Achizitii din fonduri proprii

Documentație de atribuire Specificație tehnică Formulare Invitație participare Clarificări

Caiet de sarcini Formulare

Servicii promovare online rețele sociale anunț SICAP Nr. ADV1155545

Servicii de organizare evenimente publicat în SICAP Nr ADV1155514

Servicii de consultanță și conținut online publicat în SICAP Nr. ADV1155536

Documentatie

TOP