TEMATICI POSTURI SEMESTRUL I 2020 - 2021 - FACULTATEA DE MEDICINĂ

Nr.crt. Departament / Disciplina Post Poziţie Tematică
  I. INVĂŢĂMÂNT CLINIC      
  Departamentul 2 - Boli infecţioase, Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie, Diabet zaharat, Endocrinologie      
1 Disciplina Boli Infecțioase I - Institutul Național de Boli infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, disciplina Boli Infecțioase Profesor universitar 4 <descarcă>
2 Disciplina Boli Infecțioase I - Institutul Național de Boli infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, disciplina Boli Infecțioase Asistent universitar 33 <descarcă>
3 Disciplina Boli Infecțioase II - Spitalul Clinic ”Dr. V. Babeș”, disciplina Boli Infecțioase Șef de lucrări 8 <descarcă>
4 Disciplina Epidemiologie Asistent universitar 8 <descarcă>
5 Disciplina Microbiologie II - Institutul Cantacuzino, disciplina Microbiologie Asistent universitar 11 <descarcă>
6 Disciplina Microbiologie II - Institutul Cantacuzino, disciplina Microbiologie Asistent universitar 12 <descarcă>
7 Disciplina Microbiologie III - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Microbiologie Profesor universitar 1 <descarcă>
8 Disciplina Microbiologie III - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Microbiologie Conferențiar universitar 3 <descarcă>
9 Disciplina Fiziologie I (Anul I Medicină), disciplina Fiziologie Profesor universitar 3 <descarcă>
10 Disciplina Fiziologie I (Anul I Medicină), disciplina Fiziologie Șef de lucrări 9 <descarcă>
11 Disciplina Parazitologie Asistent universitar 8 <descarcă>
12 Disciplina Diabet, Nutriție și Boli metabolice - Spitalul Clinic Adulți ”N.Malaxa”, disciplina Disciplina Diabet, Nutriție și Boli metabolice Conferențiar universitar 2 <descarcă>
  Departamentul 3 - Nefrologie, Urologie, Imunologie și Imunologia transplantului, Dermatologie, Alergologie      
13 Disciplina Chirurgie urologică - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Chirurgie urologică Conferențiar universitar 5 <descarcă>
14 Disciplina Chirurgie urologică - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Chirurgie urologică Conferențiar universitar 6 <descarcă>
15 Disciplina Chirurgie urologică - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Chirurgie urologică Șef de lucrări 7 <descarcă>
16 Disciplina Nefrologie - Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”, disciplina Nefrologie Conferențiar universitar 3 <descarcă>
17 Disciplina Nefrologie - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Nefrologie Profesor universitar 1 <descarcă>
18 Disciplina Dermatologie II - Spitalul Clinic Colentina, disciplina Dermatologie Asistent universitar 12 <descarcă>
19 Disciplina Dermatologie oncologică - Spitalul Universitar de Urgență Elias, disciplina Dermatologie Șef de lucrări 7 <descarcă>
20 Disciplina Medicină Internă - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Medicină Internă Asistent universitar 10 <descarcă>
21 Disciplina Medicină Internă - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Medicină Internă Asistent universitar 11 <descarcă>
  Departamentul 4 - Patologie Cardio-Toracică      
22 Disciplina Chirurgie Cardiovasculară - Institutul de Urgență pt. Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. C. C. Iliescu” și Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, disciplina Chirurgie Cardiovasculară Conferențiar universitar 2 <descarcă>
23 Disciplina Cardiologie - Institutul de Urgență pt. Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. C. C. Iliescu”, disciplina Cardiologie Profesor universitar 2 <descarcă>
24 Disciplina Cardiologie - Institutul de Urgență pt. Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. C. C. Iliescu”, disciplina Cardiologie Profesor universitar 3 <descarcă>
25 Disciplina Cardiologie - Spitalul Clinic de Urgență București, disciplina Cardiologie Șef de lucrări 6 <descarcă>
26 Disciplina Chirurgie toracică - Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Al. Treistoreanu” și Baza Clinică Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplina Chirurgie toracică (Baza Clinică Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”) Asistent universitar 7 <descarcă>
27 Disciplina Cardiologie și chirurgie cardiovasculară - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina chirurgie cardiovasculară Conferențiar universitar 7 <descarcă>
28 Disciplina Chirurgie Cardiovasculară - Spitalul Clinic de Urgență București, disciplina Chirurgie Cardiovasculară Profesor universitar 1 <descarcă>
  Departamentul 5 - Medicină internă (Cardiologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie, Geriatrie), Medicină de Familie, Medicina Muncii      
29 Disciplina Medicină Internă II și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplinele Medicină Internă și Gastroentorologie Profesor universitar 2 <descarcă>
30 Disciplina Medicină Internă II și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplinele Medicină Internă și Gastroentorologie Asistent universitar 15 <descarcă>
31 Disciplina Medicină Internă, Cardiologie, Gastroenterologie, Reumatologie, Semiologie Medicală, Metodologia Cercetării Științifice - Spitalul Clinic Colentina, disciplina Gastroenterologie Șef de lucrări 17 <descarcă>
32 Disciplina Medicină Internă, Cardiologie, Gastroenterologie, Reumatologie, Semiologie Medicală, Metodologia Cercetării Științifice - Spitalul Clinic Colentina, disciplina Gastroenterologie Asistent universitar 22 <descarcă>
33 Disciplina Reumatologie - Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, disciplina Reumatologie Profesor universitar 1 <descarcă>
34 Disciplina Reumatologie - Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, disciplina Reumatologie Asistent universitar 7 <descarcă>
35 Disciplina Medicină Internă și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplinele Medicină Internă și Gastroenterologie Conferențiar universitar 2 <descarcă>
36 Disciplina Medicină Internă și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplinele Medicină Internă și Gastroenterologie Conferențiar universitar 3 <descarcă>
37 Disciplina Medicină Internă și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplinele Medicină Internă și Gastroenterologie Șef de lucrări 7 <descarcă>
38 Disciplina Medicină Internă II și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplinele Medicină Internă și Gastroentorologie Șef de lucrări 8 <descarcă>
39 Disciplina Gastroenterologie - Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, disciplina Gastroenterologie Conferențiar universitar  1 <descarcă>
40 Disciplina Reumatologie - Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”, disciplina Reumatologie Șef de lucrări 2 <descarcă>
41 Disciplina Reumatologie - Centrul de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”, disciplina Reumatologie Asistent universitar 5 <descarcă>
42 Disciplina Medicină Internă I și Gastroenterologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplinele Medicină Internă și Gastroenterologie Profesor universitar 1 <descarcă>
43 Disciplina Medicina de Familie și Baza Clinică Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplina Medicină de Familie Șef de lucrări 11 <descarcă>
  Departamentul 6 - Neuroştiinţe Clinice      
44 Disciplina Psihiatrie - Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Al. Obregia”, disciplina Psihiatrie Conferențiar universitar 5 <descarcă>
45 Disciplina Psihiatrie - Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Al. Obregia”, disciplina Psihiatrie Asistent universitar 16 <descarcă>
46 Disciplina Neurologie pediatrică - Spitalul Clinic de Copii ”Dr. V. Gomoiu”, disciplina Neurologie pediatrică Asistent universitari 3 <descarcă>
47 Disciplina Neurochirurgie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Neurochirurgie Conferențiar universitar 2 <descarcă>
48 Disciplina Neurologie pediatrică II, disciplina Neurologie pediatrică Asistent universitar 9  
49 Disciplina Neurochirurgie - Spitalul Clinic de Urgență ”Dr. Bagdasar-Arseni”, disciplina Neurochirurgie Șef de lucrări 7 <descarcă>
  Departamentul 7 - Pediatrie      
50 Disciplina Pediatrie- Spitalul Clinic de Copii ”Dr. V. Gomoiu”, disciplina Pediatrie Șef de lucrări 5 <descarcă>
51 Disciplina Pediatrie - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Pediatrie Profesor universitar 1  
52 Disciplina Pediatrie - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Pediatrie Asistent universitar 7  
53 Disciplina Pediatrie I - Instit. Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”, disciplina Pediatrie Conferențiar universitar 3  
  Departamentul 8 - Radiologie, Oncologie, Hematologie      
54 Disciplina Hematologie (Clinică și Laborator) - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Hematologie (Laborator) Asistent universitar 13 <descarcă>
55 Disciplina Oncologie - Institutul Oncologic ”Prof. dr. Al. Trestioreanu”, disciplina Radioterapie Conferențiar universitar 5 <descarcă>
56 Disciplina Oncologie - Institutul Oncologic ”Prof. dr. Al. Trestioreanu”, disciplina Oncologie Radiologie Asistent universitar 16 <descarcă>
57 Disciplina Radiologie Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională II, disciplina Radiologie Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională (SCUB) Șef de lucrări 7 <descarcă>
  Departamentul 9 - Medicină Fizică și Reabilitare      
58 Disciplina Educație Fizică și sport, disciplina Educație Fizică și sport (Arte Marțiale - TAEKWONDO) Asistent universitar 20 <descarcă>
59 Disciplina Medicină Fizică şi de Reabilitare - Spitalul Universitar de Urgență Elias, disciplina Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Asistent universitar 7 <descarcă>
  Departamentul 10 - Chirurgie Generală      
60 Disciplina Chirurgie - Institutul Clinic Fundeni, disciplina Chirurgie Asistent universitar 14 <descarcă>
61 Disciplina Chirurgie - Spitalul Clinic de Urgență București și Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.dr. Agrippa Ionescu”, disciplina Chirurgie Asistent universitar 16 <descarcă>
62 Disciplina Chirurgie - Spitalul Clinic de Urgență București și Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.dr. Agrippa Ionescu”, disciplina Chirurgie Asistent universitar 17 <descarcă>
63 Disciplina Chirurgie - Institutul Oncologic ”Prof. Sr. Al. Trestioreanu”, disciplina Chirurgie Șef de lucrări 6 <descarcă>
64 Disciplina Chirurgie - Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, disciplina Chirurgie Asistent universitar 11 <descarcă>
  Departamentul 11 - Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, Chirurgie Pediatrică      
65 Disciplina Chirurgie și Ortopedie Pediatrică - Spitalul Clinic de Urgență pt. Copii ”Gr. Alexandrescu”, disciplina Ortopedie Pediatrică  Șef de lucrări 8 <descarcă>
66 Disciplina Chirurgie și Ortopedie Pediatrică - Spitalul Clinic de Urgență pt. Copii ”Gr. Alexandrescu”, disciplina Chirurgie Plastică și Reconstructivă  Șef de lucrări 3 <descarcă>
67 Disciplina Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, disciplina Chirurgie Plastică și Reconstructivă Profesor universitar 1 <descarcă>
68 Disciplina Chirurgie plastică și reconstructivă - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Chirurgie Plastică și Reconstructivă Șef de lucrări 2 <descarcă>
69 Compartimentul Clinic Chirurgie Plastică, Microchirurgie reconstructivă - Spitalul Universitar de Urgență Elias, disciplina Chirurgie Plastică și Reconstructivă Profesor universitar 1 <descarcă>
70 Disciplina Chirurgie plastică și reconstructivă - Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri și Baza Clinică Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, disciplina Chirurgie Plastică și Reconstructivă (Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri) Conferențiar universitar 1 <descarcă>
  Departamentul 12 - Oftalmologie, O.R.L.      
71 Disciplina O.R.L. - Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. ”Prof. dr. D. Hociotă”, disciplina O.R.L. Conferențiar universitar 3 <descarcă>
72 Disciplina O.R.L. - Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională O.R.L. ”Prof. dr. D. Hociotă”, disciplina O.R.L. Șef de lucrări 6 <descarcă>
73 Disciplina Oftalmologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Oftalmologie Șef de lucrări 2 <descarcă>
74 Disciplina Oftalmologie - Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, disciplina Oftalmologie Asistent universitar 13 <descarcă>
  Departamentul 13 - Obstetrică-Ginecologie      
75 Disciplina Obstetrică-Ginecologie - Spitalul Clinic Adulți ”N. Malaxa”, disciplina Obstetrică-Ginecologie Șef de lucrări 3 <descarcă>
76 Disciplina Obstetrică-ginecologie și Neonatologie - Spitalul Universitar de Urgență Elias, disciplina Obstetrică-Ginecologie Șef de lucrări 8  
77 Disciplina Obstetrică-Ginecologie - Spitalul Clinic Bucur, disciplina Obstetrică-Ginecologie Conferențiar universitar 3 <descarcă>
78 Disciplina Obstetrică-Ginecologie - Spitalul Clinic Bucur, disciplina Obstetrică-Ginecologie Asistent universitar 12 <descarcă>
79 Disciplina Obstetrică-ginecologie - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, disciplina Obstetrică-Ginecologie Asistent universitar  10  
80 Disciplina Obstetrică-ginecologie și Neonatologie - Spitalul Clinic Polizu, disciplina Obstetrică-Ginecologie Conferențiar universitar  2  
  Departamentul 14 - Ortopedie, A.T.I.      
81 Disciplina Ortopedie - Spitalul Clinic de Urgență București, disciplina Ortopedie Conferențiar universitar 2 <descarcă>
82 Disciplina Ortopedie și Traumatologie - Spitalul Universitar de Urgență București, disciplina Ortopedie Asistent universitar 23 <descarcă>
83 Disciplina Ortopedie și Traumatologie - Spitalul Universitar de Urgență Elias, disciplina Ortopedie Conferențiar universitar 2 <descarcă>
  II. ÎNVĂŢĂMÂNT PRECLINIC      
  Departamentul 1 - Stiinţe funcţionale      
84 Disciplina Fiziologie II (Anul II Medicină) -Neuroștiințe, disciplina Fiziologie Conferențiar universitar 4  
85 Disciplina Fiziologie II (Anul II Medicină) -Neuroștiințe, disciplina Fiziologie Asistent universitar 23 <descarcă>
  Departamentul 2 - Ştiinţe morfologice      
86 Disciplina Anatomie Șef de lucrări 18 <descarcă>
87 Disciplina Anatomie Patologică Șef de lucrări 11  
88 Disciplina Anatomie Patologică Asistent universitar 26  
  Departamentul 3 - Ştiinţe complementare      
89 Disciplina Marketing și Tehnologie medicală Șef de lucrări 6 <descarcă>
90 Disciplina Informatică medicală și Biostatistică Asistent universitar 10 <descarcă>
91 Disciplina Informatică medicală și Biostatistică Asistent universitar 11 <descarcă>
92 Disciplina Psihologie medicală Asistent universitar 4 <descarcă>

 

TOP