Arhivă Mobilitate academică

Mobilitate academică An universitar 2022/2023

ETAPA III

N O T Ă – ETAPA III

Candidații se vor prezenta fizic cu documentele solicitate conform calendarului, în perioada 05 Septembrie – 09 Septembrie 2022, intervalul orar 12-16, la sediul Rectoratului U.M.F.C.D. – Direcția Generală Secretariat Universitate, Etaj 1 – Strada Dionisie Lupu Nr.37, Sector 3, București.

La depunerea documentelor, candidații vor avea Secțiunea a II a documentului „Cerere de transfer 2022-2023” (Situație școlară – sinteză) completată și ștampilată de Universitatea/Facultatea de proveniență.

În cazul în care examenul pentru disciplina „Practica de specialitate pentru însușirea unor deprinderi și competențe medicale” nu a fost încă susținut, se poate depune situația școlară în care nu se regăsește această notă, iar candidații vor completa și prezenta și documentul „Declarație pe propria răspundere privind situația examenului de practică”.

ETAPA I

Arhivă Mobilitate Academică

TOP