri format Power Point

Activitatea didactică și de cercetare a disciplinei de Audiologie și protezare auditivă se focalizează pe accesul studenților FMAM la cele mai noi informații în domeniu, atât din punct de vedere audiologic și medical, cât și din punct de vedere al profesiei de Audiolog, având în vedere că șeful de disciplină este reprezentantul național în EFAS

– Federația Europeană a Societăților de Audiologie, for dedicat exclusiv Audiologiei și programelor educaționale din această specialitate (studii universitare și de masterat).

Activitatea didactică include cursuri actualizate din cele mai importante aspecte ale Audiologiei și protezării auditive, lucrări practice în care toți studenții învață examenul de bază al Audiologiei – audiograma tonală liminară, luarea unui mulaj de conduct auditiv extern în vederea creării componentei individualizate a protezei auditive convenționale, precum și noțiuni de bază pentru service-ul unei proteze auditive.

Lucrările practice se desfășoară sub stricta supraveghere și instruire a audiologilor cu experiență de peste 5 ani în domeniul Audiologiei, pe echipamente moderne, similare celor pe care studenții le vor găsi în departamentele de Audiologie sau de protezare auditivă din spitalele și centrele de audiologie publice și private.

În plus, studenții sunt incluși în programe de voluntariat în cadrul manifestărilor organizate de șeful de disciplină și Fundația Special Olympics Romania, prin care se oferă servicii audiologice persoanelor cu dizabilități intelectuale, predominant persoane cu sindrom Down.

De asemenea, studenții sunt invitați să participe și la activitățile de voluntariat de screening auditiv la preșcolari și școlari, organizate de șeful de disciplină în grădinițele și școlile primare din București.

Activitatea educațională disciplinei include și coordonarea lucrărilor de licență ale studenților FMAM atrași de profesia de audiolog (peste 15 de la înființare).

Din punct de vedere al activității de cercetare, activitatea de voluntariat și activitatea medicală și audiologică aferentă lucrărilor de licență reprezintă interesul personalului disciplinei de Audiologie și protezare auditivă spre înțelegerea mecanismelor incomplet cunoscute din domeniul patologiei auditive, creșterea beneficiului adus de protezele auditive convenționale și implantabile, precum și crearea de dispozitive medicale noi.

Principalul obiectiv al disciplinei de Audiologie și protezare auditivă este dezvoltarea competențelor profesionale necesare practicii clinice individuale în domeniul prevenției pierderii auzului, diagnosticuluihipoacuziei sși reabilitării auditive a persoanelor hipoacuzice prin protezarea auditivă convențională (aparate auditive) sau cu proteze implantabile (inclusive implant cohlear).

Absolvenții FMAM vor beneficia de cursuri și lucrări practice conforme curriculelor de Audiologie din Europa, stipulate de Federația Europeană a Societăților de Audiologie (EFAS): teste audiologice subiective și obiective în vederea evaluării nivelului de auz la copii și adulți, metode de screening auditiv la nou-născuți și preșcolari, precum și la persoanele cu risc de hipoacuzie (profesii exercitate în zgomot, tratamente ototoxice, vârstnici), teste audiologice obiective pentru diagnosticul audiologic al persoanelor care nu pot colabora la teste subiective (nou-născuți și sugari, persoane cu retard mental sau simulanți/cazuri medico-legale), recomandarea protezei auditive adecvate fiecărui pacient și reglajul acesteia, reglajul protezelor implantabile (ex. implant cohlear).

Curricula

Semestrul I

 1. Anatomia sistemului auditiv
 2. Fiziologia auzului
 3. Fiziopatologia auzului
 4. Reabilitarea auditivă
 5. Proteze auditive convenționale
 6. Proteze auditive implantabile

Semestrul II

 1. Impedansmetria
 2. Otoemisiuni acustice
 3. Potențiale evocate auditiv
 4. Protezarea auditivă

Bibliografie: note de curs și cursuri format Power Point

În cadrul disciplinei de Audiologie și protezare auditivă se organizează anual cursul de perfecționare

„Actualități în Explorarea Audio-Vestibulară” cu durată de două săptămâni, curs inclus în tematica obligatorie pentru obținerea competenței în Audiologie

Ziua Tematica

 • L Anatomia şi fiziologia analizatorului auditiv.
 • M Teste subiective de explorare auditivă – partea I (acumetrie, ATL, supraliminare, AV).
 • Mc Teste subiective de explorare auditivă – partea a II-a (audiometrie pediatrică).
 • J Teste obiective de explorare auditivă – partea I (impedansmetria, otoemisiuni acustice).
 • V Screening-ul auzului la nou-născut.
 • L Teste obiective de explorare auditivă – partea a III-a (electrofiziologie).
 • M Patologie auditivă: Hipoacuzia de transmisie. Hipoacuzia neurosenzorială.
 • Mc Anatomia și fiziologia analizatorului vestibular.
 • J Examen clinic vestibular. Teste obiective vestibulare.
 • V Patologie vestibulară.

Bibliografie: note de curs și cursuri format Power Point

 •  Screening auditiv
 • Hipoacuzie Acufene
 • Impedansmetrie
 • Otoemisiuni acustice
 • Potențiale evocate auditiv
 • Beneficiu proteze auditive
 • Maturare căi auditive
 • Verificare funcționalitate căi auditive după protezare
 • Traumă sonoră
 • Ototoxicitate

1. Cernea M., Neagu A., Georgescu M., Modan A., Zaulet D., Hirit Alina C., Ninu A., Filip C., Stan V. Promoting the resilient process for deaf children by play and drama therapy, The Second World Congress of Resilience: From Person to Society (Timisoara-Romania, 8-10 May 2014), MEDIMOND International Proceedings 1251-1254, ISBN 978-88- 7587-697- 5.

2. Ovidiu Alexandru Băjenaru, Dafin Fior Mureșanu, Silviu Albu, Viorel Zainea, Alexandru Pascu, Adina Roceanu, Mădălina Gabriela Georgescu, Cozma Sebastian, Luigi Mărceanu, for the OSVaLD investigators. Effects and Tolerability of Betahistine in Patients with Vestibular Vertigo: Results from the Romanian Contingent of the OSVaLD Study. International Journal of General Medicine, 2014, vol. 7, 531-538, ISSN: 11787074.

3. Prof. Dr. T. Ataman, Conf. Dr. Mădălina Georgescu Problema conductului cutan în chirurgia supurațiilor mastoidiene. ORL.ro anul VI, nr. 25 (4/2014), pg. 40-41, Editura Versa Puls Media, ISSN 2067-6530.

4. Mădălina Georgescu Paroxismia vestibulară – Compresia vasculonervoasă a nervului cohleo-vestibular. ORL.ro anul VII, nr. 27 (2/2015), pg. 32-36, Editura Versa Puls Media, ISSN 2067-6530.

5. M. Georgescu, S. Vladareanu Early audiological diagnostic in newborn and infant. DOI:10.18643/gieu.2015.131, GINECOeu 11(3)131- 133(2015), Editura VERSA PULS MEDIA, ISSN 1841-4435 (print) eISSN 2066-250X (online).

6. V. Budu, Tatiana Decuseară, Raluca Baican, Diana Cojocaru, I. Bulescu, Mădălina Georgescu, M. Tușaliu, B. Mocanu Compatible Biomaterials Used in ENT Practice – literature review, Scientific Bulletin of the Electrical Engineering Faculty – Year 15 No.2(30) 5-8, ISSN 1843-6188.

7. Mădălina Georgescu, Andreea Marinescu, V. Budu, I. Bulescu, M. Tușaliu, Magdalena Cernea Cochlear implant – an active implantable device, Scientific Bulletin of the Electrical Engineering Faculty – Year 15 No.3(31), 27-31, ISSN 1843-6188.

8. Sloot F, Hoeve HL, de Kroon ML, Goedegebure A, Carlton J, Griffiths HJ, Simonsz HJ; EUS€REEN Study Group Inventory of current EU paediatric vision and hearing screening programmes. Med Screen. 2015 Jun;22(2):55-64. doi: 10.1177/0969141315572403. Epub 2015 Mar 5.

9. Cristian Martu, Madalina Gabriela Georgescu, Ioana Martu, Corina Butnaru, Vlad Porumb, Luminita Radulescu Utility of drug loaded nanoparticles in the treatment of inner ear pathology, Materiale plastice anul 2016, vol. 53, no. 2, June 2016, pg. 321-326, ISSN 0025/5289.

10. Madalina Georgescu, Andreea Marinescu, Angela Tonu, M. Radulescu , V. Budu, M. Tusaliu, Magdalena Cernea Implantable bone-conduction hearing aid Baha system, Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and  Computer Science JEEECCS, Volume 2, Issue 3, pages 53-60, 2016.s

TOP