Facultatea de Medicină DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT IN ORIGINAL ȘI A CONTRACTELOR DE STUDIU (2 EXEMPLARE), LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ SE VA FACE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: 10 AUGUST 2020 ORELE 9.00 – 15.00 – LITERELE A+B+C+D+E+F+ G+H+I+J+K 11 AUGUST 2020 ORELE 9.00 – 15.00 – LITERELE L+M+N+O+P+R+S+Ș 12 AUGUST 2020 ORELE 9.00 – 12.00

În atenția candidaților admiși la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 la forma de învățământ cu taxă pentru anul  universitar 2020-2021 Confirmarea locului cu taxă la concursul de admitere din anul universitar 2020-2021 se va face prin achitarea a 50% din taxa anuală de studii în perioada 04/08/2020– 07/08/2020: Cu ordin de plată folosind următoarele

Vă aducem la cunoștiință că în ședința Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București s-a aprobat prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de analiză privind mobilitatea academică a studenților înmatriculați la ciclul de învațământ ”LICENȚĂ”, până la data de 11.09.2020 inclusiv. https://umfcd.ro/studenti/viitori-studenti/mobilitate-academica-an-universitar-2020-2021/

Candidații care au fost declarați respinși și au obținut un punctaj egal sau mai mare de 50 pot depune cerere de solicitare a unui loc cu taxă în valoare de 6000 euro/an universitar (descarcă cerere) la secretariatul Facultății de Medicină la următoarea adresă de e-mail cereritaxamedicina@umfcd.ro, în perioada  03 august 2020 – 31 august 2020.

Mesaj Rector

Întreaga comunitate a UMF “Carol Davila” rămâne, înainte de toate, o mare familie Împreună am reușit să traversăm un an universitar extrem de dificil dominat, în cea de a doua sa jumătate, de puternica criză pandemică generată de noul coronavirus SARS CoV-2 perioadă în care am fost supuși unor adevărate teste de anduranță, dar pe

Facultatea de Medicină DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT IN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ SE VA FACE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: – 28.07.2020 ORELE 9.00-15.00 – LITERELE A+B+C – 29.07.2020 ORELE 9.00-15.00 – LITERELE D+E+F+G+H+I+J+K – 30.07.2020 ORELE 9.00-15.00 – LITERELE L+M+N+O – 31.07.2020 ORELE 9.00-15.00 – LITERELE P+R+S+Ș – 03.08.2020 ORELE 9.00-12.00 – LITERELE T+V+Z

Anunț confirmare loc buget

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI CONCURS ADMITERE IULIE 2020 CONFIRMAREA LOCULUI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENȚĂ BUGET Pentru confirmarea locului finanțat la buget în urma Concursului de admitere organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, sesiunea Iulie 2020, candidații admiși la buget vor depune la

Anunț înscrieri locuri taxă

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”CAROL DAVILA” BUCUREȘTI CONCURS ADMITERE 2020 Calendar depunere cereri taxă Valoare taxă: 9000 lei/an universitar pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie 6000 lei/an universitar pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală 28, 29, 30, 31 iulie – depunere cereri taxă (descarcă cerere tip), la următoarele adrese de e-mail:

Anunț contestații punctaj

Contestațiile privind rezultatele probei scrise (punctaj) se depun electronic, în programul de lucru al secretariatelor, între orele 0900-1600 în ziua de 27 iulie 2020, la următoarele adrese de e-mail: Facultatea de Medicină decanatmedicina@umfcd.ro Facultatea de Medicină Dentară decanat.medicinadentara@umfcd.ro Facultatea de Farmacie decanat.farmacie@umfcd.ro Facultatea de Moașe și Asistență Medicală decanat.fmam@umfcd.ro Contestațiile vor conține următoarele date de

A N U N Ț FACULTATEA DE MEDICINĂ: În urma analizării contestațiilor privind conținutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri, vă informăm că acestea au fost nejustificate (respinse). COMISIA CENTRALĂ PE FACULTATE FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ: În urma analizării contestațiilor privind conținutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri, vă informăm că acestea au

TOP