Anunț selecție Metodologie de selectie a partenerilor privați Ghidul solicitantului Scrisoare de intenție Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Declarație privind menținerea tipului de întreprindere Anexa 3 – Declarație