Documentație de atribuire Specificație tehnică Formulare Invitație participare

Documentație de atribuire Specificație tehnică Formulare Invitație participare Clarificări

Caiet de sarcini Formulare

Servicii promovare online rețele sociale anunț SICAP Nr. ADV1155545

Servicii de organizare evenimente publicat în SICAP Nr ADV1155514

Servicii de consultanță și conținut online publicat în SICAP Nr. ADV1155536

Documentatie

Documentatie

Documentatie

Documentatie de atribuire si specificatia tehnica Clarificari 1 la documentatia de atribuire

Caiet de sarcini Documentatie Anexa la caiet de sarcini Modele formulare Draft contract

  Servicii de reevaluare a terenurilor si constructiilor aflate in patrimoniul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”   Caiet de sarcini Documentatia de atribuire Clarificari

Documentatia privind serviciile de proiectare si lucrari de montare centrale termice la Amfiteatru Marketing, Biobaza, Depozite si Garaje Caiet de sarcini centrale Documentatie achizitie centrale

Documentatia privind achizitia de Lucrari de reparatii acoperis la Rectorat U.M.F. ,,Carol Davila”, Bucuresti Caiet de sarcini Documentatie achizitie Deviz estimativ

Documentatia aferenta achizitiei de Lucrari de reparatii spatii Rectorat U.M.F. ,,Carol Davila” Bucuresti Caiet de sarcini, Lista cantitati constructii, Lista cantitati instalatii termice Documentatie