Mobilitate academică An universitar 2023/2024

 N O T Ă – ETAPA III

Candidații se vor prezenta fizic cu documentele solicitate conform calendarului, în perioada 01 Septembrie – 05 Septembrie 2023, intervalul orar 12-16, la sediul Rectoratului U.M.F.C.D. – Direcția Generală Secretariat Universitate, Etaj 1 – Strada Dionisie Lupu Nr.37, Sector 3, București.

Documentul „Cerere de Mobilitate 2023-2024”  se va depune cu secțiunea a II a documentului (Situație școlară – sinteză) completată și ștampilată de Universitatea/Facultatea de proveniență.

În cazul în care examenul pentru disciplina „Practica de specialitate pentru însușirea unor deprinderi și competențe medicale” nu a fost încă susținut, se poate depune situația școlară în care nu se regăsește această notă, iar candidații vor completa și prezenta și documentul „Declarație pe propria răspundere privind situația examenului de practică”.

Arhivă Mobilitate Academică

TOP