Centrul de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională

În temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 650/2014 – Metodologia cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România, modificat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3070/2015;

Cu aprobarea Consiliului de Administrație și prin hotărârea Senatului al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, la data de 01.10.2016 se înființează Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UMFCD, denumit în continuare Centrul de consiliere psihologică, educațională și profesională.

Direcții de consiliere:

Consiliere psihologică - presupune suport personalizat în depășirea situațiilor ce pot afecta experiența de student pe tot parcursul studiilor universitare de specialitate - suport pentru autocunoaștere, managementul stresului, dificultăți emoționale etc.

Consiliere educațională - identificarea stilului propriu de învățare, identificarea strategiilor de învățare fiecărui student în parte, alegerea studiilor de master etc.

Consiliere în carieră / profesională - planificarea traseului carierei studenților și/sau absolvenților cu scopul de a - identifica interese și abilități profesionale prin testări specifice; asistență în realizarea scrisorilor de motivație, portofoliului personal, CV-ului; pregătirea în vederea prezentării la un interviu pentru un loc de muncă; sprijinirea în luarea unei decizii privind cariera și crearea unui plan de carieră; identificarea oportunităților de dezvoltare a abilităților și competențelor necesare pe piața muncii etc.

Alte servicii din aria de activitate precum - workshop-uri, ateliere, grupuri de lucru, informare

Pentru programări sau alte informații vă rugăm să folosiți adresa de e-mail: centru.consiliere@umfcd.ro

Echipa C.C.P.E.P.

Director

Consilier orientare pentru cariera

Psihologi:

Referent - secretariat

Puncte de lucru:

 Toate serviciile sunt oferite gratuit!

TOP