Coordonatori de rezidentiat

Pe tot parcursul pregătirii prin rezidențiat, rezidentul este repartizat în grija unui cadru didactic UMF denumit COORDONATOR de rezidențiat.

Pentru parcurgerea modulelor prevăzute în curricula de pregătire, rezidenții vor solicita acordul unui coordonator (ex.: indiferent de specialitatea rezidentului, pentru modulul de medicină internă - un coordonator în specialitatea medicină internă)

Prezentăm mai jos lista coordonatorilor / specialitate din UMF "Carol Davila" București

TOP