Documentație pentru achiziția de „Rețea Internet Cămin U1 și U6” – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” prin procedura cumpărării directe prin publicare anunț în SEAP