Disciplina Farmacologie si Farmacie Clinica

Prof. Univ. Negres Simona titular
Prof. Univ. Chirita Cornel titular
Conf. Univ. Velescu Bruno-Stefan titular
Conf. Univ. Zbarcea Cristina-Elena titular
Conf. Univ. Stefanescu Emil titular
Conf. Univ. Seremet Cristina titular
Conf. Univ. Zanfirescu Anca titular
Asist. Univ. Marineci Cristina Daniela determinat
Asist. Univ. Valeanu Andrei titular
Asist. Univ. Mihai Dragos Paul determinat
Asist. Univ. Andrei Corina determinat
Asist. Univ. Puscasu Ciprian determinat

Farmacodinamia s-a predat în învăţământul farmaceutic din Bucureşti încă de la înfiinţarea acestuia (1855). Timp de mulţi ani nu a existat o disciplină independentă de farmacodinamie, cunoştinţele de specialitate fiind înglobate în altele înrudite.

În 1934, s-a înfiinţat în cadrul Facultății de Farmacie, Catedra de Farmacognozie şi Farmacodinamie, condusă de C. Kollo, ca suplinitor, până în 1935, când a fost titularizat profesorul dr. Gheorghe Martinescu. Din 1938 este numit titular profesorul dr. Gheorghe Niculescu. Odată cu acumularea de noţiuni noi în domeniul farmacodinamiei, cursurile de Farmacognozie şi Farmacodinamie s-au diversificat, ajungându-se la necesitatea de a separa cele două discipline.

Astfel, începând cu anul universitar 1947-1948, Farmacognozia s-a predat în anul IV, iar Farmacodinamia, ca disciplină separată, în anul V. Prof. dr. doc. Dumitru Dobrescu, farmacist şi medic farmacolog, a condus Disciplina de Farmacodinamie din Facultatea de Farmacie, Bucureşti, timp de 30 de ani (1967-1997).

Sub coordonarea lui, programa analitică a cursului este sistematizată în două capitole mari: partea generală şi cea specială. Prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea a urmat la conducerea Catedrei de Farmacologie, de la 1 septembrie 1997, după pensionarea dlui profesor Dobrescu. În prezent, Disciplina de Farmacologie și Farmacie Clinică este condusă de prof. dr. Simona Negreș.

În cadrul disciplinei se desfășoară o activitate continuă de Farmacie clinică, specialitate farmaceutică aflată la graniţa dintre Medicină şi Farmacie, responsabilă de asigurarea unei farmacoterapii eficiente şi sigure pentru pacient.

Prin activitatea noastră urmărim permanent trei criterii: maximizarea efectului terapeutic al medicamentelor prin individualizarea terapiei fiecărui pacient, minimalizarea riscului de apariţie a reacţiilor adverse şi alegrea tratamentului pe criteriul cost/eficienţei.

Aceste activități se desfășoară în strânsă colaborare cu farmaciștii clinicieni angajați în farmaciile de spital și în farmaciile de comunitate și implică participarea studenților Facultății de Farmacie din anii terminali și a rezidenților în specialitatea Farmacie clinică.

Ne-am propus demararea unor proiecte interregionale care vizează următoarele aspecte:

 • Analiza consumului de suplimente nutritive în România şi decelarea interacţiunilor dintre acestea şi tratamentul fiecărui pacient;
 • Analiza medicaţiei pacientului vârstnic ţinând cont de faptul că la această categorie de vârstă sunt decelate trei modalităţi de prescripţie suboptimală: „overuse”, “misuse”, “underuse”;
 • Implicarea într-un program amplu pentru creşterea aderenţei şi persistenţei la tratamentul cronic;
 • Crearea unui centru de Farmacovigilenţă şi implicarea activă în aceastdomeniu;

Activitatea didactică se desfăşoară pe parcursul a trei ani de studiu şi constă în predarea noţiunilor de farmacologie generală, farmacologia aparatelor şi sistemelor şi farmacoterapie. În cadrul procesului educational se pune accent pe corelarea datelor privind mecanismele de acţiune ale medicamentelor cu indicaţiile terapeutice şi a aspectelor de farmacocinetică ţinând cont de faptul că acestea influenţează posologia substanţelor active. De asemenea, în cadrul prelegerilor se acordă o atenţie deosebită interacţiunilor medicament/medicament, medicament/aliment şi medicament/supliment nutritiv.

În cadrul procesului de perfecţionare postuniversitară sunt propuse cursuri care vizează actualizarea informaţiilor din domeniul medicamentului punându-se accent atât pe moleculele nou autorizate, pe terapia biologică cât şi pe datele de farmacovigilenţă ale moleculelor mai vechi.

Cercetarea ştiinţifică s-a realizat în strânsă colaborare cu diverse discipline ale Facultăţilor de Farmacie din Bucureşti sau din ţară şi cu alte instituţii alături de care am participat la proiecte de cercetare: Institutul Naţional de dezvoltare Chimico Farmaceutică, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Biologie. Direcţiile de cercetare în cadrul disciplinei sunt:

Cercetări preclinice privind variabilitatea răspunsului farmacologic în testele de analgezie, cu trei subdirecţii:

 • Variabilitatea răspunsului farmacologic în funcție de tipologia psihoneuroendocrină
 • Variabilitatea răspunsului farmacologic în durerea neuropată
 • Variabilitatea răspunsului la durere prin administrarea de compuși organici nou sintetizați sau a principiilor active de natură vegetală
 • Cercetări preclinice privind variabilitatea răspunsului farmacologic în testele de investigare a acţiunii substanţelor psihotrope
 • Cercetări farmacologice experimentale privind eficacitatea substanţelor nou sintetizate sau a principiilor active de natură vegetală în diabet zaharat şi dislipidemie
 • Cercetări de farmacocinetică experimentală privind estimarea profilului farmacocinetic al unor compuși de natură anorganică
 • Screening farmacologic şi toxicologic pentru determinarea parametrilor farmacodinamici de interes (locul acţiunii, latenţa efectului, durata acţiunii) şi a toxicităţii acute (exprimată prin DL50) pentru substanţe organice nou sintetizate sau pentru principii active de natură vegetală.

Au fost create şi validate 5 modele farmacologice experimentale, care au fost utilizate ulterior în realizarea cercetărilor din cadrul unor proiecte şi teze de doctorat:

 1. Model pentru inducerea depresiei cu rezerpină la şoarece, plecând de la ideea că depresia ca şi fenomen este foarte greu de cuantificat la animalele de laborator, în absenţa scalelor verbale. Am utilizat ca agent farmacologic rezerpina, care produce depleţie de catecolamine la nivel central şi poate induce din punct de vedere biochimic un sindrom depresiv la animal.
 2. Model experimental de inducere a hiperexcitabilității și manifestărilor de tip psihotic prin administrare de selegilină sau levodopa. Aceste substanțe cresc semnificativ concentrația cerebrală de dopamină, cu apariția unui sindrom de tip psihotic. Modelul poate servi la testarea substanțelor antipsihotice cu mecanism antidopaminergic.
 3. Model experimental pentru inducerea diabetului aloxanic la şobolan, identificând doza care produce un răspuns optim atât în ceea ce priveşte procentul de animale din colectivitate la care se instalează diabetul, cât şi rata de supravieţuire a animalelor diabetice, fără administrare suplimentară de insulină.
 4. Model experimental pentru inducerea poliartritei reumatoide cu adjuvant Freund la şobolan, pe care am putut evidenţia modificările radiologice pozitive ale metotrexatului condiţionat sub formă de lipozomi, cu o toxicitate sistemică redusă.
 5. Model experimental pentru inducerea durerii neuropate prin administrare de paclitaxel la şobolan, care a permis obţinerea unui răspuns hiperalgic intens şi de durată (menţinut aproximativ 3 săptămâni după întreruperea chimioterapicului). Modelul animal a permis evaluarea efectului antialgic al unor substanţe active administrate singure sau în asociere.
 6. Model experimental de hipersensibilizare de contact la șoareci BALB/c, utilizând ca alergen 2,4- dinitrofluorobenzen (DNFB). Fenomenul alergic a fost evaluată prin determinarea grosimii urechii stângi cu ajutorul unui micrometru digital. Această metodă a permis determinare DE 50 a unor extractele hidro-alcoolice uscate, cu proprietatea de a reduce reacția de hipersensibilizare.

În activitatea Disciplinei de Farmacologie şi Farmacie clinică se înscriu următoarele obiective:

Însuşirea noţiunilor generale corespunzătoare ramurilor fundamentale: farmacocinetică, farmacodinamie, farmacotoxicologie şi aplicative: farmacografie, farmacoterapie, farmacoepidemiologie ale Farmacologiei.

Însuşirea legislaţiei de bioetică, a manevrelor corecte de imobilizare şi de administrare a substanţelor de testat în cadrul experienţelor efectuate pe animalul de laborator.

Fundamentarea cunoştinţelor privind indicaţiile terapeutice ale medicamentelor, bazate pe inţelegerea mecanismelor de acţiune la nivel molecular, celular şi functional al acestora.

Fundamentarea prescrierii medicamentelor pe cunoaşterea parametrilor farmacocinetici.

Fundamentarea contraindicaţiilor şi precauţiilor în farmacoterapie pe baza reacţiilor adverse şi a posibilelor boli iatrogene.

Consilierea pacientului cu privirea la modul şi momentul optim al administrării medicamentului (raportat la nictemer şi bioritm circadian), al indicaţiilor terapeutice şi al reacţiilor adverse.

Consilierea pacientului privind utilizarea medicamentelor OTC.

Obiectivele activităţii de Farmacie clinică includ aspecte privind:

 • Optimizarea şi individualizarea farmacoterapiei pe baza criteriilor clinic şi farmacocinetic.
 • Identificarea interacţiunilor medicament/medicament, medicament/aliment, medicament etic/medicament OTC, medicament/supliment alimentar, medicament/ patologie.
 • Ajustarea dozelor în funcţie de parametrii biometrici sau insuficienţa căilor de epurare.
 • Monitorizarea terapiei pe criteriul farmacocinetic (monitorizarea concentraţiei plasmatice a medicamentului, în spital).
 • Identificarea incompatibilităţilor in vitro (seringă, flacon de perfuzie)
 • screening farmacologic şi toxicologic
 • durere neuropată
 • dislipidemie
 • diabet zaharat
 • substanţe psihotrope
 1. CEEX 51/2005: „NOI STRUCTURI CU POSIBILĂ ACŢIUNE ANTIDIABETICĂ/ANTIOBEZITATE DIN CLASA AGONIŞTILOR RECEPTORILOR BETA-3 ADRENERGICI; CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE” perioada: 2005 – 2007.
 2. PC NR. 1750 ”SINTEZA ŞI EVALUAREA FARMACOLOGICĂ A NOI COMPUŞI, PENTRU IMPLEMENTAREA DE TERAPIA MODERNE ÎN TRATAMENTUL OBEZITĂŢII ŞI/SAU DIABETULUI DE TIP 2: CERCETĂRI PREPARATIVE, STRUCTURĂ, SCREENING FARMACOLOGIC” perioada: 2008 – 2011.
 3. PN II 952/13.05.2013: “OBŢINEREA PRIN METODE BIOTEHNOLOGICE A UNOR NOI TIPURI DE VECTORI PENTRU PRINCIPII FITOTERAPEUTICE ŞI MODELAREA MECANISMELOR DE CEDARE A ACESTORA”, perioada: 2014 – 2016.
 4. PN II Contract 15 BM/2016-Cooperare Africa de Sud: “SELF-EMULSIFYING DELIVERY SYSTEM FOR NEW METAL COMPLEXES AS MATERIALS WITH POTENTIAL HEALTH USE”, perioada: 2016 – 2017.
 1. Negreş S, Zbârcea CE, Arsene A, Chiriţă C, Buzescu A, Velescu BŞ, Ştefănescu E, Şeremet OC, Nicolescu F. Experimental pharmacological model for inducing and quantifying depression in mouse. Farmacia 2013; 61(6): 1102-1116. [ISSN: 0014-8237; IF (2014): 1,005].
 2. Ancuceanu R, Dinu M, Hovaneț MV, Anghel AI, Popescu CV, Negreș S. A Survey of Plant Iron Content – A Semi-Systematic Review. Nutrients 2015; 7: 10320–10351. [ISSN 2072-6643; IF: 3,27].
 3. Buzescu A., Negreș S., Lefter M., Velescu B.Ș., Ștefănescu E., Chiriță C., Nicolescu F. The influence of some psychotropic substances on conditioning using an active avoidance paradigm. Farmacia 2014; 62(1):202-210. [ISSN 0014-8237; IF (2014): 1,005].
 4. Bărbuceanu ŞF, Băncescu G, Şaramet G, Drăghici C, Rădulescu SF, Ionescu A, Negreş S. Synthesis and bological evaluation of some new N 1 -[4- (4-chlorphenylsulfonyl)benzoyl]-N  4 -(aryl)- thiosemicarbazides and products of their cyclization. Heteroatom Chemistry 2013 July; 24(4): 309-321 [ISSN: 1098-1071; IF:1,577].
 5. Negreş S, Chiriţă C, Moroşan E, Arsene AL. Experimental pharmacological model of diabetes induction with alloxan in rat. Farmacia 2013; 61(2): 313-323. [ISSN: 0014-8237. [ISSN: 0014-8237; IF: 1,251]
 6. Ştefănescu E., Negreş S., Chiriţă C., Zbârcea C.E., Neagu R. Pharmacological screening regarding the influence of some newly synthesized beta-phenylethylamines on the systolic and diastolic blood pressure in rats. Farmacia, 2012; 60(5):642-651 [ISSN: 0014-8237; F.I.: 0,578; S.I.: 0,040]
 7. Zbârcea CE, Negreş S, Chiriţă C. Gabapentin, alone and associated with tramadol reduces peripheral paclitaxel-induced neuropathy in rats. Farmacia, 2011; 59(3):414-423 [ISSN: 0014-8237; F.I.: 0,669; S.I.: 0,043]
 8. Chiriţă C, Cristea AN, Militaru M, Negreş S, Zbârcea CE, Nuţă DC. Pharmacological evaluation of acute and subacute toxicity and antidepressant effect after acute administration of novel N-substituted benzamides. Farmacia, 2010; 58(1):21-28 [ISSN: 0014-8237; F.I.: 0,850; S.I.: 0,154]
 9.  Velescu BS, Anuţa V, Uivaroşi V. Pharmacokinetic evalution of a novel ruthenium-ofloxacin complex, as potential therapeutic agent. Farmacia 2012, 62 (5), 1009-1024; [ISSN 0014-8237; F.I.: 0.578]
 10. Badea M, Patrascu F, Cerc Korošec R, Bukovec P, Raita M, Chifiriuc MC, Marutescu L, Bleotu C, Velescu B, Marinescu D, Uivarosi V, Olar R. Thermal, spectral, magnetic and biologic characterization of new Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with a hexaazamacrocyclic ligand bearing ketopyridine moieties. J Therm Anal Calorim 2014;118(2): 1183-1193; [ISSN 1388-6150; F.I.: 2.206]
 11. Brevet de invenţie: „Hidrogel conţinând indometacin şi procedeu de prepaprare al acestuia” – 118930/ 2009 [autori: Ghica MV, Popa L, Negreş S, Chiriţă C].
 12. Brevet de invenţie:“Compuşi de oxovanadiu (IV) cu flavone, procedee de obţinere şi utilizare terapeutică.00126184 /.2013  [autori: Aldea V. Negreş S, Uivaroşi V, Velescu BŞ, Olar MR]
TOP